Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Větší ochrana proti výpovědi při práci na dálku například pro pečující

Velká již schválená novelizace zákoníku práce, která už čeká jen na podpis prezidenta, přinese, jak už mnozí vědí i z článků na tomto portálu, mnoho zásadních změn. Nejedna z těchto novinek se bude týkat i práce na dálku nebo ještě jinak řečeno práce z domova. Jedna z těchto novinek má více chránit proti výpovědi zaměstnance dohodáře pracující z domova například při péči o blízké.

Větší ochrana proti výpovědi při práci na dálku napřík 2.jpg
Datum článku: 19. 09. 2023

Pro výpověď danou zaměstnanci pracujícímu na dohodu z domova kvůli péči o blízké bude potřeba skutečně závažný důvod

Jeden z klíčových důvodů proč dochází k aktuální velké novelizaci zákoníku práce je nastavení moderních podmínek tak, aby zaměstnanci měli možnost více a snáze skloubit práci s důležitými záležitostmi svého osobního života, zejména s potřebami péče o děti do 15 let věku nebo péče o další blízké vyžadující pomoc druhých osob.

Uvedená skupina zaměstnanců to nemívá snadné už při hledání práce a následně ani ve snaze co nejlépe sladit pracovní záležitosti právě s pečovatelskými potřebami.Tito zaměstnanci bývají daleko více ohroženi výpovědí ze strany zaměstnavatele a zvláště pokud jsou zaměstnáni na některou z dohod konaných mimo pracovní poměr.

Výpověď u daného pracovníka ze strany zaměstnavatele může být velmi rychlá a přece bude zcela v souladu se zákonem, ale bez ohledu na situaci zaměstnance. Podle ustanovení § 77 odst. 4 pracovního zákoníku mají účastníci dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce možnost sami si dohodnout podmínky zrušení tohoto pracovněprávního vztahu. Pokud však takové podmínky předem dohodnuty nejsou, tak mají obě strany vztahu možnost podat výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba přitom činí pouhých patnáct dní a začíná dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Popsaný postup lze samozřejmě použít i v případě práce na dálku a výše popsanému zaměstnanci tak může být dána velmi snadno výpověď bez ohledu na jeho těžkou situaci

Nově schválená novela se chystá danou situaci pozměnit. Sice bude i nadále umožňovat  oběma stranám pracovního vztahu ukončit závazky i při práci na dohody a na dálku prostřednictvím výpovědi bez nutnosti uvádět důvody a s patnáctidenní výpovědní lhůtou.

Zdůvodnění výpovědi pečujícímu zaměstnanci bude potřeba písemné

Na straně druhé však zmíněná novela přinese omezení dávání výpovědí hlavně ze strany zaměstnavatelů v dané pro zaměstnance náročné situaci. Úprava se soustředí zejména právě na situace, kdy byla dohoda uzavřena v souladu s § 241 odst. 2 zákoníku práce Pokud, zaměstnavatel vyhověl například ženě pečující o malé dítě do 15 let nebo pečující o postiženého blízkého a sjednal s ní podmínky práce na dálku, bude možné tuto spolupráci vypovědět pouze z vážných důvodů souvisejících s provozem nebo v případě, že povaha vykonávané práce neumožňuje, aby tato pracovní spolupráce déle pokračovala. V daných případech také nově bude muset zaměstnavatel výpověď písemně zdůvodnit

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co dělat když mi nepřijde výplata?

Co dělat když mi nepřijde výplata?

Datum článku: 06. 02. 2024

V českém pracovním právu existuje několik zásadních pravidel, která mají za úkol chránit práva zaměstnanců.…

Více informací
Při výpovědi zaměstnanci za porušování kázně je nutné hlídat současně dvě lhůty

Při výpovědi zaměstnanci za porušování kázně je nutné hlídat současně dvě lhůty

Datum článku: 12. 01. 2024

Je dobře známo, že proces výpovědi zaměstnance je komplikovanou záležitostí, při které musí zaměstnavatel…

Více informací
Důvod výpovědi zaměstnanci po novelizaci musí být písemně přesně specifikován

Důvod výpovědi zaměstnanci po novelizaci musí být písemně přesně specifikován

Datum článku: 09. 10. 2023

Již několikrát v poslední době bylo na těchto stránkách řečeno, že by zaměstnavatelé měli v těchto dnech…

Více informací
Odchod od zaměstnavatele po pracovním úrazu je třeba dobře zvážit

Odchod od zaměstnavatele po pracovním úrazu je třeba dobře zvážit

Datum článku: 04. 10. 2023

Každé důležité rozhodnutí je třeba vždy promýšlet v širších souvislostech a to platí i o rozhodování…

Více informací