Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příjmy ze zaměstnání v zahraničí je třeba většinou daňově řešit i v ČR, ale někdy také ne

Mít příjem ze zahraničí, není v dnešní době ani u tuzemských občanů nijak neobvyklá záležitost. Uvedené příjmy nejrůznějšího druhu má stále více lidí a samozřejmě musí mít jasno v tom, jak s těmito příjmy zacházet z hlediska daňových povinností. Většina uvedených příjmů musí být řádně zdaněna. Některé drobné příjmy jako například kapesné se danit nemusí. A většinou je potřeba podat v tuzemsku přiznání, i když už zahraniční příjem zdaněn byl. Pojďme si věc blíže specifikovat.

Příjmy ze zaměstnání v zahraničí je třeba většinou daňově řešit i v ČR, ale něk 2.jpg
Datum článku: 25. 10. 2023

Záleží na tom, o jaký zahraniční příjem jde, zde byl či nebyl zdaněn, kolik má poplatník příjmů a zda má ČR smlouvu o zamezení dvojímu zdanění

Problematika zdanění zahraničních příjmů v ČR má svá specifika. Vždy záleží zejména na tom, zda se jedná o příjmy občana ČR daňového rezidenta či příjmy nerezidenta a zda ČR má či nemá se zemí, z níž příjem poplatníka pochází uzavřenu smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, Dále samozřejmě záleží na tom, o jaký druh příjmu jde, zda jde o jediný příjem poplatníka, nebo má poplatník příjmů více a samozřejmě klíčové je, zda byl příjem již zdaněn v zemi, z níž pochází. V tomto článku se budeme zabývat zahraničními příjmy rezidentů ČR čili poplatníků vázaných daňovou povinností k ČR. V dané souvislosti si připomeňme pravidlo, že osoba, která je rezidentem ČR má povinnost danit zde všechny své příjmy z tuzemska i ze zahraničí. Pokud rezident ČR pracuje v jiném státě, daní tam i příjmy, které pochází z tamní výdělečné činnosti. U mnoha států, konkrétně více než 90 zemí světa se poplatník nemusí bát, že jeho zahraniční příjmy budou zdaněny dvakrát, protože ČR má právě s mnoha státy uzavřeny smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Uvedené smlouvy o vzájemné spolupráci států v oblasti daní brání právě tomu, aby se peníze již jednou zdaněné v zemi, kde byly vydělány nedanily znovu právě v zemi daňové rezidentury poplatníka.

Při příjmech ze zaměstnání z ČR i ze zaměstnání v zahraničí nejčastěji postupuje metodou vynětí zahraničních příjmů ze zdanění nebo zápočtem zahraniční daně do tuzemské povinnosti

Zejména v příhraničních oblastech ČR často řeší tamní daňoví poplatníci situaci dvou příjmů ze zaměstnání, Kdy jedno zaměstnání mají v tuzemsku a plyne jim z něho zdanitelný příjem v ČR a druhé zaměstnání mají za hranicemi, kde jim taktéž plyne zdanitelný příjem a tento zahraniční příjem je v zemi svého původu i daněn.

Dvojí zdanění v daném případě nehrozí, protože ČR má se všemi sousedními státy uzavřeny smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Výše uvedený poplatník rezident ČR však musí povinně podat v ČR přiznání k dani z příjmů fyzických osob, protože má dva příjmy ze zaměstnání a musí tuto skutečnost uvést finančnímu úřadu.

Příjmy ze zahraničního zaměstnání, které byly v zemi výdělku například v Německu, Polsku na Slovensku či jiné zemi EU zdaněny se ze zdanění vyjmou s metodou progrese nebo se prostým zápočtem započtou na daňovou povinnost v ČR, to záleží na tom, ze které země zahraniční příjmy pochází a jaká je smlouva o zamezení dvojímu zdanění. Metoda vynětí příjmů je starší a uplatňuje se například u příjmů z Německa či Rakouska a některých dalších zemí. Metoda vynětí příjmů se uplatňuje většinou u starších smluv o zamezení dvojímu zdanění uzavíraných často ještě za dob bývalého Československa. Smlouvy ale fungují a jsou platné.

Metoda vynětí znamená, že poplatník sice zahraniční již zdaněné příjmy vykáže i v zemi, kde je rezidentem, ale ihned se o ně sníží celosvětový základ daně čili celosvětová daňová povinnost poplatníka a dále už do daňové povinnosti nevstupují. Ještě se u metody vynětí rozlišuje  vynětí příjmů úplné a vynětí s výhradou progrese. Vynětí příjmů s výhradou progrese je uplatňována v zemích, kde jsou příjmy ve smluvním státě daněny progresivní daní. Znamená to, že pokud mají ve smluvním státě zavedeny vyšší sazby daně pro bohatší než v ČR, tak se tato vyšší sazba týká i jejich nerezidentů a český rezident zaplatí z příjmů vydělaných v dané zemi vyšší daň. Ale jak bylo řečeno, vynětím příjmů už není zahraniční příjem na území ČR nijak dále daňově řešen.

