Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příjem vzniklý z živnostenského oprávnění nemůže být příjmem nezdaňovaným

Povinnost podání daňového přiznání se blíží a mnoho lidí s nejrůznějšími přivýdělky si i v roce 2022 opět láme hlavu nad tím, zda uvedenou povinnost mají či ne, respektive zda byl jejich příjem příležitostný či nikoliv.

Příjem vzniklý z živnostenského oprávnění nemůže být příjm 2.jpg
Datum článku: 18. 02. 2022

Příjmy z příležitostných činností se do 30 000 Kč včetně za rok danit nemusí, ale jakmile je daná částka překročena, tak se zdanění nelze vyhnout

Mnoho lidí se někdy mylně domnívá, že při drobných příležitostných přivýdělcích, které přinesou do rodinného rozpočtu nějakou tu tisícovku navíc, není nutné se zaobírat daňovými povinnostmi, protože drobné příjmy není nutné danit. Takové uvažování je však velmi mylné a může znamenat i vysokou pokutu, pokud by se přišlo na to, že jedinec svůj přivýdělek řádně nedaní a koná práci či podniká, nebo má sice příjem příležitostný, ale nad určitý roční limit stanovený zákonem.

To, že se příjmy z příležitostných činností nemusí danit, pokud v úhrnu jejich částka nepřesáhne 30 000 Kč za celý rok, platí i pro daňové přiznání podávané v roce 2022 za rok 2021. Vždy je však zásadní správně určit zda šlo skutečně o příležitostný příjem a hlídat si překročení limitu. Protože i příležitostný příjem je nutné zdanit, tedy podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pokud byl daný příjem vyšší než 30 000 Kč za celý rok 2021.

Přiznání v roce 2022 bude muset podat i člověk, jehož příležitostný příjem nebo několik drobných příležitostných příjmů dalo dohromady částku 30 001 koruna za celý rok.

Příležitostné příjmy může mít jedinec i z příležitostného nájmu movitých věcí nebo z příležitostné zemědělské činnosti nebo činností lesního a vodního hospodářství, ale pokud má jít o příjmy daňově osvobozené musí být dodržen uvedený limit a podmínka příležitostnosti.

Chovatelé včel, kteří mají z daného chovu přivýdělek, si musí dát pozor na limit maximálně 60 včelstev a maximální příjem na jedno včelstvo 500 Kč za celé zdaňovací období. Pokud byly uvedené hodnoty překročeny, je třeba příjem také zdanit.

Příležitostný příjem musí pro osvobození od daně být skutečně příležitostný čili nepravidelný a nesmí jít o podnikání nebo zaměstnání

Aby výše uvedený příjem mohl být osvobozen od daně, musí být tedy nejen v uvedeném limitu, ale musí se skutečně jednat o příjem podle § 10 zákona o dani z příjmu čili příjem z náhodné příležitostné činnosti. Jedná se o činnost, která není soustavně opakována a není zaměstnáním.

Jako příklad je zde uváděn příležitostný pronájem movitých věcí, příležitostný prodej přebytků ze zemědělské činnosti či chovatelství, příležitostná výpomoc sousedům.

Musí jít o nárazovou činnost, kde se neuplatňuje pravidlo nadřízenosti a podřízenosti, tedy o udílení a výkon úkolů, protože v opačném případě by šlo o zaměstnání případně podnikání a příjmy ze zaměstnání či podnikání musí být vždy zdaněny. Na druhé straně to neznamená, že se příležitostná činnost nesmí vůbec opakovat, Opakování je možné, ale nesmí jít o opakování předem plánované a systematické.

Přivýdělek s živnostenským oprávněním je vždycky zdanitelným podnikáním

Pozor přivýdělek, k němuž dochází na základě živnostenského oprávnění je vždy podnikáním a musí být zdaněn. I když je činnost vykonávána jen občas a přináší jen drobný zisk, musí být v daném případě podáno daňové přiznání, ať už se jde o hlavní činnost, nebo v daném případě spíše o činnost vedlejší.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový daňový balíček zvedá limit pro registraci k DPH i paušální dani a mnoho dalšího

Nový daňový balíček zvedá limit pro registraci k DPH i paušální dani a mnoho dalšího

Datum článku: 10. 05. 2022

Ministerstvo financí poslalo včera do vnějšího připomínkového řízení návrh balíčku daňových novinek, které…

Více informací
Vyhledávací daňovou činnost nesmí správce daně zaměňovat s činností kontrolní

Vyhledávací daňovou činnost nesmí správce daně zaměňovat s činností kontrolní

Datum článku: 02. 05. 2022

Vyhledávací i kontrolní činnost může u daňového subjektu správce daně provádět v rámci daňového řízení…

Více informací
Použití reklamy na sociálních k podnikání přináší často povinnosti i neplátcům DPH

Použití reklamy na sociálních k podnikání přináší často povinnosti i neplátcům DPH

Datum článku: 20. 04. 2022

S daňovými povinnostmi ohledně DPH to není úplně jednoduché a povinnosti ohledně uvedené daně mohou v určitý…

Více informací
Mění se pravidla pro daňovou kontrolu při podnikání na digitálních platformách

Mění se pravidla pro daňovou kontrolu při podnikání na digitálních platformách

Datum článku: 14. 04. 2022

Podnikání na základě digitálních platforem přibývá, dokonce se dá jednoznačně říci, že vzkvétá, ale…

Více informací