Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příspěvek na péči nebývá snadné získat a pomoci s touto situaci může i nový portál pro pečující

Péče o blízkého člověka s těžkým onemocněním či postižením není nikdy snadná záležitost, někdy to může být i tvrdě vyčerpávající dřina a zdaleka nemusí jít jen o dřinu fyzickou. Vyčerpávající prací, která pečujícího stojí mnoho drahocenné energie i času nezřídka bývá získávání příspěvku na péči. Nejeden z pečujících uvedený boj mnohdy raději vzdá a zápasí s chudobou. Pomocníkem s danou situací může být i nový portál pro pečující.

Příspěvek na péči nebývá snadné získat a pomoci s touto situaci může i nov 2.jpg
Datum článku: 19. 06. 2020

Získávání příspěvku na péči si žádá mnoho prokazování a trpělivost s úřady

Na příspěvek na péči mají ze zákona nárok osoby, které potřebují trvalou nebo dlouhodobou péči druhé osoby při zvládání základních životních úkonů z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Tím, kdo o příspěvek žádá je tedy sama osoba s postižením, ale náleží osobám poskytujícím péči danému postiženému člověku. Příspěvek je poskytován na základě zákona o sociálních službách a o jeho přiznání rozhoduje příslušná krajská pobočka úřadu práce.

O dávku se samozřejmě zažádá na k tomu určeném formuláři dostupném na příslušném úřadu práce nebo na portálu MPSV. Jenže vyplnění formuláře je jen jedním z kroků, dále je nutné dokazovat lékařskými zhodnoceními i sociálním šetřením, že příjemce onu dávku skutečně potřebuje. Posuzuje se především stupeň závislosti žadatele na péči druhé osoby. Závislost se hodnotí z hlediska zvládání či v daném případě vlastně nezvládání těchto potřeb, kterými jsou mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o domácnost, péče o zdraví a osobní aktivity. Posouzení probíhá na základě lékařských vyšetření i sociálního šetření v domácím prostředí nemocného či postiženého žadatele. Na výsledku tohoto posouzení závisí, jak vysoký nakonec příspěvek bude.

Čtenáři tohoto portálu již vědí, že se liší výše příspěvku na péči o osoby do 18 let věku od příspěvku pro osoby nad 18 let. U osob s nejvyšším stupněm závislosti má vliv na výši příspěvku i to zda je příspěvek poskytován v zařízení sociálních pobytových služeb poskytovatelem sociální péče, nebo jde o péči v domácím prostředí klienta poskytovanou rodinným příslušníkem.

Výše příspěvku na péči u osob s nejvyšším stupněm závislosti a nejvyššími potřebami

Uveďme si zde nyní alespoň výši příspěvku pro osoby nejvíce závislé na péči druhých. Zde je výše příspěvku stejně vysoká pro osoby do 18 let i pro osoby nad touto věkovou hranicí.

Pokud jde o péči poskytovanou poskytovatelem sociálních služeb v sociálním či zdravotnickém zařízení činí výše příspěvku na péči 13 200 Kč měsíčně.

Pokud se jedná o péči poskytovanou v domácím prostředí rodinným příslušníkem, je příspěvek na péči ve výši 19 200 Kč měsíčně.

Únavný proces vyřizování a čekání často mnoho pečujících vzdává a bojuje bez příspěvku

Jak je vidět výše příspěvku není určitě zanedbatelnou částkou, o níž by nestálo za to bojovat. Jenže uvedený boj a vůbec čekání na rozhodnutí bývá dlouhé, často i z důvodu že chybí posudkoví lékaři. Proces se může protahovat i proto, že pečujícímu chybí informace i síly k vyřizování záležitosti.

Pomocníka lze najít i na webu s názvem Pečuj doma

I s uvedenými nesnadnými záležitostmi může být v dnešní době velkým pomocníkem internet. Kdo si netroufne věci rovnou elektronicky vyřizovat, může si elektronickou cestou najít alespoň informace a rady či rovnou kontakty na odborníky, kteří poradí, jak domácí péči zvládnout, o co kde a jak požádat nebo, kde shánět pomůcky. Pomocníkem v daných záležitostech může být i nový web nazvaný Pečuj doma, který nedávno spustila diakonie ČCE.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Od roku 2022 skončí nevyžádané reklamní telefonáty i sbírání informací o návštěvnících webových stránek

Od roku 2022 skončí nevyžádané reklamní telefonáty i sbírání informací o návštěvnících webových stránek

Datum článku: 17. 09. 2021

Soukromí jedince by již od roku 2022 mělo být opět posíleno. Má skončit nevyžádaný telemarketing i automatické…

Více informací
Web nedlužím státu, nově pomáhá dluhy najít i řešit

Web nedlužím státu, nově pomáhá dluhy najít i řešit

Datum článku: 14. 09. 2021

Řešení dluhové problematiky je a vždy bude záležitost velmi potřebná a potřební jsou také pomocníci, kteří…

Více informací
Provozovatelé obchodů se smíšeným zbožím v malých obcích mohou až do října 2021 prostřednictvím krajů požádat o dotaci

Provozovatelé obchodů se smíšeným zbožím v malých obcích mohou až do října 2021 prostřednictvím krajů požádat o dotaci

Datum článku: 01. 09. 2021

Až do 29. října 2021 je možné požádat o dotaci na podporu provozu prodejen se smíšeným zbožím takzvaných…

Více informací
Informativní důchodová aplikace poskytne i mladším ročníkům přehled o jejich budoucím důchodu

Informativní důchodová aplikace poskytne i mladším ročníkům přehled o jejich budoucím důchodu

Datum článku: 23. 07. 2021

Digitální informace jsou většinou přehledné a snadno dostupné široké veřejnosti. Nejrůznější aplikace, které…

Více informací