Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Větší ochrana proti výpovědi při práci na dálku například pro pečující

Velká již schválená novelizace zákoníku práce, která už čeká jen na podpis prezidenta, přinese, jak už mnozí vědí i z článků na tomto portálu, mnoho zásadních změn. Nejedna z těchto novinek se bude týkat i práce na dálku nebo ještě jinak řečeno práce z domova. Jedna z těchto novinek má více chránit proti výpovědi zaměstnance dohodáře pracující z domova například při péči o blízké.

Větší ochrana proti výpovědi při práci na dálku napřík 2.jpg
Datum článku: 19. 09. 2023

Pro výpověď danou zaměstnanci pracujícímu na dohodu z domova kvůli péči o blízké bude potřeba skutečně závažný důvod

Jeden z klíčových důvodů proč dochází k aktuální velké novelizaci zákoníku práce je nastavení moderních podmínek tak, aby zaměstnanci měli možnost více a snáze skloubit práci s důležitými záležitostmi svého osobního života, zejména s potřebami péče o děti do 15 let věku nebo péče o další blízké vyžadující pomoc druhých osob.

Uvedená skupina zaměstnanců to nemívá snadné už při hledání práce a následně ani ve snaze co nejlépe sladit pracovní záležitosti právě s pečovatelskými potřebami.Tito zaměstnanci bývají daleko více ohroženi výpovědí ze strany zaměstnavatele a zvláště pokud jsou zaměstnáni na některou z dohod konaných mimo pracovní poměr.

Výpověď u daného pracovníka ze strany zaměstnavatele může být velmi rychlá a přece bude zcela v souladu se zákonem, ale bez ohledu na situaci zaměstnance. Podle ustanovení § 77 odst. 4 pracovního zákoníku mají účastníci dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce možnost sami si dohodnout podmínky zrušení tohoto pracovněprávního vztahu. Pokud však takové podmínky předem dohodnuty nejsou, tak mají obě strany vztahu možnost podat výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba přitom činí pouhých patnáct dní a začíná dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Popsaný postup lze samozřejmě použít i v případě práce na dálku a výše popsanému zaměstnanci tak může být dána velmi snadno výpověď bez ohledu na jeho těžkou situaci

Nově schválená novela se chystá danou situaci pozměnit. Sice bude i nadále umožňovat  oběma stranám pracovního vztahu ukončit závazky i při práci na dohody a na dálku prostřednictvím výpovědi bez nutnosti uvádět důvody a s patnáctidenní výpovědní lhůtou.

Zdůvodnění výpovědi pečujícímu zaměstnanci bude potřeba písemné

Na straně druhé však zmíněná novela přinese omezení dávání výpovědí hlavně ze strany zaměstnavatelů v dané pro zaměstnance náročné situaci. Úprava se soustředí zejména právě na situace, kdy byla dohoda uzavřena v souladu s § 241 odst. 2 zákoníku práce Pokud, zaměstnavatel vyhověl například ženě pečující o malé dítě do 15 let nebo pečující o postiženého blízkého a sjednal s ní podmínky práce na dálku, bude možné tuto spolupráci vypovědět pouze z vážných důvodů souvisejících s provozem nebo v případě, že povaha vykonávané práce neumožňuje, aby tato pracovní spolupráce déle pokračovala. V daných případech také nově bude muset zaměstnavatel výpověď písemně zdůvodnit

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Zákoník práce ČR chrání zaměstnance i při smlouvě dle cizího práva

Zákoník práce ČR chrání zaměstnance i při smlouvě dle cizího práva

Datum článku: 08. 06. 2023

Cizinec pracující v ČR se také může soudně domáhat neplatnosti výpovědi z pracovního poměru a může být…

Více informací
Jen převedení na jinou práci při změně zdravotní způsobilosti zaměstnance nestačí

Jen převedení na jinou práci při změně zdravotní způsobilosti zaměstnance nestačí

Datum článku: 08. 03. 2023

Každý zaměstnavatel má z ustanovení zákoníku práce povinnost chránit zdraví svých zaměstnanců a nikdy nesmí…

Více informací
Výpovědi dané zaměstnavatelem se nemusí podařit ubránit vždy

Výpovědi dané zaměstnavatelem se nemusí podařit ubránit vždy

Datum článku: 18. 01. 2023

O tom, že výpověď daná zaměstnavatelem zaměstnanci je pro onoho zaměstnance vždy velmi nepříjemná záležitost,…

Více informací