Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Při využití služeb i péče v domovech pro seniory či postižené musí lidem zůstat alespoň minimum z příjmu

Pokud v důsledku stáří, nemoci nebo zdravotního postižení ubývá člověku schopnost soběstačnosti, ohlíží se mnoho lidí po možnosti získání místa v pobytovém zařízení podle věku a situace buď v domově pro seniory, nebo v domově pro zdravotně postižené. Často si však tito lidé trápí obavami, zda by jim jejich příjem na takový pobyt vůbec stačil a zda by jim po úhradě z daného příjmu alespoň nějaká částka ještě zbyla.

Při využití služeb i péče v domovech pro seniory či postižené musí lidem zůstat alespoň min 2.jpg
Datum článku: 20. 01. 2023

Pobyt a péči v domovech pro seniory a postižené si klient většinou hradí z důchodu a příspěvku na péči případně dalších sociálních dávek

Pobyt a péči v domovech pro seniory i domovech pro zdravotně postižené zřizovaných státem a obcemi si klienti hradí většinou ze starobních či invalidních důchodů, příspěvku na péči a případně dalších sociálních dávek a příspěvků.

V případě privátních domovů pro seniory a domovů pro osoby s postižením to bývá s úhradou obdobné, ale podmínky se mohou lišit a mohou zde být nejrůznější doplňkové služby či služby nadstandardního typu, které si klient se svým souhlasem hradí ze svého. I privátní zařízení se musí řídit zákonem č.108/2006 o sociálních službách i související vyhláškou 505/2006, kde jsou stanovena pravidla pro poskytování služeb a péče v daných zařízeních i pravidla pro úhradu za dané služby a péči.

Uvedený zákon a vyhláška stanoví i maximální limit výše úhrady za pobyt a péči v těchto zařízeních. Ani v privátních zařízeních nesmí po klientech požadovat vyšší úhradu, než povoluje zákonný limit, ale uvedená zařízení bývají příspěvkovými organizacemi, které mohou přijímat příspěvky od dárců, například příbuzných klientů a může se stát, že ne všichni žádají jen s pokorou a podle pravidel. Proto je dobré, aby si klient nebo jeho blízcí nejlépe před podáním žádosti do takového privátního zařízení zjistili co nejvíce jasných informací nejen o službách a péči, ale právě i o podmínkách úhrady.

Zákon o sociálních službách u daných zařízení stanoví, že po úhradě za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15 procent z jejího příjmu. V týdenních stacionářích musí osobě zůstat 25 procent z příjmu

Jak je tedy řečeno výše, zákon o sociálních službách stanoví limity k výši úhrady pobytové služby (ubytování a stravu) i limit úhrady za péči, tak aby klientovi po úhradě zůstala určitá minimální částka z příjmů jako kapesné pro vlastní potřebu. Znamená to, že zákon chrání i příjmy klienta.

Poskytovatel péče v daném zařízení musí při stanovení podmínek úhrady za pobyt i péči postupovat dle §73 zákona o sociálních službách a jeho odstavců a ustanovení a zohledňovat případně i velmi nízké příjmy klienta.

Zákon v uvedeném paragrafu konkrétně v jeho odstavci 3 stanoví, že po úhradě za ubytování a stravu v maximální zákonem stanovené výši v domovech pro seniory a domovech pro zdravotně postižené, musí osobě zůstat alespoň 15 procent z příjmu. V případě ubytování v týdenních stacionářích musí po úhradě za ubytování a stravu osobě tímto způsobem zůstat nejméně 25 procent z příjmu. Příjmem se v daném případě myslí starobní nebo invalidní důchod nikoli příspěvek na péči.

Z příspěvku na péči se naopak hradí úhrada za sociální, zdravotní a další péči, která je klientům uvedených poskytována. Uvedená výše úhrady je ve výši příspěvku na péči. U týdenních stacionářů může být výše této úhrady maximálně ve výši 75 procent příspěvku na péči.

Pokud se při sjednávání úhrady ukáže, že příjem klienta je velmi nízký a po zaplacení poskytovatelem stanovené úhrady za stravu a ubytování by již klientovi nezůstala ona minimální částka z příjmu, která mu ze zákona zůstat musí, tak má poskytovatel povinnost snížit úhradu tak, aby uvedené minimum 15 procent klientovi z příjmu zůstalo.

Na straně druhé, pokud dojde ke snížení výše úhrady z uvedeného důvodu, má klient ze zákona povinnost dokládat uvedenému poskytovateli služeb a péče výši svého příjmu. To znamená, že klient musí domovu doložit potvrzení o výši důchodu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zdanění výher od roku 2024 stoupne a pravidla jsou u každé výhry mírně odlišné

Zdanění výher od roku 2024 stoupne a pravidla jsou u každé výhry mírně odlišné

Datum článku: 21. 11. 2023

Od roku 2024 se všichni, kteří se občas neubrání pokušení hráčské vášně, musí připravit na nové daňové…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací
Limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejším podnikání v roce 2024 stoupne

Limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejším podnikání v roce 2024 stoupne

Datum článku: 14. 11. 2023

Při podnikání na vedlejší činnost OSVČ zcela legálně nemusí odvádět státu sociální pojištění z tohoto…

Více informací
Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Datum článku: 10. 11. 2023

Doba nepřetržitého odpočinku zaměstnance v pracovním procesu je nařízena přímo zákoníkem práce. Zaměstnavatelé…

Více informací