Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Převedení zaměstnance na jinou práci může sklouznout i k rozporu se zákonem

Převedení zaměstnance na jinou práci, respektive důvody k danému kroku by měl zaměstnavatel vždy pečlivě zvážit. Uvedeným krokem se totiž zaměstnavatel může velmi snadno dopustit jednání v rozporu se zákonem, pokud zmíněné převedení bude vlastně předstupněm k výpovědi daného zaměstnance z pracovního poměru.

Převedení zaměstnance na jinou práci může být i v rozporu s 2.jpg
Datum článku: 20. 07. 2023

V případech převedení zaměstnance na jinou práci i výpovědi musí zaměstnavatel jednat čestně, otevřeně a hlavně podle zákona

Převedení zaměstnance na jinou práci nebo dání výpovědi jsou dvě zákonné možnosti, kterými zaměstnavatel může, a někdy dokonce musí řešit některé situace v pracovněprávních vztazích.

Obě uvedené záležitosti zaměstnavatelé používají a dokonce použít musí také v případech, když zaměstnanec ze zdravotních důvodů pozbyl způsobilost vykonávat dosavadní práci, nebo práci nesmí vykonávat kvůli pracovnímu úrazu nemoci z povolání nebo ohrožení touto nemocí. Ohrožení zdraví zaměstnance je tedy pro zaměstnavatele důvodem k převedení takového zaměstnance na jinou práci, ale může to být také zcela legitimní důvod k výpovědi. Na straně druhé však platí, že rozhodování v dané záležitosti je pro zaměstnavatele nesnadná záležitost a je potřeba při něm postupovat s pečlivou rozvahou a samozřejmě dle příslušných ustanovení zákoníku práce.

Při převádění zaměstnance ze zdravotních důvodů na jinou práci musí zaměstnavatel postupovat vždy v souladu s § 41 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. V případě, že je nutné, ze zdravotních důvodů přistoupit k výpovědi zaměstnance musí být toto jednání na straně zaměstnavatele vždy v souladu s ustanovením § 52 písm. e) zákoníku práce.

Jak je řečeno výše volbu některého z uvedených postupů vůči zaměstnanci musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat i z hlediska následků daného rozhodnutí pro obě strany vztahu. V obou případech bude muset zaměstnavatel svůj postup zdůvodnit a nezřídka i před soudem, pokud zaměstnanec nebude s daným postupem souhlasit. A v případě, že zaměstnanci bude dána z uvedených důvodů výpověď, bude mu zaměstnavatel muset vyplatit odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku. A právě nutnost výplaty nemalé částky odstupného, může zaměstnavatele svádět až k jednání v rozporu se zákonem, kdy se snaží k vypovězení zaměstnance dostat přes převedení na jinou práci.

Převedení na jinou práci nesmí sloužit jako můstek k výpovědi zaměstnanci

Jak napovídají řádky výše vyřešit situaci se zaměstnancem s vážnými zdravotními problémy, není pro zaměstnavatele snadné a je třeba si dávat velký pozor, aby ze strany zaměstnavatele nedošlo k porušení zákona tím, že převede zaměstnance na jinou práci s úmyslem dát mu za nějakou dobu výpověď z pracovního poměru.

Popsané jednání zaměstnavatele je samozřejmě jednáním proti zákonným pravidlům a zaměstnavateli za něj pochopitelně hrozí sankce v podobě příslušné pokuty.

Pokud tedy zaměstnavatel převádí zaměstnance na jinou práci, musí to vždy být jen z důvodů, které k danému účelu stanoví zákon a uvedený krok v žádném případě nesmí být předstupněm plánované výpovědi. Taková výpověď je při popsaném postupu zaměstnavatele jednoznačně samozřejmě výpovědí neplatnou.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací