Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přehled pro zdravotní pojišťovny je nyní Přehled o výši daňového základu OSVČ

Každý kdo provozoval v roce 2021 podnikatelskou činnost alespoň po část roku, musí i v roce 2022 odevzdat kromě přiznání k dani také Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ a obdobný formulář pro zdravotní pojišťovnu. Uvedenou povinnost nemají jedině podnikatelé v systému paušální daně. Ale pozor, přehled pro zdravotní pojišťovnu změnil název a zjednodušil obsah.

Přehled pro zdravotní pojišťovny je nyní Přehled o výši da 2.jpg
Datum článku: 23. 02. 2022

Přehled pro zdravotní pojišťovny změnil v roce 2022 název na Přehled o výši daňového základu OSVČ

Věci se občas mění a platí to i o nejrůznější dokumentaci a formulářích. Jedna z takových změn nastává pro OSVČ a živnostníky v roce 2022 u povinného přehledu odevzdávaného zdravotním pojišťovnám. Uvedená dokumentace změnila název na Přehled o výši daňového základu OSVČ.

Nezměnil se však jen název, ale celý formulář se zjednodušil. Nově do něho podnikatelé neuvádí příjmy a výdaje, ale pouze výši základu daně, za kterého se vypočítává částka pojistného za zdaňovací období roku 2021 i nová výše záloh a případný doplatek.

I Přehled o výši daňového základu OSVČ musí být v roce 2022 zdravotní pojišťovně podán do jednoho měsíce po podání daňového přiznání

Ohledně lhůty pro podání uvedeného přehledu pro zdravotní pojišťovny se proti předchozímu období nic nezměnilo. Přehled musí být odevzdán nejpozději měsíc po podaném přiznání. Podnikatelé, kteří nemají povinnost podat v roce 2022 daňové přiznání, ale mají povinnost odevzdat daný přehled zdravotní pojišťovně, musí povinnost splnit už do 8. dubna 2022. Ostatní postupují dle toho, v jaké formě odevzdávají přiznání. Kdo bude v roce 2022 podávat klasické papírové přiznání k dani z příjmů, musí výše uvedený Přehled o výši daňového základu odevzdat do 2. května 2022 a ve stejné lhůtě odevzdat i Přehled pro ČSSZ. U přehledu pro ČSSZ se nic nezměnilo, má stejný název i strukturu jako v minulých letech.

OSVČ, které budou podávat přiznání, elektronicky, mají na podání obou Přehledů čas až do 1. června 2022. A kdo bude přiznání řešit s poradcem má na podání Přehledů čas až do 1. srpna 2022.

Přehled pro VZP je možné vyplnit a poslat i jednoduše online

Způsobů jak povinný přehled zdravotní pojišťovně odevzdat je i v roce 2022 hned několik Vyplněný a podepsaný formulář je možné poslat elektronicky, běžnou poštou nebo je možné jej odevzdat osobně přímo na pobočce VZP.

Elektronické podání je asi nejpohodlnější, protože je možné jej provést nejen prostřednictvím datové schránky, ale i online přes webovou aplikaci Moje VZP nebo přes administrativní portál VZP. Aplikace pomůže s vyplněním formuláře. Jde o interaktivní formulář, který umí sám doplnit nejen potřebné údaje o osobě OSVČ, ale umí doplnit i úhrn zaplacených záloh a spočítat pojistné Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací