Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přihlášení na úřad přes bankovní identitu by mělo být v roce 2021 snadné, ale reálně snadné být ještě nemusí, proces přípravy na zpřístupnění dané služby v jednotlivých bankách stále ještě probíhá

Od počátku letošního roku by mělo být pro občana zase o něco snazší a pohodlnější komunikovat s úřady elektronicky prostřednictvím takzvaného Portálu občana. Přihlášení do tohoto portálu už by mělo jít úplně stejně jako přihlášení do internetového bankovnictví, tedy shodné přihlašovací údaje by měly stačit k obojímu. Avšak realita zase trochu pokulhává za předpoklady a přihlášení zatím snadné být nemusí, protože totiž stále ještě probíhá nezbytný proces plánovaného ověřování klientů bank, bez něhož se přihlašování bankovní identitou na úřad neobejde.

Přihlášení na úřad přes bankovní identitu by mělo být v roce 2021 snadné, ale reálně snadné b 2.jpg
Datum článku: 11. 01. 2021

 

Přihlášení na úřad jednoduše přes bankovní identitu si žádá technicko-administrativní přípravu bank na daný systém a tato příprava ještě není hotova všude

Jak je řečeno výše k mnohému vyřizování záležitostí jedince na úřadech by letos už mělo stačit jen zařízení s připojením k internetu a aktivní internetové bankovnictví. Přihlášení na úřad přes bankovní identitu, tedy přes stejné údaje, které občan používá v internetovém bankovnictví, už by mělo být v roce 2021 rychlé a snadné u většiny větších bank. Klienti České spořitelny či ČSOB by měli mít možnost danou službu využívat naplno již od prvních lednových dnů roku 2021. Ostatní banky slibují uvedenou novinku spustit co nejrychleji během první poloviny roku.

Jenže, jak naznačuje podmiňovací způsob ve výše uvedených řádcích, reálně není rychlé spojení s úřady, tak bleskové, jak se slibovalo. Nejeden občan, který se pokoušel a pokouší v těchto dnech službu využít a připojit se na Portál občana se dočká zamítnutí přístupu a hlášení, že u dané služby probíhá zatím zkušební provoz  pouze pro vybrané uživatele a někde ani to ne. Jak se tedy věci mají?

Klíčové pro to, aby mohla banka uvedenou službu klientům poskytovat je že, musí mít jednak akreditaci neboli povolení státu, že může tuto službu poskytovat a následně musí toto poskytování vyřešit ve svém technickém systému, což si přece jen nějaký čas žádá. Prvními vlaštovkami, které se na uvedené podmínky začaly připravovat již v roce 2020 a mají z tohoto roku už i platnou akreditaci jsou právě Česká spořitelna a ČSOB a Komerční banka, Ostatní banky teprve na akreditaci čekají. I když však banka vše potřebné má musí následně ze strany státu dojít k ověření všech klientů, kteří užívají internetové bankovnictví a používají bankovní identitu dané banky.

Jak potvrdili zainteresovaní pracovníci České spořitelny, i ČSOB tento ověřovací proces státu se zpozdil a neproběhl ještě u všech klientů. Klienti, kterým již ověření proběhlo, už službu používají a ostatní čekají, až bude proces automaticky splněn i u nich. Údaje klienta z bankovní identity se porovnávají s jeho údaji v ostatních základních registrech občanských průkazů, řidičáků či cestovních pasů.

Zprávu, že klient má možnost službu používat, dostane přímo v internetovém bankovnictví

Uvedený proces jednoho ověření trvá přibližně 2,4 vteřiny. Banky však mají velké počty klientů. U ČSOB se například jedná o 1,7 milionu klientů, kteří musí být ověřeni. O tom, že ověření již proběhlo, dostane klient automaticky zprávu v internetovém bankovnictví.

Podle ministerstva vnitra proces probíhá podle plánu a zpožděn ze strany státu není

Podle ministerstva vnitra, do jehož kompetence Portál občana spadá, uvedený proces ověřování ze strany státu probíhá zcela podle plánu, tak jak má a zpožděn není. Banky jsou velká společenství s velkým počtem klientů, a proto je nutné počítat s tím, že si proces nějaký čas vyžádá, ale brzy by měl být dokončen.

