Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příjem z nájmu si žádá daňové přiznání i od předčasného důchodce

Také důchodci v předčasném starobním důchodu se někdy nevyhnou podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Uvedená situace nastává důchodcům pobírajícím předčasný starobní důchod, pokud kromě tohoto důchodu mají též pravidelný příjem z nájmu. Přiznání musí být v čtyřstránkovém formátu včetně přílohy číslo dvě.

Příjem z nájmu si žádá daňové přiznání i od předčas 2.jpg
Datum článku: 02. 03. 2023

Kvůli pravidelnému příjmu z nájmu musí předčasní důchodci podat daňové přiznání vždy, i když povinnost platby daně po uplatnění slevy nevznikne

Povinnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob mají v roce 2023 za rok 2022 i mnozí starobní důchodci a může se týkat i důchodců v předčasném starobním důchodu, pokud měli pravidelný, byť třeba malý, příjem či příjmy z nájmu.

Pravidelný měsíční příjem z nájmu je vždy příjmem podléhajícím dani, i když jde o příjem třeba jen nízký a vypočítaná daň je  nízká a často může být po uplatnění nároku základní slevy na poplatníka i nulová, což ve výsledku znamená, že se daň platit nebude.

Pokud tedy jedinec fyzická osoba měl v roce 2022 mimo pobíraného předčasného starobního důchodu i pravidelný příjem či příjmy z nájmu domu, bytu nebo jejich částí, tak má povinnost v roce 2023 podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přiznání se podává v klasické čtyřstránkové verzi s přílohou č.2.

Do řádku 39 přiznání se uvede základ daně z příjmů z nájmu. Základ daně se vypočte ze zisku. Sečtou se všechny nájmy za daný rok a odečtou se výdaje. Do přílohy se vypíší příjmy a výdaje za předchozí rok. U příjmů v nájmu je možné v přiznání vykázat skutečné výdaje nebo je uplatnit třicetiprocentním výdajovým paušálem. Dále si samozřejmě každý důchodce má právo v daňovém přiznání uplatnit nárok na daňové slevy a případně i odpočty. Po odečtení slev a odpočtů vyjde částka, z níž se vypočte 15 %. Jak je řečeno výše výsledná vypočtená daňová povinnost zvláště u uvedeného předčasného důchodce, který má pouze zdanitelné příjmy z nájmu může vyjít, po uplatnění základní daňové slevy na poplatníka 30 840 Kč za celý rok 2022, daňová povinnost k platbě nízká nebo dokonce žádná čili nulová. Přiznání však být podáno musí, i když je daň na nule.

Příjem z nájmu při předčasném důchodu překážkou není a zdravotní ani sociální pojištění se z daného příjmu také neplatí

Příjem či dokonce více menších příjmů z nájmu mohou být pro důchodce v předčasném důchodu příjemným a zcela legálním přivýdělkem. Uvedený příjem si s předčasným starobním důchodem nepřekáží, protože z něho není povinnost odvádět zdravotní pojištění ani sociální pojištění. Důchodů se povinnost odvodů pojistného také netýká. Jediné co si tedy musí důchodce v předčasném důchodu s příjmy z nájmu pohlídat je právě splnění povinností vůči dani z příjmu právě z onoho nájmu. Základní povinností je tedy podání daňového přiznání. A pokud v daném přiznání vyjde povinnost k dani z příjmu, což znamená, že je částka daně jiná než nulová, je nutné daň samozřejmě zaplatit. Pokud díky uplatnění daňových slev vyjde nulová daň, nic se platit nebude.

Většina starobních důchodů je od daně z příjmu osvobozena

Závěrem si ještě připomeňme, jak je to s důchody daněmi. Převážná většina důchodů je od daně z příjmů fyzických osob zcela osvobozena a neodvádí se z nich. Výjimka platí jedině u nadprůměrně vysokých starobních důchodů, které dani podléhají. Takovým nadprůměrným starobním důchodem je důchod, který v ročním součtu přesáhne 36násobek minimální měsíční mzdy platné k danému roku.

Pro zdaňovací období roku 2022 platí limit ohledně zdanění starobních důchodů v částce 583 200 korun ročně. Pokud důchodové příjmy za  celý rok 2022 tuto částku nepřekročily, pak jde o příjmy dani nepodléhající a důchodce se u nich o odvod daně starat nemusí. Pokud by však roční součet příjmů z důchodu za rok 2022 byl vyšší než uvedená částka, pak už by byla povinnost v roce 2023 podat kvůli tomuto důchodu daňové přiznání i zaplatit daň.

Většina starobních důchodců v ČR však pobírá důchody v podprůměrné nebo průměrné výši a uvedeného limitu ani zdaleka nedosáhne, natož aby došlo k překročení, což znamená, že zdanění důchodu ani za rok 2022 se jí netýká. Důchodci v předčasném důchodu zdanění penze nemusí řešit vůbec, protože předčasné důchody jsou vždy ještě o nižší než řádné starobní důchody, takže zdanění zde skutečně nehrozí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Výchovné náleží i k předčasnému starobnímu důchodu a nekrátí se

Výchovné náleží i k předčasnému starobnímu důchodu a nekrátí se

Datum článku: 08. 11. 2023

Výchovné je příplatek ke starobním důchodům, který má alespoň částečně kompenzovat nižší důchod rodiči,…

Více informací
Přiznání k dani za rok 2023 bude potřeba vyplnit v korunách i při placení daní a účtování v cizí měně

Přiznání k dani za rok 2023 bude potřeba vyplnit v korunách i při placení daní a účtování v cizí měně

Datum článku: 01. 11. 2023

Tuzemské firmy, které při své činnosti převážně operují s cizí měnou, budou moci od 1. 1. 2024 v cizí měně…

Více informací
Příjmy ze zaměstnání v zahraničí je třeba většinou daňově řešit i v ČR, ale někdy také ne

Příjmy ze zaměstnání v zahraničí je třeba většinou daňově řešit i v ČR, ale někdy také ne

Datum článku: 25. 10. 2023

Mít příjem ze zahraničí, není v dnešní době ani u tuzemských občanů nijak neobvyklá záležitost. Uvedené…

Více informací
Přiznání k dani z nemovitosti v roce 2024 ulehčí předvyplnění a DIS+

Přiznání k dani z nemovitosti v roce 2024 ulehčí předvyplnění a DIS+

Datum článku: 05. 10. 2023

Finanční správa ČR postupuje vpřed na cestě k digitalizaci a zjednodušení procesu podávání daňových…

Více informací