Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Předpoklady a požadavky pro výkon práce jsou v zaměstnání velmi zásadní pojmy, a pokud jedno či druhé schází, nejsou to pro zaměstnance dobré vyhlídky

Předpoklady a požadavky pro výkon zaměstnání jsou v pracovněprávních vztazích zaměstnavatele a zaměstnance velmi klíčové pojmy. Ač dané pojmy znějí velmi podobně, jedná se o dvě velmi odlišné záležitosti. Na straně druhé, ale platí, že pokud jedno či druhé zaměstnanci chybí je to vždy závažná věc, kvůli níž se nemusí do žádaného zaměstnání vůbec dostat, nebo o něj může brzy po nástupu přijít.

Předpoklady a požadavky pro výkon práce jsou v zaměstnání velmi zásadní pojmy, a pokud jedno či druhé schází, nejsou to pro zaměstnance do 2.jpg
Datum článku: 22. 04. 2021

Nesplňování předpokladů pro určitý výkon práce ve většině případů pro zaměstnance často znamená, že se na určitou pracovní pozici vůbec nedostane případně, že ji bude muset opustit

O tom, že splňování určitých předpokladů a požadavků je v každém zaměstnání pro každého zaměstnance tím nejzásadnějším pro získání samotné pozice a udržení se na ní, se na tomto portálu již v minulosti psalo. Uvedené téma je ovšem natolik zásadní, že neškodí se k němu opět vrátit zvláště v současné době, kdy se mnoho lidí kvůli koronavirovým problémům poohlíží po novém zaměstnání, často v úplně jiném oboru, než ve kterém zaměstnanec dříve pracoval nebo který vystudoval.

Přechod do zcela jiného zaměstnání nebo i na zcela jinou pracovní pozici, než na jaké zaměstnanec dosud pracoval nebo dokonce přechod na zcela jinou pozici než má zaměstnanec kvalifikaci, bude vždy a pro každého zaměstnance i zaměstnavatele velmi náročnou záležitostí, které nemusí skončit úspěšně. Mnohdy se samozřejmě i takto složitá záležitost podaří, ale obě strany musí být v dané situaci připraveny i na to, že se takový přechod nezdaří. A právě nesplnění předpokladů a požadavků ze strany zaměstnance, pro výkon určité  dané pracovní pozice může být tím hlavním zádrhelem.

Pro řádný výkon každého druhu práce je totiž nezbytné aby zaměstnanec splňoval jak předpoklady, tak požadavky, které si výkon dané činnosti žádá. Pokud zaměstnanci či novému uchazeči o danou práci jedno či druhé nebo dokonce obojí chybí, vždy nastává zásadní problém. Je sice pravdou, že píle a úsilí zaměstnance i vstřícnost a podpora zaměstnavatele mohou překonat i velmi závažné překážky, ale nemusí to vyjít vždy.

Tím zásadnějším problémem v dané věci je nesplňování či jiný problém v předpokladech zaměstnance k výkonu dané pozice. Předpoklady, které zaměstnanec musí splňovat pro řádný a bezpečný výkon určitého druhu práce totiž vždy stanoví zákon či jiné obecně závazné předpisy. Zaměstnavatel a především zaměstnanec jsou povinni tyto předpisy plnit, tak jak jsou stanoveny pro určité konkrétní povolání a nemohou si je nijak modifikovat. Zaměstnavatel nemůže splnění či nesplnění předpokladů zaměstnance žádnou úpravou daných pravidel ovlivnit, protože i kdyby se třeba vnitřními předpisy podniku o něco takového pokusil, nebude to mít danou právní relevanci, nepůjde o právní předpis. Například nutným předpokladem pro výkon práce řidiče ze zákona vždy bude mít příslušné platné řidičské oprávnění. Pokud uvedený zaměstnanec přijde o řidičské oprávnění nebo třeba ze zdravotních důvodů přestane být způsobilý řídit auto, přestává tím splňovat předpoklady pro výkon dané pracovní pozice.

Požadavky pro výkon konkrétní práce oproti předpokladům, vždy stanoví zaměstnavatel a může je tedy nastavit vstřícněji či naopak přísněji vůči zaměstnancům

Požadavky na řádný výkon určitého druhu práce oproti předpokladům vždy stanovuje zaměstnavatel vždy podle konkrétního druhu práce. Zákoník práce do tohoto vymezení požadavků zaměstnavatelům nijak zvlášť nezasahuje a předpokládá, že tímto vymezením požadavků zaměstnavatel jasně podle potřebnosti i podmínek, za kterých je práce konána určí zcela konkrétní podmínku pro danou činnost například úroveň znalosti určitého cizího jazyka, pokud bude zaměstnanec konat určitý druh práce ve firmě s mezinárodní účastí. Požadavky na výkon práce může zaměstnavatel stanovit jednostranně vnitřním předpisem, nebo naopak dohodou se zaměstnancem. Dohodnuté požadavky pak musí být písemně ukotveny v pracovní smlouvě či jiné písemné smlouvě.

S požadavky na konkrétní druh práce, který má zaměstnanec konat, musí zaměstnavatel zaměstnance seznámit. Zaměstnanec musí být ještě před uzavření pracovního vztahu obeznámen s tím, že pro řádný výkon práce, kterou má konat jsou stanoveny určité požadavky. Pokud zaměstnavatel mění požadavek či požadavky na výkon práce u zaměstnance, který u něho pracuje, má povinnost zaměstnanci danou změnu s určitým předstihem oznámit, aby zaměstnanec mohl na tuto změnu včas reagovat.

Pokud zaměstnanec nesplňuje požadavky, může to být bohužel také výpovědním důvodem

Jak vyplývá z řádků výše nesplnění předpokladů pro výkon určité práce nebo když zaměstnanec přestane tyto předpoklady splňovat, znamená téměř vždy, že se na danou pozici vůbec nedostane, případně na ni velmi brzy skončí, protože pokud zaměstnanec nesplňuje to, co je dáno zákonem, nemůže danou činnost konat.

S požadavky na výkon práce, i když to tak nevypadá, je situace hodně podobná a pokud je zaměstnanec nesplňuje, bývá to velmi často důvodem k relevantní výpovědi dané zaměstnavatelem.

Zákoník práce přímo stanoví, že nesplňování požadavků v pracovním poměru je výpovědním důvodem podle § 52. Znamená to, že pokud zaměstnanec nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro výkon stanovené práce, může mu zaměstnavatel dát z tohoto důvodu výpověď.

Pokud chce zaměstnavatel z uvedeného důvodu dát zaměstnanci výpověď, musí jít vždy o požadavek, který jednoznačně souvisí s povahou dané práce, zaměstnavatel jej stanovil a zaměstnanec s ním byl seznámen. Samozřejmě musí vždy jít také o požadavek přiměřený povaze práce.

Zaměstnavatel, který se chystá z uvedeného důvodu vypovědět zaměstnance, musí myslet i na to, že jsou situace, kdy uvedenou výpověď dát nesmí. Výpověď z uvedeného důvodu totiž ze zákona nesmí být dána zaměstnanci, který se nachází v ochranné době. V této ochranné době se nachází například těhotná zaměstnankyně či zaměstnankyně čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, zaměstnanci v dlouhodobé pracovní neschopnosti, zaměstnanci v lázeňské léčbě nebo třeba zaměstnanci při výkonu vojenského cvičení.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací