Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příspěvky vztahující se k pěstounské péči budou od října 2022 vyšší

Současná těžká ekonomická situace s neustále rostoucí inflací si již vyžádala navýšení mnoha podpor a příspěvků. Výjimkou nemohou zůstat ani příspěvky vázané k pěstounské péči o děti v náhradních rodinách. Tyto příspěvky se zvýší od října 2022.

Příspěvky vztahující se k pěstounské péči budou od 2.jpg
Datum článku: 22. 09. 2022

Vzroste nejen příspěvek na úhradu potřeb dítěte a příspěvek při převzetí dítěte, ale i zaopatřovací příspěvek a příspěvek ke startu do samostatného života

Pěstounská péče o dítě v náhradní rodině je vždy činnost velmi záslužná, ale i náročná, pokud má plnit své nejdůležitější poslání, kterým je pečovat a rozvíjet lidský život i v náhradním rodinném prostředí, tak aby vyrostl co nejsamostatnější a nejvyrovnanější člen lidské společnosti. Uvedená péče musí dítěti či mladému člověku dávat totéž co péče rodičovská, ale podmínky jsou většinou daleko komplikovanější a je nutné tuto složitou záležitost podpořit právě příspěvky.

Jde o příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na úhradu každodenních potřeb dítěte a zaopatřovací příspěvek. Každý z uvedených příspěvků má v systému přijetí dítěte do pěstounské péče a následné péči až do doby než se dítě osamostatní nebo se vyřeší další případná pomoc, svoji zásadní roli. Nejedná se o příspěvky nové, ale mnohé z nich neměnily výši již několik let. Například příspěvek při převzetí dítěte neměnil svou výši celých 14 let.

Všechny uvedené dávky tedy od října vzrostou o více než deset procent. Výše uváděný příspěvek při převzetí dítěte se procentuálně zvýší o 35 procent proti současnosti. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte stoupne o 27 procent a zaopatřovací příspěvek, který už je určen pro samo zletilé dítě ještě studující nebo se připravující na povolání se zvedne o 15 procent.

Jaká jsou tedy konkrétní čísla? Podívejme se alespoň na některé částky podrobněji.

Příspěvek při převzetí dítěte je jednorázový příspěvek, který rodina dostává při příchodu do rodiny, aby mohla nakoupit nutné potřebné věci pro přijetí nového člena. Příspěvek se poskytuje podle věku přijímaného dítěte ve třech úrovních.

Na dítě do 6 let věku je nyní poskytováno tímto příspěvkem 8000 Kč a od října se částka zvýší na 10 800 Kč.

Na dítě mezi 6 až 12 rokem je nyní příspěvek při převzetí 9000 Kč a nově bude 12 150 Kč.

Na dítě od 12 do 18 let nyní náleží při převzetí 10 000 Kč a nově to bude 13 500 Kč.

 

Dalším příspěvkem, který má pěstounské rodině pomáhat zvládat každodenní výdaje a potřeby dítěte je výše uvedený příspěvek na úhradu jeho potřeb. Jde o příspěvek poskytovaný každý měsíc a jeho výše je opět odstupňována podle věku dítěte a případně i stupně postižení pokud se jedná o dítě hendikepované.

Zde například na zdravé dítě do 6 let věku v současnosti náleží 4950 Kč měsíčně. Nově po zvýšení částka vzroste na 6290 Kč. Na dítě s postižením částka náleží vždy o něco vyšší, podle stupně závislosti dítěte, i zde se samozřejmě od října částka zvýší.

Na hendikepované dítě v prvním nejlehčím stupni závislosti do 6 let věku, bude nově pěstounská rodina na úhradu jeho potřeb dostávat 6 500 Kč každý měsíc. Na stejně staré dítě, ale s druhým stupněm závislosti dítěte na péči jiné osoby, bude rodina nově po zvýšení dostávat 7750 Kč měsíčně. A pokud bude mít rodina v pěstounské péči dítě opět do šesti let s nejtěžším stupněm postižení, bude ji nově na úhradu potřeb dítěte poskytováno 8940 Kč. Pozor nejde o příspěvek na péči.

Dalšími příspěvky, které patří k dávkám pěstounské péče, i když už se vyplácí samotným zletilým dětem po dosažení 18 let věku a které rovněž stoupnou, je zaopatřovací příspěvek a příspěvek při ukončení nezaopatřenosti

Uvedený příspěvek je měsíční a může náležet až do 26 let mladého člověka. Samozřejmě pro pobírání musí dotčený mladý člověk již splňovat určité podmínky například řádně se studiem připravovat na budoucí povolání a být trestně bezúhonným. Z nynějších 15 000 Kč se příspěvek zvyšuje na 17 250 Kč.

Na uvedený zaopatřovací příspěvek může ještě navázat jednorázový příspěvek při ukončení studia a nezaopatřenosti, který samozřejmě jako předchozí měsíční zaopatřovací dávka náleží v případě trestní bezúhonnosti daného jedince. Tento příspěvek bude od října taktéž vyšší, z částky 25 000 Kč stoupne na 28 750 Kč. Další informace k tématu lze zjistit zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Stát i v roce 2024 poskytne o  něco více peněz za zaměstnavatele v insolvenci

Stát i v roce 2024 poskytne o něco více peněz za zaměstnavatele v insolvenci

Datum článku: 12. 04. 2024

Když se zaměstnavatel dostane do situace insolvence a není schopen svým zaměstnancům vyplácet mzdy nebo platy, mohou…

Více informací
Daňové zvýhodnění na více dětí by mohlo být vyšší až o 25 procent

Daňové zvýhodnění na více dětí by mohlo být vyšší až o 25 procent

Datum článku: 09. 04. 2024

V současné době rodinám s větším počtem dětí svítá naděje, že by jim daňové zvýhodnění na děti mohlo…

Více informací
Podnikatelé už mohou žádat o podporu na elektromobil a dobíjecí stanici

Podnikatelé už mohou žádat o podporu na elektromobil a dobíjecí stanici

Datum článku: 20. 03. 2024

V pondělí 18. března 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přijalo první žádosti podnikatelů o podporu…

Více informací
Které příjmy musí zdanit pěstoun v roce 2024?

Které příjmy musí zdanit pěstoun v roce 2024?

Datum článku: 06. 03. 2024

Pěstouni poskytují lásku, péči a podporu dětem, které se ocitly v těžké životní situaci. Kromě toho však také…

Více informací