Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příspěvek zaměstnancům na dopravu si zaměstnavatel může uplatnit v daních

Za cesty do a ze zaměstnání utratí nejeden zaměstnanec nemalou položku. I to může být někdy důvod, proč se zaměstnanec rozhodne z práce odejít. Takovému kroku může zaměstnavatel zabránit, pokud danému zaměstnanci přispěje na dopravu. Dalším plusem pro zaměstnavatele následně je, že si příspěvek poskytnutý na dopravu zaměstnanci může odečíst z daní.

Příspěvek zaměstnancům na dopravu si zaměstnavatel může uplat 2.jpg
Datum článku: 01. 07. 2022

Příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na dopravu může zaměstnavateli pomoci udržet zaměstnance i snížit si daně

Příspěvek zaměstnancům na dopravu je jedním z benefitů, které může zaměstnavatel poskytnout. Dosud stál tento příspěvek mezi benefity poměrně v pozadí, ale v dnešní době stále stoupajících cen za pohonné hmoty i veřejnou dopravu, získává tato podpora u zaměstnanců výraznou oblibu.

Přispět zaměstnanci na dopravu do a ze zaměstnání se dá několika způsoby, třeba může být zaměstnanci propláceno jízdné hromadnou dopravou, zaměstnanci, který se bude dopravovat vlastním autem, lze po předložení dokladů za pohonné hmoty lze hradit náklady na pohonné hmoty. Případně může být doprava zaměstnancům  zajišťována přímo zaměstnavatelem dopravním prostředkem firmy či sjednaným dopravním prostředkem. Při zajištění dopravy přímo zaměstnavatelem se zaměstnanec většinou nemůže vymlouvat na komplikace s hromadnou dopravou.

Pro zaměstnavatele může navíc být přispívání zaměstnancům na dopravu výhodné i z hlediska daní. Podle § 24 zákona o daních z příjmů si tuto podporu zaměstnanců, pokud je ukotvena v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě či vnitřním předpisu zaměstnavatele si zaměstnavatel může následně odečíst z daní jako daňově uznatelný. Což znamená, že zaměstnavatel prospěje zaměstnancům a sníží si daňovou povinnost. Pozor pokud ustanovení o poskytování daného příspěvku není ukotveno ve výše uvedených předpisech kolektivní smlouva případně jiná smlouva, tak si jej zaměstnavatel do daní promítnout nemůže.

Zaměstnanec musí příspěvek na dopravu od zaměstnavatele zdanit

U příspěvku na dopravu poskytovaného zaměstnavatelem je tedy daňová výhoda na straně zaměstnavatele, ale ne zaměstnance. U zaměstnance se musí takový příspěvek vždy zdanit a odvést z něj pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Na straně zaměstnance se jedná buď o nepeněžitý příjem, pokud zaměstnavatel poskytuje dopravu bezplatně, pak jde o nepeněžitý příjem ve výši ceny obvyklé, nebo pokud zaměstnavatel hradí dopravu jen částečně, jedná se o nepeněžitý příjem ve výši mezi cenou obvyklou a částkou hrazenou zaměstnancem. Pokud zaměstnavatel hradí zaměstnanci výdaje za spotřebované pohonné hmoty, když zaměstnanec jezdí do práce vlastním vozidlem, jedná se o peněžitý příjem na straně zaměstnance. Částka takto poskytnutá zaměstnanci se připočítá k jeho zdanitelné mzdě a musí z ní být odvedeno příslušné sociální i zdravotní pojistné.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nejčastější postihy v oblasti daní

Nejčastější postihy v oblasti daní

Datum článku: 01. 12. 2022

Oblast daní je vždy pevně propojena s daňovými povinnostmi, které se musí plnit dle přísných pravidel určených…

Více informací
Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Datum článku: 01. 12. 2022

Náhrady za ztrátu výdělku zaměstnancům po pracovním úrazu či nemoci z povolání a také náhrady pro pozůstalé…

Více informací
O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

Datum článku: 30. 11. 2022

Každý zaměstnanec má na základě příslušného ustanovení zákoníku práce možnost dát ze své vlastní vůle…

Více informací
Převedení části dovolené do roku 2023 je možné u dovolené nad základní výměrou

Převedení části dovolené do roku 2023 je možné u dovolené nad základní výměrou

Datum článku: 30. 11. 2022

Rok 2022 nezadržitelně spěje ke konci a mnoho zaměstnanců i zaměstnavatelů opět uvažuje nad tím, co se…

Více informací