Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příspěvek na bydlení i Mimořádná okamžitá pomoc v roce 2022 pomohou více lidem

Novelu zákona o státní sociální podpoře, která má vstřícnější podmínky pro získávání příspěvku na bydlení i Mimořádné okamžité pomoci v roce 2022 už schválili i senátoři. K tomu, aby zákon mohl platit, již zbývá jen podpis prezidenta, u něhož se žádné průtahy nečekají. Pomoc by měla začít fungovat už brzy.

Příspěvek na bydlení i Mimořádná okamžitá pomoc v roce 2022 pomoho 2.jpg
Datum článku: 21. 01. 2022

Vyšší příspěvek na bydlení pro více potřebných lidí by měl být již za leden 2022

Nepříznivá ekonomická situace, vysoká inflace a takzvaná energetická chudoba dopadá na stále širší okruh lidí. Jedním ze zásadních příspěvků, který mnoha rodinám i jednotlivcům vždy pomáhá zvládnout nepříznivou situaci je příspěvek na bydlení. To, že je nutné uvedenou podporu zvýšit nad rámec pravidelného zvyšování a upravit podmínky její dosažitelnosti pro více lidí už podporovala i končící vláda Andreje Babiše. Uvedené potřebné mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení nešlo schválit bez potřebné úpravy zákona o státní sociální podpoře a tuto úpravu a její schválení již musela provést vláda nová.

Schváleno tedy bylo navýšení normativních nákladů na bydlení o 1120 až 1974 korun podle počtu členů v domácnosti u nájemního bydlení a o 1180 až 2147 Kč u bydlení družstevního. Právě výše normativních nákladů na bydlení určuje výši podpory, na níž má žadatel nárok. Každá žádost se samozřejmě posuzuje individuálně podle příjmů jednotlivce či rodiny podle toho kolik z částky těchto příjmů spolknou právě náklady na bydlení čili nájem a energie. Čím výše jsou zasazeny normativní náklady, tím vyšší může být podpora a více lidí na ni může dosáhnout.

Uvedená novelizace zákona už jistí situaci i do budoucna, a pokud by ceny energií dál rostly má už současná vláda možnost normativy dál mimořádně navyšovat čili přizpůsobovat.

Nově na příspěvek na bydlení budou mít nárok i podnájemníci nebo senioři, kteří své bydlení převedli a užívají byt na základě smlouvy o věcném břemeni. Uvedená nová pravidla by se měla týkat již příspěvku za leden 2022.

Pravidla pro Mimořádnou okamžitou pomoc se změnila a v posuzovaných příjmech se zohledňují nové záležitosti

Příspěvek na bydlení je určen na to, aby lidem pomáhal s pravidelnými velkými výdaji za bydlení. Jenže krom toho vždy může ještě přijít další výdaj mimořádný související jak s bydlením, tak s jinými potřebami. Pro dané situace má sloužit a je určena dávka Mimořádné okamžité pomoci a i u této dávky se v roce 2022 upravila pravidla, aby ji mohlo získat více lidí ve více situacích než dosud. Nově se v posuzovaných příjmech pro nárok bude zohledňovat i to, že rodina splácí například hypotéku.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daňově účinné náklady na pracovní a sociální podmínky

Daňově účinné náklady na pracovní a sociální podmínky

Datum článku: 27. 02. 2024

Daňově účinné náklady jsou jedním z klíčových aspektů, který vyvolává značný zájem podnikatelů. Tyto výdaje…

Více informací
Velké změny v sociálních dávkách s podporou pracovní snahy od roku 2025

Velké změny v sociálních dávkách s podporou pracovní snahy od roku 2025

Datum článku: 05. 02. 2024

V současné době se Ministerstvo práce a sociálních věcí intenzivně věnuje přípravě zásadní reformy v oblasti…

Více informací
Škody na majetku v podnikání jdou také někdy zahrnout do daní

Škody na majetku v podnikání jdou také někdy zahrnout do daní

Datum článku: 20. 10. 2023

V podnikání se může setkat s různými nepříjemnostmi, mezi něž patří i škody - ty mohou způsobit značné…

Více informací
Paušální náhrada nákladů za práci na dálku stanovena je, ale nemusí ji ani po novelizaci dostávat každý zaměstnanec

Paušální náhrada nákladů za práci na dálku stanovena je, ale nemusí ji ani po novelizaci dostávat každý zaměstnanec

Datum článku: 06. 10. 2023

Novelizovaný zákoník práce, který je účinný od 1. října 2023 je doplněn i příslušnou vyhláškou o výši…

Více informací