Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přehledy pro ČSSZ se musí bez poradce odevzdat do 2 května 2018

Žádný podnikatel nesmí zapomenout odevzdat povinné Přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny i Českou správu sociálního zabezpečení. Podnikatelé podávající daňové přiznání bez pomoci poradce musí danou povinnost splnit do 2. května 2018. Podnikatelé s poradce mají lhůtu prodlouženu do začátku srpna. Nejvíce si však musí pospíšit podnikatelé bez povinnosti podat přiznání.

Přehledy pro ČSSZ se musí bez poradce odevzdat do 2  2.jpg
Datum článku: 05. 04. 2018

Povinné podání Přehledů se žádnému podnikateli nevyhne. Bez přiznání se odevzdává již v dubnu

Do podání povinných přehledů pro zdravotní pojišťovny i ČSSZ už mnoho času nezbývá. Uvedenou povinnost musí splnit každý, kdo byl v roce 2017 OSVČ. Nezáleží na tom, zda byla podnikatelská činnost vykonávána po celý rok nebo jen v jeho části. Na podání Přehledů nemá vliv výše zisku a od dané povinnosti neosvobozuje ani nepodávání přiznání k dani. Přehledy musí být při podnikání odevzdány vždy, pouze termíny mohou být odlišné.

Přehledy pro zdravotní pojišťovny i sociálku odevzdává podnikatel ke stejnému datu. Uvedené datum se však odvozuje od skutečnosti, zda jde o podnikatele s povinností podat přiznání k dani z příjmu či bez ní a druhým rozhodujícím faktorem je zda přiznání bude podnikatel podávat s pomocí daňového poradce či bez této pomoci.

První musí mít tuto povinnost splněnu podnikatelé, kteří nemusí podávat daňové přiznání. V daném případě musí být úkol splněn do 9. dubna 2018. Podnikatel, který odevzdal daňové přiznání a zvládl daný úkol bez pomoci poradce, má na povinné přehledy o pár dnů déle do 2. května 2018. Nejvíce času má podnikatel, který bude podávat přiznání s poradcem. V daném případě je na podání přehledů lhůta až do 1. srpna 2018.

Povinnost platby zdravotního pojištění musí být splněna vždy. Sociální pojištění se v určitých případech hradit nemusí

V Přehledech podnikatel vykazuje splnění odvodů povinných záloh pro obě jmenované instituce a současně se podle dosaženého zisku stanoví výše záloh pro příští období. Přehledy současně ukáží, zda podnikatel nemá nedoplatek a pokud ano, jakou částku musí za příslušné období doplatit.

Rozdíl mezi povinnou úhradou zdravotního a sociálního pojištění je ten, že zálohy na zdravotní pojištění musí být uhrazeny vždy alespoň v minimální výši a zálohy na sociální pojištění některé OSVČ odvádět nemusí.

Sociální pojištění se neplatí při vedlejší činnosti a zisku do limitu

OSVČ, pro které je podnikání vedlejší činností nemusí vůbec platit sociální pojištění, pokud jejich hrubý zisk za celý rok 2017 nepřekročil státem stanovený limit. Limit pro neplacení sociálního pojištění z vedlejší výdělečné činnosti za rok 2017 je 67 756 Kč.

Osoby podnikající na hlavní činnost se odvodům sociálního pojištění nevyhnou a nevyhnou se mu ani osoby, které mají podnikání jako činnost vedlejší, ale nevejdou se ziskem do limitu.

Pozor na nedoplatky a případné nastavení nových záloh

Jak je uvedeno výše Přehledy ukáží, kolik bylo zaplaceno, co je případně potřeba doplatit a kolik se bude či nebude platit v následujícím období.

Nedoplatky je nutné uhradit do osmi dnů po podání Přehledu. Uvedený dokument také podnikateli z výše dosaženého hrubého zisku ukáže, jakou výši zálohy si má nastavit na následující období. Zda je nutno částku zvýšit či nikoliv. Novou výši zálohy je nutné zaplatit už za měsíc, ve kterém je odevzdáván přehled. Nová záloha musí být zaplacena do 20. dne následujícího měsíce.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zjednodušení Potvrzení o žití od roku 2022 k výplatě důchodů pro klienty s bydlištěm na Slovensku

Zjednodušení Potvrzení o žití od roku 2022 k výplatě důchodů pro klienty s bydlištěm na Slovensku

Datum článku: 12. 11. 2021

Klienti ČSSZ s bydlištěm ve Slovenské republice, kterým jsou vypláceny důchody ze sociálního systému ČR, budou…

Více informací
Odhláška z nemocenského pojištění přinese od roku 2022 nové povinnosti zaměstnavatelům

Odhláška z nemocenského pojištění přinese od roku 2022 nové povinnosti zaměstnavatelům

Datum článku: 05. 11. 2021

Zaměstnavatelé budou mít od dubna 2022 novou administrativní povinnost vůči OSSZ související s odhlašováním…

Více informací
Děti by na očkování proti covidu měly čekat maximálně pár dnů, ministerstvo zdravotnictví to zadalo jako prioritní úkol ředitelům nemocnic

Děti by na očkování proti covidu měly čekat maximálně pár dnů, ministerstvo zdravotnictví to zadalo jako prioritní úkol ředitelům nemocnic

Datum článku: 26. 07. 2021

Ministerstvo zdravotnictví v současnosti vidí jako nejdůležitější krok, aby se do konce prázdnin stihlo naočkovat…

Více informací
Informativní důchodová aplikace poskytne i mladším ročníkům přehled o jejich budoucím důchodu

Informativní důchodová aplikace poskytne i mladším ročníkům přehled o jejich budoucím důchodu

Datum článku: 23. 07. 2021

Digitální informace jsou většinou přehledné a snadno dostupné široké veřejnosti. Nejrůznější aplikace, které…

Více informací