Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příjem z převodu obchodního podílu může být daňově osvobozen tak i daňově neosvobozen

Převod obchodního podílu v obchodních společnostech a zvláště ve společnostech s ručením omezeným je celkem častá záležitost. Obchodní podíl ve společnosti je možné prodávat, darovat, ale i dědit. Ať už je onen příjem získán tak nebo onak, vždy platí, že musí být řádně vypořádán z hlediska daňového. A může zde nastat tedy dvojí situace. Může jít o příjem, který zákon o dani z příjmů vnímá jako příjem od daně osvobozený, který nepodléhá zdanění, nebo naopak o příjem zdanitelný, který musí být zdaněn podle pravidel určených zákonem o dani z příjmu.

Příjem z převodu obchodního podílu může být daňově osvobozen tak i daňově 2.jpg
Datum článku: 12. 09. 2022

Pro osvobození podílu musí doba mezi nabytím podílu a jeho úplatným převodem přesahovat pět let a misí jít o podíl, který nebyl zahrnut do obchodního majetku fyzické osoby

Jak tedy prozrazuje samotný úvod článku, příjem z převodu obchodního majetku společnosti může být někdy příjmem daňově osvobozeným a nevztahuje se na něj tedy povinnost zdanění a jindy může nastat situace zcela opačná. Samozřejmě jiná pravidla zákon pro danou záležitost stanoví, pokud se jedná o prodej podílu v akciové společnosti a jiná jsou pravidla u společnosti s ručením omezeným a rozdíl je samozřejmě také v tom jestli prodává právnická či fyzická osoba, dané záležitosti samozřejmě ovlivňují daňovou situaci z hlediska daňové povinnosti.

Budeme tedy vycházet z toho, že jde o záležitost v rámci společnosti s ručením omezeným a jde o prodej mezi fyzickými osobami čili společníky. Nejdříve se podíváme na příjem dani nepodléhající tedy daňově osvobozený. Jak už to v daňových záležitostech bývá, aby mohlo jít o příjem osvobozený od daně z příjmů, musí být pro danou situaci většinou splněny nějaké podmínky či podmínka.

Pro rozhodování zda jde o příjem z obchodního podílu podléhající dani, nebo nepodléhající, hraje klíčovou roli limit přesahující pět let. Paragraf 4 odst. 1s) zákona o dani z příjmu stanoví, že příjem z úplatného převodu obchodního podílu je osvobozen od daně z příjmu, pokud doba mezi nabytím podílu a jeho převodem přesahuje pět let.

Pokud je uvedená podmínka splněna, tak se jedná o příjem daňově osvobozený a nemusí být tedy zdaňován ani uváděn v daňovém přiznání.

Pokud uvedená podmínka splněna není a doba je kratší nebo pětiletá, příjem být zdaněn musí

Z výše uvedeného tedy jasně plyne, že pokud doba mezi nabytím a převodem podílu je kratší než pět let či rovných pět let, jedná se příjem, který je nutné uvést v daňovém přiznání a náležitě zdanit jako ostatní příjmy podle § 10 zákona o dani z příjmu.

Proti danému příjmu je možné si daňově uplatnit jako výdaj nabývací cenu podílu a výdaje úzce spjaté s prodejem, třeba platby notáři.

Příjem z prodeje obchodního podílu společnosti s ručením omezeným, který byl zahrnut v obchodním majetku fyzické osoby, bude muset být v daňovém přiznání uveden v rámci celkového základu daně osoby samostatně výdělečně činné i zde je možné uplatnit si výdaje do výše příjmů z prodeje.

Ovšem může nastat i situace, kdy část příjmu z obchodního podílu zdaněna být musí, ale druhá část zdanění nepodléhá

Protože životní situace velmi často nebývají snadné, může v daném případě dojít i k situaci, kdy jedna část podílu z obchodního majetku zdanitelná je a druhá zdanění nepodléhá. Pokud je ve společenské smlouvě ukotveno, že jeden společník může ve společnosti vlastnit více obchodních podílů, které se společník někdy rozhodne prodat, tak je důležité samozřejmě u každého podílu zhodnotit, zda bude či nebude podléhat zdanění, podle toho jak naplňuje či nenaplňuje podmínku ohledně výše uvedených pěti let. Pak může nastat i situace, že jeden podíl podmínku pro osvobození splňovat a druhý nikoli. Pokud však společenská smlouva umožňuje držení více obchodních podílů, bude proces splnění daňových povinností jednodušší, protože se jednoduše oddělí to co zdaněno být má od toho co je osvobozeno a zdaní se jednoduše podíl, který zdanění podléhá.

Pokud společenská smlouva držení více obchodních podílů neumožňuje tak, protože společník během držení jednoho podílu zvýšil nabývací cenu svého podílu nabytím dalšího podílu od jiného člena společnosti, což možné je, tak bude třeba záležitost také správně daňově vypořádat jako celek. Ovšem protože k nabytí jednotlivých částí došlo postupně, může zde část podílu zdanění podléhat a druhá ne. Záležitost se musí řešit jako celek, ale současně nejde celý příjem od daně osvobodit, ani celý příjem danit. Pak je třeba vycházet z nabývacích cen jednotlivých částí podílu a příjmu z prodeje obchodního podílu a složitě prokalkulovat částku ke zdanění. K uvedené záležitosti bude s největší pravděpodobností potřeba si vzít na pomoc daňového poradce, aby nedošlo k chybnému splnění dané povinnosti.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Informace k odvodu daně z nadměrných příjmů z energií

Informace k odvodu daně z nadměrných příjmů z energií

Datum článku: 27. 01. 2023

Daň z nadměrných příjmů z energií nebo také daň z neočekávaných zisků byla zavedena na konci minulého roku…

Více informací
Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci se daním nikdy nemůže zcela vyhnout

Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci se daním nikdy nemůže zcela vyhnout

Datum článku: 23. 01. 2023

Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci případně i jeho rodinným příslušníkům mohou zaměstnavatelé…

Více informací
Cenu stravenek je třeba i v roce 2023 upravit kvůli daňové výhodnosti

Cenu stravenek je třeba i v roce 2023 upravit kvůli daňové výhodnosti

Datum článku: 12. 01. 2023

Stravenky navzdory všem změnám stále zůstávají vítaným daňově výhodným benefitem poskytovaným zaměstnancům…

Více informací
Milostivé léto bude nejspíš i v roce 2023 a pomůže s dluhy na daních

Milostivé léto bude nejspíš i v roce 2023 a pomůže s dluhy na daních

Datum článku: 04. 01. 2023

Problémy s dluhy jsou v současné těžké ekonomické situaci ještě palčivější než kdykoli dříve a rozhodně…

Více informací