Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příspěvek na péči nebývá snadné získat a pomoci s touto situaci může i nový portál pro pečující

Péče o blízkého člověka s těžkým onemocněním či postižením není nikdy snadná záležitost, někdy to může být i tvrdě vyčerpávající dřina a zdaleka nemusí jít jen o dřinu fyzickou. Vyčerpávající prací, která pečujícího stojí mnoho drahocenné energie i času nezřídka bývá získávání příspěvku na péči. Nejeden z pečujících uvedený boj mnohdy raději vzdá a zápasí s chudobou. Pomocníkem s danou situací může být i nový portál pro pečující.

Příspěvek na péči nebývá snadné získat a pomoci s touto situaci může i nov 2.jpg
Datum článku: 19. 06. 2020

Získávání příspěvku na péči si žádá mnoho prokazování a trpělivost s úřady

Na příspěvek na péči mají ze zákona nárok osoby, které potřebují trvalou nebo dlouhodobou péči druhé osoby při zvládání základních životních úkonů z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Tím, kdo o příspěvek žádá je tedy sama osoba s postižením, ale náleží osobám poskytujícím péči danému postiženému člověku. Příspěvek je poskytován na základě zákona o sociálních službách a o jeho přiznání rozhoduje příslušná krajská pobočka úřadu práce.

O dávku se samozřejmě zažádá na k tomu určeném formuláři dostupném na příslušném úřadu práce nebo na portálu MPSV. Jenže vyplnění formuláře je jen jedním z kroků, dále je nutné dokazovat lékařskými zhodnoceními i sociálním šetřením, že příjemce onu dávku skutečně potřebuje. Posuzuje se především stupeň závislosti žadatele na péči druhé osoby. Závislost se hodnotí z hlediska zvládání či v daném případě vlastně nezvládání těchto potřeb, kterými jsou mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o domácnost, péče o zdraví a osobní aktivity. Posouzení probíhá na základě lékařských vyšetření i sociálního šetření v domácím prostředí nemocného či postiženého žadatele. Na výsledku tohoto posouzení závisí, jak vysoký nakonec příspěvek bude.

Čtenáři tohoto portálu již vědí, že se liší výše příspěvku na péči o osoby do 18 let věku od příspěvku pro osoby nad 18 let. U osob s nejvyšším stupněm závislosti má vliv na výši příspěvku i to zda je příspěvek poskytován v zařízení sociálních pobytových služeb poskytovatelem sociální péče, nebo jde o péči v domácím prostředí klienta poskytovanou rodinným příslušníkem.

Výše příspěvku na péči u osob s nejvyšším stupněm závislosti a nejvyššími potřebami

Uveďme si zde nyní alespoň výši příspěvku pro osoby nejvíce závislé na péči druhých. Zde je výše příspěvku stejně vysoká pro osoby do 18 let i pro osoby nad touto věkovou hranicí.

Pokud jde o péči poskytovanou poskytovatelem sociálních služeb v sociálním či zdravotnickém zařízení činí výše příspěvku na péči 13 200 Kč měsíčně.

Pokud se jedná o péči poskytovanou v domácím prostředí rodinným příslušníkem, je příspěvek na péči ve výši 19 200 Kč měsíčně.

Únavný proces vyřizování a čekání často mnoho pečujících vzdává a bojuje bez příspěvku

Jak je vidět výše příspěvku není určitě zanedbatelnou částkou, o níž by nestálo za to bojovat. Jenže uvedený boj a vůbec čekání na rozhodnutí bývá dlouhé, často i z důvodu že chybí posudkoví lékaři. Proces se může protahovat i proto, že pečujícímu chybí informace i síly k vyřizování záležitosti.

Pomocníka lze najít i na webu s názvem Pečuj doma

I s uvedenými nesnadnými záležitostmi může být v dnešní době velkým pomocníkem internet. Kdo si netroufne věci rovnou elektronicky vyřizovat, může si elektronickou cestou najít alespoň informace a rady či rovnou kontakty na odborníky, kteří poradí, jak domácí péči zvládnout, o co kde a jak požádat nebo, kde shánět pomůcky. Pomocníkem v daných záležitostech může být i nový web nazvaný Pečuj doma, který nedávno spustila diakonie ČCE.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Prodloužení termínů pro získání peněz na zřízení dětských skupin až do konce června 2022

Prodloužení termínů pro získání peněz na zřízení dětských skupin až do konce června 2022

Datum článku: 03. 06. 2022

Poptávka po zařízeních poskytujících péči malým dětem až do předškolního věku je v posledních týdnech…

Více informací
Prokazování internetové reklamy daňovým kontrolám nemusí být snadné

Prokazování internetové reklamy daňovým kontrolám nemusí být snadné

Datum článku: 30. 05. 2022

Pokud si chce podnikatel vykázat náklady na internetovou reklamu, jako daňově uznatelný náklad je nutné vždy předem…

Více informací
Žádost o příspěvek na bydlení se o trochu zjednoduší, ale ne o moc

Žádost o příspěvek na bydlení se o trochu zjednoduší, ale ne o moc

Datum článku: 20. 05. 2022

Žádat o příspěvek na bydlení není v současné době, navzdory ujišťování ministerstva nic administrativně…

Více informací
Zjišťování údajů o uchazeči si vždy žádá opatrnost a znalost zákonů

Zjišťování údajů o uchazeči si vždy žádá opatrnost a znalost zákonů

Datum článku: 05. 05. 2022

Je pochopitelné, že každý zaměstnavatel chce mít o přijímaném uchazeči co nejkompletnější informace z hlediska…

Více informací