Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Solidární příspěvek domácnostem za ubytování ukrajinských uprchlíků bude 3000 Kč za jedince měsíčně

Vláda na svém včerejším jednání došla k částce, která bude poskytována tuzemským domácnostem, které poskytnou ubytování lidem z Ukrajiny prchajícím před válkou. Tento solidární příspěvek bude 3000 Kč na měsíc za ubytovaného jedince. Poskytování uvedeného příspěvku mě stanovena svá pravidla. Maximálně však jedna rodina může za uvedeným účelem dostat 9000 Kč měsíčně.

Solidární příspěvek domácnostem za ubytování ukrajinských uprchlíků bude 3000 Kč za 2.jpg
Datum článku: 17. 03. 2022

Solidární příspěvek domácnostem za ubytování ukrajinských uprchlíků bude vyplácen i za březen, nebude se danit, ale má pravidla a limity

Potřeba ubytování patří k nejzákladnějším lidským potřebám, ale jak ukazují nejen současné chvíle, může být velmi těžké ji naplnit i v té zcela nejzákladnější míře. Pro lidi prchající před válkou na Ukrajině je získání ubytování v bezpečné zemi dnes často tím nejtoužebnějším přáním. I naše země se snaží co nejvíce těchto přání splnit, proto již před několika dny přišla vláda s návrhem poskytování takzvaného solidárního příspěvku fyzickým osobám v naší zemi, které v rámci vlastní domácnosti poskytnou ubytování takovýmto uprchlíkům.

Na včerejším jednání se vláda ČR dohodla na konkrétní podobě tohoto příspěvku na pravidlech, za nichž bude poskytován i na tom, že bude náležet i zpětně již za měsíc březen 2022.

Uvedený příspěvek bude činit 3000 Kč měsíčně na jednu ubytovanou osobu v soukromé domácnosti. Částka je vždy stejná ať se jedná o ubytovanou dospělou osobu nebo dítě. Současně je stanoven také horní limit daného příspěvku na jednu rodinu. Toto maximu je 9000 Kč.

Aby bylo možné o tento měsíční příspěvek žádat, bude potřeba poskytnout ubytování takovému člověku či několika lidem minimálně na 16 dní po sobě jdoucích v kalendářním měsíci. Uvedené ubytování musí současně splňovat ty nejzákladnější standardy ubytování osob stanovené zákonem. Ubytovaným je třeba poskytnout prostor na odpočinek přípravu jídla a prostor pro hygienu. Samozřejmou součástí musí být WC a přístup k pitné vodě.

Toto ubytování pokud bude v souladu s danými základními standardy, může být poskytováno jak ve vlastním domě či bytě, tak v rámci nájemního bydlení. Pokud tedy někdo bydlí v nájmu, kde má třeba jeden volný pokoj a chce jej pro daný účel poskytnout, může tak učinit, ale měl by být, předem na dané věci domluven s pronajímatelem.

Solidární příspěvek lze dostat současně s příspěvkem na bydlení či jinými nepojistnými dávkami

Jak je řečeno výše uvedený solidární příspěvek nebude podléhat daním ani povinným odvodům, protože má být vlastně jakýmsi díkem za to, že se dotyčný snaží třeba uskromnit a pomoci druhým.

Příspěvek nebude hodnocen jako příjem pro nárok na nepojistné dávky, což znamená, že osoba, která poskytne uvedenou pomoc uprchlíkům a požádá o popisovaný solidární příspěvek, se nemusí bát, že nebude mít nárok na nepojistné sociální dávky. Jinými slovy solidární příspěvek lze mít a současně k tomu pobírat příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, přídavky na děti i další z nepojistných dávek.

Ustanovení o poskytování solidárního příspěvku bude součástí komplexního nového zákona o pomoci Ukrajině, kterou by měl ještě tento týden projednat Senát.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Příspěvek na péči se od července 2024 zvýší, ale ne všem

Příspěvek na péči se od července 2024 zvýší, ale ne všem

Datum článku: 19. 02. 2024

Od července 2024 dojde k navýšení příspěvku na péči určeného osobám se zdravotním postižením a seniorům,…

Více informací
Velké změny v sociálních dávkách s podporou pracovní snahy od roku 2025

Velké změny v sociálních dávkách s podporou pracovní snahy od roku 2025

Datum článku: 05. 02. 2024

V současné době se Ministerstvo práce a sociálních věcí intenzivně věnuje přípravě zásadní reformy v oblasti…

Více informací
Porodné v roce 2024 náleží jen při nejnižších čistých příjmech a maximálně na dvě děti

Porodné v roce 2024 náleží jen při nejnižších čistých příjmech a maximálně na dvě děti

Datum článku: 18. 01. 2024

Porodné je v roce 2024 stále určeno pro ty nejvíce sociálně znevýhodněné rodiny a samoživitele. Jedná se…

Více informací
Nahlížení do účtů se nebude týkat všech žadatelů o dávky, ale jen žadatelů o dávky hmotné nouze a humanitární

Nahlížení do účtů se nebude týkat všech žadatelů o dávky, ale jen žadatelů o dávky hmotné nouze a humanitární

Datum článku: 30. 11. 2023

V poslední době se mezi současnými i potenciálními žadateli o sociální dávky a podpory rozšířil značný neklid…

Více informací