Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Při venkovní teplotě nad 28 stupňů už by měl pracovní podmínky upravit každý zaměstnavatel

V současné době, kdy teploty na venkovním teploměru již několik dnů běžně stoupají nad 30 stupňů celsia a často je obtížné se vedru ubránit i v místnostech zaměstnavatelé nesmí zapomínat přizpůsobovat dané situaci pracovní podmínky svých zaměstnanců. Pro zdraví a výkonost zaměstnanců už je třeba udělat více než zajistit přísun tekutin.

Při venkovní teplotě nad 28 stupňů už by měl pracovní podmínky upravit každý z 2.jpg
Datum článku: 21. 07. 2022

V současných extrémních vedrech pouhé zajištění tekutin už pro zdraví zaměstnanců stačit nemusí

Nad intenzitou současných veder se nejednou už pozastavují i odborníci na počasí a zbystřit pozornost  ohledně dané situace musí také zaměstnavatelé napříč profesemi a obory.

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele podle zákoníku práce je vytvářet pro zaměstnance pracovní podmínky, které umožňují bezpečný a plnohodnotný výkon práce. S uvedenou povinností samozřejmě souvisí i úprava prostředí a přizpůsobení práce i působení klimatických vlivů. Je prokázáno odborníky i mnoha zdravotnickými studiemi, že zvláště extrémy počasí vždy chtě nechtě ovlivňují fyzickou i duševní činnost a zdraví každého zaměstnance. Všichni zaměstnavatelé musí proto věnovat úpravě pracovních podmínek a prostředí větší pozornost než jindy. Uvedené záležitosti je třeba se věnovat u zaměstnanců napříč všemi obory.

Současná vedra nad třicet stupňů, kdy třicítky teploměry často dosahují již v dopoledních hodinách a v poledne či brzkém odpoledni se šplhají k 36 stupňům, ztěžují práci a snižují výkonnost nejen těžce fyzicky pracujícím zaměstnancům,  ale i těm pracujícím s menší námahou včetně pracovníků v kancelářích.  Proto jsou také stanoveny hygienické limity při zátěži teplem, a jakmile je dosaženou určitých stanovených teplotních hodnot je nutné zaměstnancům zajistit zvýšený přísun tekutin včetně nápojů lehce mineralizovaných.

Tekutiny a jejich zvýšená dostupnost je tedy tím nejzákladnějším, co je třeba zajistit zaměstnancům jak na stavbách, v hutích, tak ve stravovacích a dalších službách, tak i administrativním pracovníkům v kancelářích. Kromě tekutin je třeba hlídat i další faktory, přísun vzduchu do místností pracovníků, možnost častějšího prostřídání směn u pracovníků pracujících venku, poskytnutí ochranných oděvů a pomůcek proti působení slunečního záření.

Při teplotách nad 30 stupňů stoupá riziko úrazů a při 36 stupních už jsou častější přestávky v práci nutností

Zákon stanoví některé obecné záležitosti ochrany zdraví zaměstnanců a hodně nechává na zaměstnavatelích, aby podle prostředí a druhu práce stanovili podmínky dle individuálních situací. Každý zaměstnavatel musí vycházet z toho, že teploty 30 stupňů a vyšší již negativně ovlivňují výkon každého zaměstnance. Narůstá únava a klesá pozornost, což znamená větší riziko úrazů, rychleji zaměstnancům hrozí i dehydratace a třeba úžeh. Častěji se však mohou objevit i bolesti hlavy, křeče, průjmy a dokonce i lehká zmatenost. Pokud teploty dosahují 36 stupňů a výše je už zcela nezbytné zavést častější bezpečnostní přestávky v práci a střídání zaměstnanců na směnách, vhodné je i zkrácení pracovní doby, nebo pokud je to možné posunutí pracovní aktivity do hodin, kdy je sluneční aktivita nižší.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Údaje o mzdě či platu zaměstnanců si vždy žádají pečlivou ochranu

Údaje o mzdě či platu zaměstnanců si vždy žádají pečlivou ochranu

Datum článku: 28. 03. 2023

Údaje o mzdách, platech i odměnách zaměstnanců patří také k těm nejcitlivějším záležitostem na každém…

Více informací
Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací