Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příjmy z brigády v zahraničí je důležité také srovnat s daněmi

Ať už si člověk vydělává v tuzemsku či v zahraničí v pevnějším pracovním vztahu či brigádou je vždy důležité příjem náležitě srovnat s daněmi, aby nenastalo popotahování kvůli neplnění daňových povinností od finančního úřadu.

Příjmy z brigády v zahraničí je důležité také srovnat 2.jpg
Datum článku: 13. 07. 2022

Také v případě brigády v zahraničí je důležité si nejlépe předem vyjasnit, povinnosti ohledně daní

Jak již bylo na tomto portále v jednom z předchozích článků řečeno, letní období více než jiné láká k vyzkoušení pracovního uplatnění v zahraničí. Pokud se taková příležitost objeví, je jistě dobré ji nepromarnit a naplno využít. Na straně druhé je důležité si hned od začátku uvědomovat, že uvedená práce přinese nejen příjem, nové pracovní zkušenosti i zážitky, ale že bude třeba plnit také nutné povinnosti včetně těch daňových, protože příjmy a daně jsou vždy jedna spojitá nádoba.

Výše zmiňovaný předchozí článek se věnoval tomu, jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním při práci v cizině a dnes si připomeneme, na co je třeba myslet z hlediska zdanění uvedeného výdělku. Stejně jako v případě povinností ohledně zdravotního a sociálního pojištění, tak i ohledně otázky zdanění je důležité se informovat předem, a to i v případě brigád. Nejlépe a nejerudovaněji může v případě nejistot a tápání pomoci daňový poradce.

Rozhodující v dané záležitosti je zda dotčená osoba je či není daňovým rezidentem v ČR a zda má či nemá ČR s onou zemí smlouvu o zamezení dvojímu zdanění

Z hlediska povinnosti zdanění příjmů platí jedno zásadní pravidlo, které je nutné znát a respektovat. Tím pravidlem je, že v zemi, kde je osoba daňovým rezidentem musí přiznat a uvádět v daňovém přiznání všechny zdanitelné příjmy. Uvedené se samozřejmě týká i zdanitelných příjmů plynoucích ze zahraničí. Daňovými rezidenty ČR jsou všechny osoby, které mají na území ČR trvalé bydliště nebo se na území ČR zdržují 183 či více dnů v kalendářním roce. Daňoví rezidenti ČR musí tedy všechny své příjmy včetně těch z ciziny uvést v daňovém přiznání podaném na našem území. Uvedený krok ještě nemusí nutně znamenat, že příjem se musí na našem území nutně i danit, to záleží na tom, jak je to se zamezením dvojímu zdanění, ale přiznání je nutné.

Pokud má člověk příjem z ciziny ze státu, s nímž má ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, nemusí se bát, že by se jeho příjem ze zahraničí danil dvakrát. Situace bude v daném případě taková, že příjem bude zdaněn zaměstnavatelem ve státě, kde byl vydělán a na našem území už se z něho daň znovu odvádět nebude. Po skončení práce v zahraničí dostane pracovník od tamního zaměstnavatele doklad, že příjem už zdaněn byl. Dané potvrzení následně poplatník přiloží k daňovému přiznání podávanému v ČR.

Pozor daňovým rezidentem může být poplatník i jen část roku

Pokud má poplatník stálé bydlení ve dvou či více zemích, rozhoduje o tom, ve které zemi je daňovým rezidentem, to jak dlouho v zemi pobývá. Pokud jedinec pobýval v ČR méně než šest měsíců v roce, ale má zde po část roku trvalé bydliště, může být považován za daňového rezidenta také po část roku, za dobu, kdy má splněno kritérium stálého pobytu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Datum článku: 06. 06. 2023

Ke vzniku škody na pracovištích dojde poměrně snadno, a pokud se taková věc stane, je samozřejmě nutné řešit…

Více informací
Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Třetí Milostivé léto umožní splácet s pomocí splátkového kalendáře

Datum článku: 02. 06. 2023

Třetí oddlužovací akce státu čili Milostivé léto, která dá šanci tisícům dlužníků být zase bez dluhů, už je…

Více informací
Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Zrychlené mimořádné odpisy majetku pro rok 2023 a 2024 by měly pomáhat místo seškrtaných dotací

Datum článku: 30. 05. 2023

Připravovaný konsolidační nebo taktéž úsporný balíček, který v současnosti připravuje vláda ČR, bude poměrně…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací