Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příjmy z brigády v zahraničí je důležité také srovnat s daněmi

Ať už si člověk vydělává v tuzemsku či v zahraničí v pevnějším pracovním vztahu či brigádou je vždy důležité příjem náležitě srovnat s daněmi, aby nenastalo popotahování kvůli neplnění daňových povinností od finančního úřadu.

Příjmy z brigády v zahraničí je důležité také srovnat 2.jpg
Datum článku: 13. 07. 2022

Také v případě brigády v zahraničí je důležité si nejlépe předem vyjasnit, povinnosti ohledně daní

Jak již bylo na tomto portále v jednom z předchozích článků řečeno, letní období více než jiné láká k vyzkoušení pracovního uplatnění v zahraničí. Pokud se taková příležitost objeví, je jistě dobré ji nepromarnit a naplno využít. Na straně druhé je důležité si hned od začátku uvědomovat, že uvedená práce přinese nejen příjem, nové pracovní zkušenosti i zážitky, ale že bude třeba plnit také nutné povinnosti včetně těch daňových, protože příjmy a daně jsou vždy jedna spojitá nádoba.

Výše zmiňovaný předchozí článek se věnoval tomu, jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním při práci v cizině a dnes si připomeneme, na co je třeba myslet z hlediska zdanění uvedeného výdělku. Stejně jako v případě povinností ohledně zdravotního a sociálního pojištění, tak i ohledně otázky zdanění je důležité se informovat předem, a to i v případě brigád. Nejlépe a nejerudovaněji může v případě nejistot a tápání pomoci daňový poradce.

Rozhodující v dané záležitosti je zda dotčená osoba je či není daňovým rezidentem v ČR a zda má či nemá ČR s onou zemí smlouvu o zamezení dvojímu zdanění

Z hlediska povinnosti zdanění příjmů platí jedno zásadní pravidlo, které je nutné znát a respektovat. Tím pravidlem je, že v zemi, kde je osoba daňovým rezidentem musí přiznat a uvádět v daňovém přiznání všechny zdanitelné příjmy. Uvedené se samozřejmě týká i zdanitelných příjmů plynoucích ze zahraničí. Daňovými rezidenty ČR jsou všechny osoby, které mají na území ČR trvalé bydliště nebo se na území ČR zdržují 183 či více dnů v kalendářním roce. Daňoví rezidenti ČR musí tedy všechny své příjmy včetně těch z ciziny uvést v daňovém přiznání podaném na našem území. Uvedený krok ještě nemusí nutně znamenat, že příjem se musí na našem území nutně i danit, to záleží na tom, jak je to se zamezením dvojímu zdanění, ale přiznání je nutné.

Pokud má člověk příjem z ciziny ze státu, s nímž má ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, nemusí se bát, že by se jeho příjem ze zahraničí danil dvakrát. Situace bude v daném případě taková, že příjem bude zdaněn zaměstnavatelem ve státě, kde byl vydělán a na našem území už se z něho daň znovu odvádět nebude. Po skončení práce v zahraničí dostane pracovník od tamního zaměstnavatele doklad, že příjem už zdaněn byl. Dané potvrzení následně poplatník přiloží k daňovému přiznání podávanému v ČR.

Pozor daňovým rezidentem může být poplatník i jen část roku

Pokud má poplatník stálé bydlení ve dvou či více zemích, rozhoduje o tom, ve které zemi je daňovým rezidentem, to jak dlouho v zemi pobývá. Pokud jedinec pobýval v ČR méně než šest měsíců v roce, ale má zde po část roku trvalé bydliště, může být považován za daňového rezidenta také po část roku, za dobu, kdy má splněno kritérium stálého pobytu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Stavební deník je nutnou dokumentací všech povolených staveb

Stavební deník je nutnou dokumentací všech povolených staveb

Datum článku: 28. 07. 2022

Stavební deník je ze zákona nezbytnou dokumentací a tedy administrativní povinností, která musí být splněna…

Více informací
Při venkovní teplotě nad 28 stupňů už by měl pracovní podmínky upravit každý zaměstnavatel

Při venkovní teplotě nad 28 stupňů už by měl pracovní podmínky upravit každý zaměstnavatel

Datum článku: 21. 07. 2022

V současné době, kdy teploty na venkovním teploměru již několik dnů běžně stoupají nad 30 stupňů celsia…

Více informací
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se nejspíš bude podávat až od 25 000 Kč

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se nejspíš bude podávat až od 25 000 Kč

Datum článku: 20. 07. 2022

Neustálý růst cen všeho na co jen člověk pomyslí je velmi zneklidňujícím faktorem, na němž většina z nás nic…

Více informací
Kontrola z Inspektorátu práce a co vše ji může v roce 2022 zajímat

Kontrola z Inspektorátu práce a co vše ji může v roce 2022 zajímat

Datum článku: 20. 07. 2022

Hlavním úkolem orgánů inspekce práce je kontrola dodržování povinností zaměstnavatelů plynoucích…

Více informací