K některým úkonům ohledně komunikace s úřady bankovní ověření bankovní identitou stále nestačí

Používání bankovní identity pro styk s úřady bude i nadále zatím nepovinné a nadále půjde jen o jednu z možností. Jedinec si i nadále bude moci vybrat jiný způsob prokázání identity třeba pomocí elektronické občanky a zůstane mu také možnost dojít na úřad a vyřídit si záležitost přímo. Některé věci stále ještě ani přes Portál občana s fungující bankovní identitou vyřídit zřejmě hned tak nepůjde. Třeba kvůli výměně řidičského průkazu nebo zápisu do katastru nemovitostí se na úřad zatím bude muset. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doplatek do minimální mzdy si i v roce 2021 musí u zaměstnanců pohlídat každý zaměstnavatel

Doplatek do minimální mzdy si i v roce 2021 musí u zaměstnanců pohlídat každý zaměstnavatel

Datum článku: 14. 01. 2021

Každý zaměstnanec musí i v roce 2021 dostat za svoji práci alespoň tu nejnižší minimální mzdu, kterou pro daný…

Více informací

Doplatek do minimální mzdy si i v roce 2021 musí u zaměstnanců pohlídat každý zaměstnavatel

Každý zaměstnanec musí i v roce 2021 dostat za svoji práci alespoň tu nejnižší minimální mzdu, kterou pro daný rok stanoví nařízení vlády. Když odměna za práci v kalendářním měsíci nedosáhne výše aktuálně platné minimální mzdy, musí zaměstnavatel poskytnout doplatek do minimální mzdy.

Minimální mzda je v roce 2021 znovu vyšší a tomu je třeba náležitě přizpůsobit vše, co s tímto souvisí včetně doplatku ke mzdě zaměstnanců, kteří na minimální mzdu pro nižší výkonost nedosáhnou

Jak je řečeno v úvodu, minimální mzda je ze zákona nejnižší přípustná výše odměny za zaměstnancovu práci, což znamená, že nižší než tuto mzdu zaměstnanec dostat nesmí, ani v případech, kdy je třeba méně výkonný, ať už z vlastní viny či nezaviněně.

Nařízení vlády č. 487/2020 o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, stanoví, že od 1. 1. 2021 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy na 15 200 Kč za měsíc a samozřejmě se zvyšuje i základní sazba minimální mzdy za hodinu na částku 90,50 Kč. Uvedené platí při standardní pracovní době 40 hodin týdně. Do minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy se započítávají taktéž osobní příplatky, příplatky za specializaci, vedení, zastupování pedagogickou činnost a všechny mimořádné odměny. V podnikatelské sféře se jedná o odměny typu prémie, cílové odměny, fakultativní příplatkové mzdy a mimořádné odměny z rozhodnutí zaměstnavatele. Do výše minimální mzdy ze zákona naopak nezasahují mzda za práci přesčas a příplatky za práci o víkendech, svátcích či příplatky za práci v noci.

Pokud však mzda, plat či odměna z dohody u zaměstnance nedosáhne v kalendářním měsíci ani se započítáním všeho co započteno být má, výše minimální mzdy, pak je zaměstnavatel povinen danému zaměstnanci poskytnout příslušný doplatek do výše minimální mzdy. Doplatek se poskytuje bez ohledu na zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonost zaměstnance.

Na dodržování správného odměňování minimální mzdou se často zaměřují kontroly

Na dodržování zákonů v oblasti odměňování zaměstnanců se velmi často soustředí Státní úřad inspekce práce při svých kontrolách, proto je důležité mít i v roce 2021 vše v pořádku a přizpůsobeno aktuální výši minimální mzdy.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2021 se opět zvyšuje a proti roku předchozímu může být vyšší až o 686 Kč měsíčně a s rekvalifikací ještě více

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2021 se opět zvyšuje a proti roku předchozímu může být vyšší až o 686 Kč měsíčně a s rekvalifikací ještě více

Datum článku: 12. 01. 2021

I když se kvůli řádící pandemii rozhodně nedá počítat s tím, že rok 2021 bude nějak zvláště optimistický…

Více informací
Rok 2021 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Rok 2021 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Datum článku: 08. 01. 2021

Rok 2021 stojí na svém začátku, a i když je mnoho věcí nejistých a tvrdé zkoušky roku předchozího nám…

Více informací