Druhou metodou ochrany zahraničních příjmů před dvojím zdaněním je metoda prostého zápočtu. V daném případě je postup takový, že se porovná daň z příjmů, kterou poplatník zaplatil ze svého příjmu v zahraničí s přepočtem daně, kterou by poplatník ze stejného příjmu musel odvést v ČR. Pokud je daň z vydělaného příjmu v zemi výdělku nižší než v ČR doplatí poplatník rozdíl v ČR v rámci daňových povinností. Pokud je daň odvedená v zahraničí vyšší, tak poplatník ve své zemi již žádnou daň ze zahraničního příjmu neplatí.

Ať už je na zahraniční příjem poplatníka uplatněna jedna  nebo druhá z uvedených metod jeho příjem ze zahraničí bude zdaněn, jak náleží, nebude daněn dvakrát a daňová povinnost poplatníka bude splněna.

Pokud bude příjem ze zahraničí pro poplatníka jediným zdanitelným příjem, který bude v zahraničí i zdaněn pak už poplatník v ČR jen zdanění v jiném státě doloží

Daňově lehčí situaci bude mít poplatník rezident ČR, který má příjem ze zahraničního zaměstnání, jako jediný příjem podléhající zdanění a tento příjem je daněn v zemi výdělku tedy v zahraničí a je zde smlouva o zamezení dvojímu zdanění. Uvedený poplatník má jedinou povinnost, kterou je vyžádat si potvrzení od svého zaměstnavatele, na němž je jednoznačně potvrzeno, že příjem byl v zemi původu zdaněn.

Tento poplatník pouze finančnímu úřadu v ČR doloží, že jeho příjem byl řádně zdaněn v zemi, kde byl vydělán a v ČR už z něho neplyne žádná daňová povinnost. V uvedeném případě nemusí být dle § 38g odst. 2 zákona o dani z příjmů, podáváno daňové přiznání.

Drobné zahraniční kapesné či stipendium studentů na úhradu základních potřeb dani nepodléhá ani v zahraničí ani v tuzemsku

Další záležitostí ohledně příjmů ze zahraničí, která se řeší stále častěji, jsou zahraniční příjmy studentů a jejich daňové řešení.

Zde je opět nutné rozlišit, o jaký druh příjmu studenta jde. Pokud se jedná o příjem z výdělečné činnosti v zahraničí, je daňový postup stejný jako u poplatníků, kteří studenty nejsou. To znamená, pokud je příjem studenta zdaněn přímo u zaměstnavatele v zemi, kde byl vydělán a tato země má s ČR smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, tak nemusí student daně řešit, protože je za něj vyřídí zaměstnavatel.

Pokud je uvedeným zahraničním příjmem studenta studijní stipendium, tak zdanění v ČR ani zahraničí tento příjem nepodléhá.

Stejná situace, jako u stipendia je i u drobného zahraničního kapesného, které student může dostávat při studiu v zahraničí nebo je získá při pobytu například jako au-pair v zahraniční domácnosti. Uvedená záležitost, i pokud je získána jako kapesné na úhradu osobních či kulturních potřeb, a jde o drobnou částku například do 1000 EUR, tak zdanění nepodléhá. Kapesné se nedaní ani v zahraničí, kde je student dostává ani v ČR.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Datum článku: 10. 11. 2023

Doba nepřetržitého odpočinku zaměstnance v pracovním procesu je nařízena přímo zákoníkem práce. Zaměstnavatelé…

Více informací
Při podnikání nebo zaměstnání na mateřské je zásadní vědět, co se smí a co ne

Při podnikání nebo zaměstnání na mateřské je zásadní vědět, co se smí a co ne

Datum článku: 03. 11. 2023

Peněžitá pomoc v mateřství, známá také jako mateřská, představuje kompenzaci příjmů v období několika týdnů…

Více informací
Přiznání k dani za rok 2023 bude potřeba vyplnit v korunách i při placení daní a účtování v cizí měně

Přiznání k dani za rok 2023 bude potřeba vyplnit v korunách i při placení daní a účtování v cizí měně

Datum článku: 01. 11. 2023

Tuzemské firmy, které při své činnosti převážně operují s cizí měnou, budou moci od 1. 1. 2024 v cizí měně…

Více informací
Přiznání k dani z nemovitosti v roce 2024 ulehčí předvyplnění a DIS+

Přiznání k dani z nemovitosti v roce 2024 ulehčí předvyplnění a DIS+

Datum článku: 05. 10. 2023

Finanční správa ČR postupuje vpřed na cestě k digitalizaci a zjednodušení procesu podávání daňových…

Více informací