Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přehledy to nekončí, ještě změnit výši záloh na pojistné a teprve poté bude vše splněno

S jarem se pro podnikatele rozjíždí kolotoč povinností vůči úřadům, které musí být splněny, aby vše fungovalo podle pravidel. První na řadu přišlo daňové přiznání a s ním spojené doplatky daně. Následuje podání Přehledů a doplatek pojistného a ještě není konec. Teprve ve chvíli, kdy už je provedena i změna záloh na pojistné na stávající rok, je možné toto kolo povinností uzavřít a volněji vydechnout

Přehledy to nekončí ještě změnit výši záloh na pojistné a teprve poté bude vše splněno.jpg
Datum článku: 30. 04. 2015

Tři kroky které na sebe musí bezprostředně navazovat

Přehledy o příjmech a výdajích se podávají do 1.května. Kvůli státnímu svátku připadajícímu na pátek, se letos termín podání posouvá na 4.května. Na podání přehledů se bezprostředně váže povinnost uhradit i případný doplatek na pojistném. Doplatek je potřeba uhradit do osmi dnů ode dne podání Přehledu následuje třetí a stejně důležitý krok a tím je, zvýšení záloh na pojistné. Všechny uvedené kroky na jdou v těsném sledu za sebou a žádný nesmí být opomenut.

Pozor zálohy na zdravotní pojištění jsou komplikovanější

Změny záloh se provádí u zdravotního i sociálního pojištění, ale v každém případě je trochu jiný postup. Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění se pro rok 2015 ze zákona zvýšila na 1797 Kč měsíčně. Kdo tedy platil v loňském roce na zálohách méně než je uvedená částka, musel zálohy navýšit už v lednu a od února platí více. Tímto ale změny u zdravotního pojištění nekončí, o všem totiž rozhodují Přehledy. Jestliže v Přehledu vyjde, že má být zdravotní pojištění vyšší než oněch 1797 Kč, částku je potřeba znovu změnit. Důležité je zaplatit zálohu s novým zvýšením již za měsíc kdy se přehled podává. Za květen již musí být zaplacena nová částka, která odpovídá Přehledům.

U sociálního pojištění přichází nová záloha až po podání Přehledu

Také částka minimální zálohy na sociální pojištění se v roce 2015 změní. Jedná se o číslo 1943 Kč. Tolik je tedy potřeba minimálně na pojistném pravidelně platit i kdyby částka v přehledu vyšla nižší, musí OSVČ na hlavní činnost zaplatit alespoň tuto sumu. Nová výše zálohy se zaplatí až od měsíce, ve kterém byl přehled podán. Toto platí pro ty podnikatele, kteří již podnikali nebo zahajovali podnikání v minulém roce. Pouze podnikatelští nováčci, kteří s podnikáním letos začínají. Musí zaplatit platnou výši zálohy pro dané období od měsíce, kdy podnikání zahájili.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přiznání k dani, Přehledy, přeplatek daně a Koronavirus

Přiznání k dani, Přehledy, přeplatek daně a Koronavirus

Datum článku: 27. 03. 2020

Daňové povinnosti se musí plnit i při řádění Koronaviru, ale vzhledem k dané situaci vláda prodloužila lhůtu …

Více informací
Zálohy na zdravotní pojištění budou OSVČ dočasně odpuštěny také

Zálohy na zdravotní pojištění budou OSVČ dočasně odpuštěny také

Datum článku: 24. 03. 2020

Včera i tyto stránky informovaly o tom, že živnostníkům i dalším OSVČ bude na půl roku prominuta platba záloh…

Více informací

Zálohy na zdravotní pojištění budou OSVČ dočasně odpuštěny také

Včera i tyto stránky informovaly o tom, že živnostníkům i dalším OSVČ bude na půl roku prominuta platba záloh na důchodové pojištění. A včera se vláda dohodla na tom, že stejný postup bude platit i pro zdravotní pojištění.

K prominutým platbám na důchodové pojištění se přidává i prominutí plateb zdravotního pojištění

Dnes Parlament na mimořádné schůzi schvaluje daňové úlevy pro OSVČ těžce zkoušené současnou virovou krizí. Jak už informovaly tyto stránky včera, jedná se o kromě jiného o prominutí plateb pro OSVČ na důchodové pojištění a po včerejším dalším jednání se vláda rozhodla taktéž dané skupině prominout i platby na zdravotní pojištění.

Protože OSVČ jsou teď jednou z nejohroženějších skupin, protože většina z nich za současného stavu nemůže konat svou práci a nemá však nárok na náhradu mzdy, budou jim odpuštěny povinné platby na sociální i zdravotní pojištění. Platby budou odpuštěny všem OSVČ do výše minimálních záloh za období březen až srpen 2020.

OSVČ s vyšší než minimální zálohou doplatí rozdíl příští rok v ročním vyúčtování

Povinnými platbami se v krizové situaci nemusí zabývat ani OSVČ, kteří mají povinnost vyšší než minimální. Pro tyto podnikatele platí taktéž prominutí minimálních záloh a to co mají zaplatit nad minimum, si mohou doplatit v příštím roce po vyúčtování.

VZP prodloužila termín pro podání Přehledu do srpna 2020

VZP prodloužila termín pro podání Přehledu do srpna 2020

Datum článku: 18. 03. 2020

Na současnou mimořádnou situaci, která velmi zatěžuje také podnikatele, už zareagovala i VZP a prodloužila lhůtu…

Více informací