Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Při podnikání v předčasném důchodu je důležité hlídat si i v roce 2021 nepřekročení limitu pro neplacení sociálního pojištění

Podnikání v předčasném důchodu je možné a mnohdy umožňuje zrealizovat si plány, na které v předchozí době nebyl čas. Je však důležité vědět, že podnikání v předčasném důchodu má trochu odlišná pravidla než podnikání v důchodu starobním. Zásadní pro podnikání v předčasném důchodu je hlídat si a nepřekročit limit pro platbu sociálního pojištění, protože pokud by byl limit překročen, znamená to automaticky konec s předčasným důchodem

Při podnikání v předčasném důchodu je důležité hlídat si i v roce 2021 nepřekročení limitu pro nepla 2.jpg
Datum článku: 18. 05. 2021

Podnikání v předčasném důchodu znamená  v roce 2021 držet hrubý zisk, aby nepřekročil částku 85 058 za celý rok Kč a nemuselo být odváděno sociální pojištění

Už několikrát tyto stránky ujistily důchodce, že i při pobírání předčasného důchodu je možnost přivýdělku a tedy možnost trochu si vylepšit příjmovou situaci. Na straně druhé, jak už je upozorněno v úvodu je v předčasném důchodu vždy potřeba myslet na to, že uvedený důchod se s každým přivýdělkem tak říkajíc nesnese a že je nutné si hlídat nepřekročení limitu pro povinnost platby sociálního pojištění. Uvedená pravidla platí i v roce 2021 a stejně tak platí, že pokud nejsou dodržena, výplata předčasného důchodu končí.

Zákon jednoznačně stanoví, že lidé pobírající předčasný důchod nesmí mít při pobírání tohoto důchodu další příjem zakládající povinnou účast na sociálním pojištění. To znamená, že v případě přivýdělku je nutné volit takový, který do určité hranice nevyžaduje povinný odvod sociálního pojištění.

A právě podnikání na vedlejší činnost je jednou z možností jak uvedenou podmínku dodržet. Podnikání v předčasném důchodu je pro účely sociálního pojištění vždy automaticky vnímáno jako podnikání na činnost vedlejší. A pro podnikání na vedlejší činnost, ať už je vykonávána v předčasném důchodu, jiném typu důchodu, při studiu nebo třeba při mateřské vždy platí, že pokud roční výše hrubého zisku nepřekročí určitý stanovený limit pro daný rok, tak nevzniká povinnost platit sociální pojištění a tedy se z takového příjmu dané pojištění neplatí.

V roce 2021 platí, že z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být za celý rok hrazeno sociální pojištění, když hrubý zisk z této činnosti ponížený o výdaje nepřekročí částku 85 058 Kč. Pokud tedy důchodce pobírající v roce 2021 předčasný důchod bude podnikat celý rok a jeho zisk z dané činnosti bude v uvedeném limitu, splní zákonnou podmínku a nemusí se o důchod bát. Pokud je dodržen uvedený limit výši důchodu uvedený dosažený zisk nijak neovlivňuje a OSVČ se nemusí bát, že kvůli uvedenému podnikání bude mít třeba nižší důchod. Částka státního důchodu se daným podnikáním nemění a vztahuje se na ni pravidelná valorizace tedy pravidelné zvyšování stejně jako na ostatní důchody vyplácené státem.

Pozor při podnikání jen po část roku je třeba myslet na to, že se limit poměrně snižuje

Důchodce, který podniká v předčasném důchodu jen po část roku si na dodržení limitu pro neplacení sociálního pojištění, musí dávat ještě bedlivější pozor, než když podnikání probíhá celý rok. Při podnikání jen po část roku je nutné pamatovat na to, že hranice limitu se poměrně snižuje, protože se přizpůsobuje tomu, že podnikání neprobíhá celý rok.

Zdravotní pojištění se nemusí při podnikání v předčasném důchodu odvádět jen v prvním roce podnikání, ale v dalších letech už ano

Na závěr neškodí si připomenout, že se zdravotním pojištěním je to při podnikání v předčasném důchodu jinak než s pojištěním sociálním. Od povinné platby na zdravotní pojištění při podnikání v předčasném důchodu je takový podnikatel osvobozen jen v prvním roce podnikání. V dalších letech podnikání už tento podnikající důchodce zdravotní pojištění odvádět musí a odvádí částku ze skutečně dosaženého zisku. Není zde povinnost dodržet minimální vyměřovací základ ani povinnost dodržet minimální výši záloh pro OSVČ. Pojistné se odvede po podání přehledu za daný rok právě ze skutečně dosaženého příjmu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací
Dlouhodobé neplacení zdravotního pojištění může znamenat konec podnikání

Dlouhodobé neplacení zdravotního pojištění může znamenat konec podnikání

Datum článku: 15. 11. 2023

Neplacení zdravotního pojištění neznamená pro podnikatele jen problém s dluhy či exekucemi. Uvedená záležitost…

Více informací
Limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejším podnikání v roce 2024 stoupne

Limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejším podnikání v roce 2024 stoupne

Datum článku: 14. 11. 2023

Při podnikání na vedlejší činnost OSVČ zcela legálně nemusí odvádět státu sociální pojištění z tohoto…

Více informací