Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přezkoumávání posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance nesmí znamenat, že zaměstnanci do vyřešení nebude přidělována práce a vyplácena mzda případně náhrada mzdy

Posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance si občas může vyžádat, aby bylo znovu přezkoumáno, co je v daném dokumentu uvedeno. Žádost o přezkoumání tohoto posudku v případě nejasností či pochybností může podat nejen zaměstnavatel, ale i sám zaměstnanec, pokud s vyjádřením nesouhlasí. Když si takovou žádost podá zaměstnanec, tak to pro zaměstnavatele neznamená, že do doby vydání rozhodnutí automaticky vyřadí tohoto zaměstnance z pracovního procesu a nebude mu zadávat práci ani mzdu případně náhradu mzdy. Splněn musí být pravý opak.

Přezkoumávání posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance nesmí znamenat, že zaměstnanci do vyřešení nebude přidělována práce 2.jpg
Datum článku: 21. 05. 2021

Čekání na přezkoumání posudku zaměstnance o zdravotní způsobilosti neznamená vyřazení tohoto zaměstnance z práce a nevyplácení mzdy či náhrady mzdy

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu určité práce stanoví, zda posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu dané práce nebo je k výkonu této práce zdravotně nezpůsobilá nebo případně může být k výkonu dané činnosti způsobilá s podmínkou. Uvedený lékařský posudek musí mít vždy samozřejmě všechny náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy dle § 52, 60 či § 65 zákona o specifických zdravotních službách, podle toho k jakému účelu přesně se posouzení vztahuje. Proces takového posuzování samozřejmě nějakou dobu trvá, protože posuzovaný prochází nejrůznějšími vyšetřeními a následuje vydání rozhodnutí.

Může se však stát, že posuzovaná osoba s výsledkem vydaného rozhodnutí nesouhlasí, ani když toto rozhodnutí říká, že je zdravotně způsobilá danou práci vykonávat. V takovém případě má samozřejmě uvedený zaměstnanec právo si požádat, aby rozhodnutí bylo znovu přezkoumáno, a kolotoč vyšetření se rozbíhá znovu a opět zabere nějaký čas. Pokud takováto situace nastane, tak to pro zaměstnavatele znamená, vzít na vědomí původní verdikt dokumentu, který říká, že zaměstnanec je zdravotně způsobilý a současně s tím akceptovat právo zaměstnance, který si požádal o přezkoumání. Důležité pro zaměstnavatele v dané chvíli je zachovat se k danému zaměstnanci správně, což znamená přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy a odměňovat ho příslušnou mzdou taktéž dle pracovní smlouvy či mzdového výměru.

Čekání na takové přezkoumání uvedeného posudku, pokud ten jasně stanoví zaměstnancovu způsobilost k práci, nesmí v žádném případě pro zaměstnavatele znamenat, že uvedenému zaměstnanci nebude až do vyřešení záležitosti zadávat práci a vyplácet mzdu. Čekání na uvedené přezkoumání nesmí být v žádném případě automaticky bráno jako překážka v práci na straně zaměstnance bez náhrady mzdy.

Pokud má zaměstnavatel přece jen pochybnosti a dohodne se se zaměstnancem na dočasném nepřidělování práce, znamená to překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci musí být vyplácena náhrada mzdy

Pokud byl posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance vydán v souladu se zákonem o specifických zdravotních službách § 43 odstavec 3 vydán příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb a závěr daného posudku jednoznačně uvádí, že posuzovaný zaměstnanec je zdravotně způsobilý k výkonu dosavadní sjednané práce, musí to zaměstnavatel akceptovat a je povinen zaměstnanci dále přidělovat práci dle pracovní smlouvy. Uvedené platí i v případě, pokud zaměstnanec využije svého zákonného práva a požádá si o přezkoumání daného posudku. Toto přezkoumání nesmí být pro zaměstnavatele důvodem, aby zaměstnanci přestal přidělovat práci či mu dokonce práci zakazoval.

Jediné co je možné, pokud by měl zaměstnavatel přece jen nejistotu, a chtěl počkat na definitivní verdikt přezkumu, dohodnout si se zaměstnancem vyčkání na výsledek a to, že po dobu čekání nebude zaměstnanec pracovat, bude na překážkách v práci na straně zaměstnavatele a bude mu vyplácena náhrada mzdy.

Danou situaci může tedy zaměstnavatel postavit jedině jako překážku v práci na své straně tedy na straně zaměstnavatele a v případě, když pak zaměstnanci nebude přidělovat dohodnutou práci i když je k ní zaměstnanec způsobilý a na straně zaměstnance tedy žádné překážky k jejímu výkonu nejsou, musí po celou dobu, než se vyřeší uvedený přezkum vyplácet uvedenému zaměstnanci náhradu mzdy. Tato náhrada mzdy zaměstnanci náleží z důvodů překážek v práci na straně zaměstnavatele.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací
Volno zaměstnanců na dohody při všech přípustných překážkách v práci na straně zaměstnance

Volno zaměstnanců na dohody při všech přípustných překážkách v práci na straně zaměstnance

Datum článku: 20. 11. 2023

Novela zákoníku práce, která vstoupila v platnost v říjnu 2023, přinesla podstatné změny v postupech a pravidlech…

Více informací