Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přístupové údaje k datové schránce mohou přijít poštou nebo též do datové schránky

Přístupové údaje ke státem zřízené datové schránce mohou uživateli přijít několika způsoby podle konkrétní situace uživatele. Pokud by údaje nedorazily nebo je uživatel ztratil, může si požádat o údaje nové.

Přístupové údaje k datové schránce mohou přijít poštou nebo též do datové s 2.jpg
Datum článku: 24. 03. 2023

Přístupové údaje do datové schránky se doručují buď klasickou poštou do vlastních rukou výhradně adresáta, nebo do datové schránky fyzické osoby pokud ji má osoba zřízenu

Od ledna začal stát se zřizováním povinných datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám i všem nepodnikajícím právnickým osobám a dalším subjektům, jako jsou neziskové organizace či třeba společenstva vlastníků bytových jednotek. S koncem března má být uvedené zřizování dokončeno a cílem je, aby uvedené subjekty začaly se státem v úředních záležitostech komunikovat povinně elektronicky.

Jakmile se uvedená zřízená datová schránka stane aktivní, nastává jejímu majiteli povinnost komunikovat se státem a činit určená podání, například podávat přiznání k dani z příjmů už jedině elektronicky.

Ke každé datové schránce jsou pro přístup a komunikaci touto schránkou vydávány jedinečné přístupové údaje, které jsou poskytnuty vždy pouze oprávněné osobě, pověřené osobě nebo administrátorovi. V případě státem zřizovaných datových schránek je oprávněnou osobou právě ta osoba pro níž je schránka zřízena.

Přístupové údaje k této datové schránce se dané oprávněné osobě čili jejímu uživateli poskytují, buď klasickou poštou formou listovní zásilky určené do vlastních rukou výhradně adresáta, nebo elektronicky do datové schránky fyzické osoby, pokud má oprávněná osoba datovou schránku FO zřízenu.

To znamená, že pokud jedinci stát zřídí povinnou datovou schránku a tento jedinec již má datovou schránku jako fyzická osoba, jsou mu přístupové údaje ke schránce od státu zaslány automaticky do datové schránky soukromé čili datové schránky fyzické osoby. To znamená, že uvedená osoba nedostane údaje v listinné podobě běžnou poštou, ale jedině elektronicky.

V případě že, údaje nedorazí, ztratí se nebo jsou zapomenuty, může uživatel zdarma požádat vydání údajů nových

Výjimečně se může stát, že údaje oprávněné osobě nedorazí. V takovém případě si může osobně či online požádat o vydání nových přístupových údajů. Žádost se podává prostřednictvím služby Czech POINT. Požádat o nové přístupové údaje k datové schránce si oprávněná osoba může i v případě, že údaje, ztratí nebo zapomene. Postup je opět stejný, žádá se osobně nebo online na Czech POINTu. Za vydání nových přístupových údajů se neplatí, žádný poplatek, ani pokud je takové vydání opakované. Při vydávání nových údajů v případě ztráty či zapomenutí je třeba současně požádat o zneplatnění údajů předešlých.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Předžalobní výzvu dlužníkovi je možné zaslat také e-mailem

Předžalobní výzvu dlužníkovi je možné zaslat také e-mailem

Datum článku: 24. 11. 2023

Předžalobní výzva je výzva zasílaná věřitelem  dlužníkovi, aby dlužník splatil dluh dřív, než věřitel začne…

Více informací
Datové schránky zrušených finančních úřadů přestanou od poloviny listopadu 2023 definitivně fungovat

Datové schránky zrušených finančních úřadů přestanou od poloviny listopadu 2023 definitivně fungovat

Datum článku: 07. 11. 2023

Finanční správa upozorňuje poplatníky, že od poloviny listopadu 2023 definitivně přestanou fungovat datové schránky…

Více informací
Informace pro placení daně z nemovitosti mohou chodit i jinam, než do datové schránky, ale je nutné o to požádat

Informace pro placení daně z nemovitosti mohou chodit i jinam, než do datové schránky, ale je nutné o to požádat

Datum článku: 13. 10. 2023

Finanční správa ČR upozorňuje poplatníky daně z nemovitých věcí čili daně z nemovitosti, že informace ohledně…

Více informací
Velikost zpráv zasílaných do datových schránek od roku 2024 vzroste opět jen v MB

Velikost zpráv zasílaných do datových schránek od roku 2024 vzroste opět jen v MB

Datum článku: 17. 07. 2023

Objem datové zprávy, odesílané datovou schránkou se měl již v letošním roce přesunout z megabajtů na 1 GB. Jenže…

Více informací