Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příspěvek za ubytování Ukrajinců je nově až 12000 Kč do žádosti je nutné uvést potřebné informace

Solidární příspěvek domácnostem za ubytování ukrajinských uprchlíků je nakonec celkově vyšší než vláda původně avizovala, může být celkem 12 000 Kč do rodiny. O příspěvek je možné žádat od 11. dubna 2022.

Příspěvek za ubytování Ukrajinců je nově až 12000 Kč do žádosti je nutné uvés 2.jpg
Datum článku: 08. 04. 2022

Příspěvek domácnostem za ubytování ukrajinských uprchlíků bude vyšší v celkové částce a bude se zatím poskytovat za březen až červen i zpětně

O tom, že se vláda ČR rozhodla poskytnout zvláštní příspěvek tuzemským domácnostem, které u sebe zdarma ubytují na přechodnou dobu uprchlíka či uprchlíky z válkou týrané Ukrajiny již tyto stránky informovaly. Některé záležitosti ohledně uvedené podpory jsou však postupem času jinak než původně.

O uvedený příspěvek bude možné žádat od 11. dubna 2022 a to i zpětně za měsíc březen. Proti původnímu plánu se navýšila celková částka, kterou bude moci jedna domácnost, která uvedené ubytování poskytne získat. Tato částka bude tedy nově až 12 000 Kč měsíčně, protože nově půjde ubytovat do jedné rodiny o jednu osobu více, než bylo určeno. Maximální počet osob, které bude moci jedna tuzemská rodina u sebe ubytovat, pokud k tomu má odpovídající prostory, budou čtyři lidé místo původních tří.

Z uvedených informací logicky plyne, že co se nemění, je částka na jednoho ubytovaného, která činí 3000 Kč na jedince bez rozdílu, zda jde o dospělého či dítě. Zůstává i podmínka, že aby bylo možné o tento měsíční příspěvek žádat, musí být ubytování osobě či osobám poskytnuto minimálně na dobu 16 dnů či delší a musí být splněny alespoň základní standardy pro ubytování. To znamená, že ubytovaní musí mít zajištěn základní prostor pro odpočinek, hygienu a přípravu jídla, dostupné WC a přístup k pitné vodě.

Prozatím bylo poskytování příspěvku schváleno na měsíce březen až červen, není však vyloučeno, že se období prodlouží, situace podléhá a může se samozřejmě měnit podle vývoje válečného konfliktu.

Žádost o příspěvek bude muset samozřejmě obsahovat několik důležitých údajů a požádat půjde i elektronicky

Požádat o solidární příspěvek půjde jen elektronicky. Od uvedeného 11. dubna 2022 by mělo jít o příspěvek elektronicky požádat na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na: davkyuk.mpsv.cz. Žádost je možné podat s pomocí elektronické identity Bank ID, MojeID, mobilní klíč eGovrementu.

V žádosti je třeba uvést informace:

jméno, příjmení, bydliště žadatele o příspěvek,

adresu nemovitosti, v níž je ubytování poskytováno včetně právní situace, na jejímž základě žadatel nemovitost užívá (vlastník, nemovitosti, nájemce),

identifikační údaje ubytovávaných osob,

údaj o době poskytování ubytování,

čestné prohlášení žadatele o příspěvek, že ubytování je poskytováno bezplatně i

čestné prohlášení žadatele, že ubytování splňuje výše uvedené standardy a ubytovaní mají zajištěn prostor pro odpočinek, jídlo i hygienu a dostupnou pitnou vodu.

Příspěvek bude vyplácen vždy po skončení měsíce, v němž bylo ubytování poskytnuto a výplata může být převodem na účet nebo poštovní poukázkou podle přání žadatele.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě půjde žádat na všechny děti narozené v roce 2022

Mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě půjde žádat na všechny děti narozené v roce 2022

Datum článku: 23. 05. 2022

Mimořádný příspěvek na dítě 5000 Kč, který má rodinám s dětmi jednorázově pomoci s mimořádně vzrostlými…

Více informací
Zpřísní se pravidla vyplácení dávek souvisejících s uprchlíky z Ukrajiny

Zpřísní se pravidla vyplácení dávek souvisejících s uprchlíky z Ukrajiny

Datum článku: 19. 05. 2022

Humanitární dávky musí vždy pomáhat v krizové situaci tomu účelu, pro který jsou určeny a platí to…

Více informací
Zjišťování údajů o uchazeči si vždy žádá opatrnost a znalost zákonů

Zjišťování údajů o uchazeči si vždy žádá opatrnost a znalost zákonů

Datum článku: 05. 05. 2022

Je pochopitelné, že každý zaměstnavatel chce mít o přijímaném uchazeči co nejkompletnější informace z hlediska…

Více informací
Příspěvek na dítě 5000 Kč nakonec dostane méně rodin a neměl by si vadit s dávkami

Příspěvek na dítě 5000 Kč nakonec dostane méně rodin a neměl by si vadit s dávkami

Datum článku: 03. 05. 2022

V předchozím týdnu i tyto stránky informovaly o vládou schváleném jednorázovém příspěvku na děti a další…

Více informací