Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příspěvek za ubytování Ukrajinců je nově až 12000 Kč do žádosti je nutné uvést potřebné informace

Solidární příspěvek domácnostem za ubytování ukrajinských uprchlíků je nakonec celkově vyšší než vláda původně avizovala, může být celkem 12 000 Kč do rodiny. O příspěvek je možné žádat od 11. dubna 2022.

Příspěvek za ubytování Ukrajinců je nově až 12000 Kč do žádosti je nutné uvés 2.jpg
Datum článku: 08. 04. 2022

Příspěvek domácnostem za ubytování ukrajinských uprchlíků bude vyšší v celkové částce a bude se zatím poskytovat za březen až červen i zpětně

O tom, že se vláda ČR rozhodla poskytnout zvláštní příspěvek tuzemským domácnostem, které u sebe zdarma ubytují na přechodnou dobu uprchlíka či uprchlíky z válkou týrané Ukrajiny již tyto stránky informovaly. Některé záležitosti ohledně uvedené podpory jsou však postupem času jinak než původně.

O uvedený příspěvek bude možné žádat od 11. dubna 2022 a to i zpětně za měsíc březen. Proti původnímu plánu se navýšila celková částka, kterou bude moci jedna domácnost, která uvedené ubytování poskytne získat. Tato částka bude tedy nově až 12 000 Kč měsíčně, protože nově půjde ubytovat do jedné rodiny o jednu osobu více, než bylo určeno. Maximální počet osob, které bude moci jedna tuzemská rodina u sebe ubytovat, pokud k tomu má odpovídající prostory, budou čtyři lidé místo původních tří.

Z uvedených informací logicky plyne, že co se nemění, je částka na jednoho ubytovaného, která činí 3000 Kč na jedince bez rozdílu, zda jde o dospělého či dítě. Zůstává i podmínka, že aby bylo možné o tento měsíční příspěvek žádat, musí být ubytování osobě či osobám poskytnuto minimálně na dobu 16 dnů či delší a musí být splněny alespoň základní standardy pro ubytování. To znamená, že ubytovaní musí mít zajištěn základní prostor pro odpočinek, hygienu a přípravu jídla, dostupné WC a přístup k pitné vodě.

Prozatím bylo poskytování příspěvku schváleno na měsíce březen až červen, není však vyloučeno, že se období prodlouží, situace podléhá a může se samozřejmě měnit podle vývoje válečného konfliktu.

Žádost o příspěvek bude muset samozřejmě obsahovat několik důležitých údajů a požádat půjde i elektronicky

Požádat o solidární příspěvek půjde jen elektronicky. Od uvedeného 11. dubna 2022 by mělo jít o příspěvek elektronicky požádat na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na: davkyuk.mpsv.cz. Žádost je možné podat s pomocí elektronické identity Bank ID, MojeID, mobilní klíč eGovrementu.

V žádosti je třeba uvést informace:

jméno, příjmení, bydliště žadatele o příspěvek,

adresu nemovitosti, v níž je ubytování poskytováno včetně právní situace, na jejímž základě žadatel nemovitost užívá (vlastník, nemovitosti, nájemce),

identifikační údaje ubytovávaných osob,

údaj o době poskytování ubytování,

čestné prohlášení žadatele o příspěvek, že ubytování je poskytováno bezplatně i

čestné prohlášení žadatele, že ubytování splňuje výše uvedené standardy a ubytovaní mají zajištěn prostor pro odpočinek, jídlo i hygienu a dostupnou pitnou vodu.

Příspěvek bude vyplácen vždy po skončení měsíce, v němž bylo ubytování poskytnuto a výplata může být převodem na účet nebo poštovní poukázkou podle přání žadatele.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

77 územních pracovišť finančních úřadů od 1. července 2023 zaniklo

77 územních pracovišť finančních úřadů od 1. července 2023 zaniklo

Datum článku: 03. 07. 2023

Finanční správa ČR připomíná poplatníkům, že od 1. 7. 2023 bylo zrušeno 77 územních pracovišť finančních…

Více informací
Finanční benefity poskytují firmy znatelně méně než v roce předchozím

Finanční benefity poskytují firmy znatelně méně než v roce předchozím

Datum článku: 29. 06. 2023

Benefity jsou stále slovem, při jehož pouhém vyslovení zbystří zaměstnanci sluch i přidají na pracovní…

Více informací
Příspěvek na solidární domácnost a změny od července 2023

Příspěvek na solidární domácnost a změny od července 2023

Datum článku: 19. 06. 2023

Finanční správa ČR upozorňuje, že od 1. července 2023 dojde ke změnám ohledně poskytování příspěvku…

Více informací
Telefonické dotazy už Finanční správa vyřizuje z místně příslušných pracovišť FÚ

Telefonické dotazy už Finanční správa vyřizuje z místně příslušných pracovišť FÚ

Datum článku: 01. 06. 2023

Od dnešního dne 1. 6. 2023 mění Finanční správa způsob telefonické komunikace s veřejností. Dotazy veřejnosti bude…

Více informací