Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hlediska daní snadné

Pomáhat druhým v těžkých životních situacích finančním darem je velmi šlechetná záležitost, která má ale zákonem nastavená pravidla zejména co se týče daní, která nejsou úplně jednoduchá. Pokud chce někdo potřebného finančně obdarovat, musí si dávat pozor zejména právě z hlediska daňových povinností komu je dar poskytován, na jaký účel a jakým způsobem, aby se nakonec nedostal do problému  obdarovaný či dárce nebo obě strany.

Přímé poskytnutí daru potřebnému nemusí být z hl 2.jpg
Datum článku: 30. 06. 2022

Přímé poskytnutí finančního daru, i když je na zdravotní či humanitární účely nemusí jít vždy osvobodit od daně

Snahu pomáhat druhým, kteří se dostali do obtížné životní situace, prokazuje v krizových momentech velká většina naší populace. Lidé neváhají v případě potřeby a krizových momentů poskytnout druhým známým i neznámým spoluobčanům poskytnout přímou pomoc a podporu fyzickou i finanční. Mnoho lidí reaguje skutečně srdcem a podpůrné peníze chtějí raději posílat na soukromý účet potřebného člověka, než pomoc posílat přes organizace, sbírková konta nadace a podobně.

Jenže pozor poskytnutí daru přímo na účet potřebného jedince, většinou pro obddarovaného znamená, že bude muset přijatý dar zdanit nebo prokázat finančnímu úřadu, že daný přijatý dar použil na zdravotní či humanitární účely. Zdání, že všechny dary poskytnuté na dobročinné a charitativní účely jdou automaticky osvobodit od daně z příjmu je skutečně jen zdání.

Osvobodit od daně jdou dary do 15 000 Kč, dary od příbuzných nebo dary z veřejné sbírky či prokazatelně použité na humanitární či charitativní účel

Zákon o dani z příjmů vnímá obecně dary jako bezúplatný příjem a tento příjem musí být příjemcem řádně zdaněn, pokud se nejedná o příjem spadající pod § 4a zákona o dani z příjmu čili příjem daňově osvobozený.

Od daně z příjmů jsou osvobozeny dary v hodnotě do 15 000 Kč za celé zdaňovací období, pokud jsou od jednoho dárce. Do uvedené částky se také nehledí na to, kdo je dárcem.

Dále dani z příjmů nepodléhají dary poskytnuté mezi fyzickými osobami, které jsou spolu v příbuzenském vztahu v linii přímé i pobočné. To znamená dárce a obdarovaný jsou v příbuzenském vztahu rodiče, děti, vnuci, manželé, sourozenci, tety, strýcové neteře synovci.

Nedaní se taktéž dary, když dárce a obdarovaný žijí ve společné domácnosti nejméně jeden rok a pečují o společnou domácnost.

Od daně lze osvobodit dle § 4a i bezúplatný příjem, který poplatník prokazatelně použije na léčení, vzdělávání, úhradu sociálních služeb nebo zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené.

Pokud se však nejedná ani o jednu z uvedených situací, pak musí být příjem poskytnutý jako dar zdaněn 15% daní z příjmu pokud je příjemce fyzickou osobou. Pokud je příjemce právnickou osobou, je daň z příjmu u daru 19 %.

Dary poskytnuté na sociální, zdravotní či humanitární účely je třeba do konce následujícího roku od přijetí použít na to k čemu byly poskytnuty nebo musí být taktéž zdaněny

Pozor, jak je řečeno výše od daně je možné osvobodit i příjmy, které byly poskytnuty jako dar na léčení, úhradu zdravotní pomůcky či sociálních služeb a podobných záležitostí, ale je zde nutné zároveň v určité lhůtě doložit, že dar byl skutečně použit k účelu, k němuž byl poskytnut. Pokud poplatník není schopen doložit, že poskytnutý dar použil do konce roku následujícího po roce od přijetí daru, pak musí přijaté peníze zdanit.

Příklad: Pan Novák obdržel v roce 2021 finanční dar na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, kterou potřebuje. Nejpozději do 31. 12. 2022 musí pan Novák uvedenou pomůcku za dané peníze zakoupit a uschovat si doklad o nákupu. Pokud by poskytnuté peníze nebyly do konce roku 2022 použity k danému účelu, k němuž byly poskytnuty, bude třeba je v roce 2023 v daňovém přiznání podaném za rok 2022 zdanit. Jako doklad o použití prostředků mohou sloužit například kupní smlouvy, účty dokládající zakoupení i výpisy z účtů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Datum článku: 19. 04. 2024

Jak se blíží, konec dubna roku 2024, u nejednoho podnikatele stoupá nervozita. Zbývá totiž již jen několik málo dní…

Více informací