Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Při výpovědi zaměstnanci za porušování kázně je nutné hlídat současně dvě lhůty

Je dobře známo, že proces výpovědi zaměstnance je komplikovanou záležitostí, při které musí zaměstnavatel postupovat v souladu se zákoníkem práce. Nicméně, je zásadní nezapomínat na specifika spojená s různým postupem podle důvodu výpovědi. Zejména je klíčové soustředit pozornost na dodržení příslušných výpovědních lhůt.

Při výpovědi zaměstnanci za porušování kázně je nutné hlídat součas 2.jpg
Datum článku: 12. 01. 2024

Zvláště u výpovědí za porušení pracovní kázně je nutné soustředit pozornost na lhůtu subjektivní i lhůtu objektivní

Pro zaměstnavatele je klíčové porozumět, že zákoník práce rozlišuje mezi dvěma typy výpovědních lhůt: subjektivní a objektivní. Oba druhy lhůt vyžadují zvláštní pozornost, obzvláště v případech okamžitého zrušení pracovního poměru podle § 52 g) zákoníku práce, ať už jde o závažné porušení pracovních povinností nebo opakované méně závažné porušení.

Subjektivní výpovědní lhůta, trvající dva měsíce, začíná běžet od okamžiku, kdy se zaměstnavatel prokazatelně dozví o důvodu pro výpověď. Objektivní lhůta má délku jednoho roku a počítá se od vzniku důvodu pro výpověď. Tyto lhůty běží nezávisle na sobě a je nezbytné, aby byl pracovní poměr ukončen v době, kdy obě lhůty ještě platí.

Obě lhůty se vzájemně prolínají a skončením jedné z nich zaniká i možnost ukončit pracovní poměr se zaměstnancem

Je důležité si uvědomit, že subjektivní dvouměsíční lhůta je součástí delší objektivní lhůty a že pokud jedna ze lhůt uplyne bez vyřešení záležitosti s propuštěním zaměstnance, tak zaměstnavateli končí právo ukončit pracovní poměr zaměstnance z výše uvedených důvodů. Následně je většinou nutné, hledat jiný právně správný postup řešení popsané situace, což samozřejmě nebývá snadné i z hlediska většinou napjatých vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

V praxi je tedy pro zaměstnavatele všeobecně nezbytné mít dobrý přehled o legislativních pravidlech ohledně lhůt, aby bylo možné nepromeškat čas pro klíčová rozhodování a úkony.

Zdroj obrázku: Pexels.com

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací