Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příplatek v zaměstnání může náležet i za vedoucí činnost, rozdělenou směnu nebo specializovanou činnost ve školství

Zaměstnancům, kteří vykonávají práci v době, kdy ostatní mají volno, mají větší odpovědnost, než je běžné, konají práci mimořádně fyzicky či psychicky namáhavou nebo specializovanou nebo třeba pracují na rozdělenou směnu, náleží ze zákona nejrůznější příplatky. Některé z uvedených příplatků jsou zaměstnancům méně známé a třeba ani nevědí, že na ně mají nárok. Pojďme se na tyto méně známé příplatky podívat.

Příplatek v zaměstnání může náležet i za vedoucí činnost, rozdělenou směnu nebo specializovanou činnost 2.jpg
Datum článku: 06. 04. 2022

Příplatek za rozdělenou směnu a Zvláštní příplatek za práci při zátěži

Jedním z nejméně známých příplatků, na nějž mají zaměstnanci v některých profesích ze zákona nárok je příplatek za rozdělenou směnu. Jsou zaměstnání, kde si povaha profese (často v případě například řidičů) žádá rozdělení jedné směny zaměstnance do více částí a zaměstnanec má pak mezi jednotlivými částmi směny krátké volno třeba dvě hodiny a poté musí opět pokračovat v práci. Je nesporné, že uvedená záležitost zaměstnance omezuje v nakládání s jeho volným časem. Právě za takovéto nutné omezení, které vyžaduje profese, náleží zaměstnanci příplatek za rozdělenou směnu.

Příplatek za rozdělenou směnu ve výši 30 procent průměrného hodinového výdělku za rozdělenou směnu náleží dle § 130 zákoníku práce každému zaměstnanci, který pracuje ve směnách rozdělených zaměstnavatelem na dvě nebo více částí. Takovou rozdělenou směnou se ze zákona rozumí směna, kde  přerušení práce či několik přerušení téže směny činí alespoň dvé hodiny.

Zvláštní příplatek při zátěži je dalším z méně známých zaměstnaneckých příplatků, na který má opět ze zákona nárok celá řada zaměstnanců. Jde o jiný typ příplatku než je příplatek za práci ve ztížených pracovních podmínkách.

Zvláštní příplatek při zátěži náleží všem zaměstnancům, kteří jsou při práci vystaveni opakovaně mimořádné neuropsychické zátěži, která plyne z povahy práce a kde je vysoké riziko ohrožení psychického zdraví a může hrozit i ohrožení života. Uvedený zvláštní příplatek se týká většinou státních zaměstnanců pracujících ve zdravotnictví v ozbrojených složkách v sociálních službách či ve školství. Zákon v souvislosti s daným příplatkem dělí práci do skupin podle míry zátěže a z ní plynoucí výše rizika ohrožení zdraví a života. Podmínky poskytování příplatku a jeho výši v jednotlivých skupinách stanoví vláda nařízením. Oněch skupin, do nichž jsou zaměstnání rozdělena, je dohromady 5. V první skupině jsou zaměstnání s nejnižším rizikem neuropsychického ohrožení zaměstnanců a patří sem pracovníci ve školství konající dohledovou a dozorovou činnost. V poslední páté skupině jsou pak zaměstnání s nejvyšší zátěží s nejvyššími nároky na psychiku pracovníka zejména na soustředění například příslušníci armády na bojových misích.

Zaměstnavatel v případě zaměstnanců v těchto profesích určuje výši příplatku v rámci rozpětí stanoveného pro skupinu s pracovními podmínkami, ve kterých daný zaměstnanec práci vykonává. V první skupině náleží daný příplatek v rozpětí 500 až 1300 Kč. V poslední páté skupině je rozpětí tohoto příplatku 2 500 až 10 000 Kč.

Příplatek za vedení či Specializační příplatek pedagogického pracovníka

Dalšími méně známými příplatky, na které mohou mít zaměstnanci při určité práci nárok je Příplatek za vedení a specializační příplatek pedagogického pracovníka.

Příplatek za vedení, jak už název napovídá, přísluší vedoucímu zaměstnanci podle stupně náročnosti řídící práce. Tentýž příplatek náleží taktéž zástupcům vedoucích zaměstnanců. Výše příplatku je opět rozdělena do čtyř skupin podle stupně řízení, viz. § 124 zákoníku práce příplatek za vedení.

Specializační příplatek pedagogického pracovníka dle § 133 zákoníku práce náleží pedagogickému pracovníkovi, který kromě přímé pedagogické činnosti vykonává ještě specializovanou pedagogickou činnost například metodik prevence sociálně patologických jevů a za danou speciální činnost, k níž jsou nezbytné specializované znalosti a dovednosti se danému pracovníkovi poskytuje měsíční příplatek ve výši 1000 až 2000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zvýšení limitu u DPP by v dnešní době pomohlo lidem i podnikům

Zvýšení limitu u DPP by v dnešní době pomohlo lidem i podnikům

Datum článku: 19. 09. 2022

Vláda si v současné těžké ekonomické situaci kvůli prudce stoupajícím cenám energií i nepolevujícímu růstu…

Více informací
Firmy v soukromém sektoru se také snaží zvedat mzdy, ale tolik co stát dávat nemohou a pracovníci jim stále chybí

Firmy v soukromém sektoru se také snaží zvedat mzdy, ale tolik co stát dávat nemohou a pracovníci jim stále chybí

Datum článku: 12. 09. 2022

Na první pohled se může zdát, že největší problémy, které dnes firmy musí řešit, jsou vysoké ceny energií…

Více informací
Nejedna firma se chystá ještě během září 2022 přidat zaměstnancům na stravování

Nejedna firma se chystá ještě během září 2022 přidat zaměstnancům na stravování

Datum článku: 09. 09. 2022

I když většina firem v současné době zvažuje výdaje více než kdy dříve, přesto se nejedna chystá ještě teď…

Více informací
Náhrady výdělku při úrazu nebo nemoci z povolání se od září 2022 opět zvyšují

Náhrady výdělku při úrazu nebo nemoci z povolání se od září 2022 opět zvyšují

Datum článku: 02. 09. 2022

Interpret v jedné písničce si stěžuje, že nic není, jak bývávalo a toto úsloví se v poslední době měrou…

Více informací