Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Při využití služeb i péče v domovech pro seniory či postižené musí lidem zůstat alespoň minimum z příjmu

Pokud v důsledku stáří, nemoci nebo zdravotního postižení ubývá člověku schopnost soběstačnosti, ohlíží se mnoho lidí po možnosti získání místa v pobytovém zařízení podle věku a situace buď v domově pro seniory, nebo v domově pro zdravotně postižené. Často si však tito lidé trápí obavami, zda by jim jejich příjem na takový pobyt vůbec stačil a zda by jim po úhradě z daného příjmu alespoň nějaká částka ještě zbyla.

Při využití služeb i péče v domovech pro seniory či postižené musí lidem zůstat alespoň min 2.jpg
Datum článku: 20. 01. 2023

Pobyt a péči v domovech pro seniory a postižené si klient většinou hradí z důchodu a příspěvku na péči případně dalších sociálních dávek

Pobyt a péči v domovech pro seniory i domovech pro zdravotně postižené zřizovaných státem a obcemi si klienti hradí většinou ze starobních či invalidních důchodů, příspěvku na péči a případně dalších sociálních dávek a příspěvků.

V případě privátních domovů pro seniory a domovů pro osoby s postižením to bývá s úhradou obdobné, ale podmínky se mohou lišit a mohou zde být nejrůznější doplňkové služby či služby nadstandardního typu, které si klient se svým souhlasem hradí ze svého. I privátní zařízení se musí řídit zákonem č.108/2006 o sociálních službách i související vyhláškou 505/2006, kde jsou stanovena pravidla pro poskytování služeb a péče v daných zařízeních i pravidla pro úhradu za dané služby a péči.

Uvedený zákon a vyhláška stanoví i maximální limit výše úhrady za pobyt a péči v těchto zařízeních. Ani v privátních zařízeních nesmí po klientech požadovat vyšší úhradu, než povoluje zákonný limit, ale uvedená zařízení bývají příspěvkovými organizacemi, které mohou přijímat příspěvky od dárců, například příbuzných klientů a může se stát, že ne všichni žádají jen s pokorou a podle pravidel. Proto je dobré, aby si klient nebo jeho blízcí nejlépe před podáním žádosti do takového privátního zařízení zjistili co nejvíce jasných informací nejen o službách a péči, ale právě i o podmínkách úhrady.

Zákon o sociálních službách u daných zařízení stanoví, že po úhradě za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15 procent z jejího příjmu. V týdenních stacionářích musí osobě zůstat 25 procent z příjmu

Jak je tedy řečeno výše, zákon o sociálních službách stanoví limity k výši úhrady pobytové služby (ubytování a stravu) i limit úhrady za péči, tak aby klientovi po úhradě zůstala určitá minimální částka z příjmů jako kapesné pro vlastní potřebu. Znamená to, že zákon chrání i příjmy klienta.

Poskytovatel péče v daném zařízení musí při stanovení podmínek úhrady za pobyt i péči postupovat dle §73 zákona o sociálních službách a jeho odstavců a ustanovení a zohledňovat případně i velmi nízké příjmy klienta.

Zákon v uvedeném paragrafu konkrétně v jeho odstavci 3 stanoví, že po úhradě za ubytování a stravu v maximální zákonem stanovené výši v domovech pro seniory a domovech pro zdravotně postižené, musí osobě zůstat alespoň 15 procent z příjmu. V případě ubytování v týdenních stacionářích musí po úhradě za ubytování a stravu osobě tímto způsobem zůstat nejméně 25 procent z příjmu. Příjmem se v daném případě myslí starobní nebo invalidní důchod nikoli příspěvek na péči.

Z příspěvku na péči se naopak hradí úhrada za sociální, zdravotní a další péči, která je klientům uvedených poskytována. Uvedená výše úhrady je ve výši příspěvku na péči. U týdenních stacionářů může být výše této úhrady maximálně ve výši 75 procent příspěvku na péči.

Pokud se při sjednávání úhrady ukáže, že příjem klienta je velmi nízký a po zaplacení poskytovatelem stanovené úhrady za stravu a ubytování by již klientovi nezůstala ona minimální částka z příjmu, která mu ze zákona zůstat musí, tak má poskytovatel povinnost snížit úhradu tak, aby uvedené minimum 15 procent klientovi z příjmu zůstalo.

Na straně druhé, pokud dojde ke snížení výše úhrady z uvedeného důvodu, má klient ze zákona povinnost dokládat uvedenému poskytovateli služeb a péče výši svého příjmu. To znamená, že klient musí domovu doložit potvrzení o výši důchodu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací