Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Předžalobní výzvu dlužníkovi je možné zaslat také e-mailem

Předžalobní výzva je výzva zasílaná věřitelem  dlužníkovi, aby dlužník splatil dluh dřív, než věřitel začne svůj nárok vymáhat soudně. Tato výzva může být zaslána nejen v klasické listinné podobě běžnou poštou, ale také elektronickou cestou a nejen do datové schránky.

Předžalobní výzvu dlužníkovi je možné zaslat také e 2.jpg
Datum článku: 24. 11. 2023

Předžalobní výzva je poslední upomínkou dlužníka k plnění, než se dluh začne vymáhat soudní cestou

Jak napovídá úvod článku, jde o poslední výzvu věřitele dlužníkovi, aby se vzpamatoval a splnil svůj dluh, tak jak má dříve, než oprávněný věřitel bude záležitost řešit soudně.

Předžalobní výzva je oficiální právní prostředek ukotvený v § 142a občanského soudního řádu, který pomáhá věřitelům ve vymáhání dlužných plnění ještě, než se do záležitosti vloží soud. Tato výzva má na dlužníka zejména psychologický efekt a je vlastně poslední upomínkou, k plnění dlužných povinností, před tím, než věřitel začne záležitost řešit soudně. Uvedeným právním prostředkem se věřitel nemusí domáhat jen dlužných peněz, ale i nepeněžitých plnění například vydání věci. Protože jde o právní prostředek, tak je samozřejmě právem také stanoveno, co má předžalobní výzva obsahovat a jak má být dlužníkovi zaslána i jak má věřitel její zaslání doložit.

Předžalobní výzvu je nutné odeslat vždy nejméně 7 dní před podáním žaloby k soudu a může být zasílána taktéž všemi prostředky elektronické komunikace

Předžalobní výzva, jak je patrné již z jejího názvu, musí být dlužníkovi vždy ze zákona zaslána nejméně sedm dní, před podáním žaloby soudu. Výzva může být dlužníkovi zaslána všemi prostředky pro doručování na poslední známou adresu případně adresy uvedené věřiteli samotným dlužníkem. Uvedený dokument může tudíž věřitel zaslat nejen klasicky v listinné podobě běžnou poštou, ale stejně tak může být zaslán i do datové schránky dlužníka nebo na dlužníkem sdělenou e-mailovou adresu. Možnost doručování také na e-mailovou adresu potvrdil i soud v jednom ze svých rozhodnutí z roku 2017, kde bylo konstatováno, že zákon nepožaduje striktně zaslání předžalobní výzvy jen v listinné podobě. Ale že výzva může být dlužníkovi zaslána taktéž prostředky elektronické komunikace či jinými technickými prostředky.

Doklad o zaslání výzvy je ještě zásadnější než doklad o doručení

Pro věřitele je velmi zásadní, aby při soudním řízení při uplatňování svých nároků mohl soudu doložit, že se snažil s dlužníkem mimosoudně dohodnout a že předžalobní výzvu zaslal. Zaslání se soudu dokládá podacím lístkem pošty nebo potvrzením o odeslání datové zprávy do datové schránky či právě e-mailu.

Důležité je vědět, že zásadnějším dokumentem pro soud je právě ono potvrzení o zaslání výzvy, než dokument o jejím doručení. Doručení výzvy dlužníkovi se ani při největší snaze nemusí vždy podařit, proto je i pro soudní jednání zásadnější právě dokument o zaslání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zasílání údajů k platbě daně z nemovitosti e-mailem si lze zajistit do 15. března včetně

Zasílání údajů k platbě daně z nemovitosti e-mailem si lze zajistit do 15. března včetně

Datum článku: 14. 03. 2024

V rámci svých snah o zefektivnění procesů a zvýšení spokojenosti poplatníků, Finanční správa ČR opětovně…

Více informací
Co je nedobytná pohledávka?

Co je nedobytná pohledávka?

Datum článku: 29. 01. 2024

V komplexním a často nepředvídatelném světě obchodních vztahů je setkání dvou základních postav – dlužníka…

Více informací
Promlčecí dobu splatnosti faktur si vždy musí hlídat sám věřitel

Promlčecí dobu splatnosti faktur si vždy musí hlídat sám věřitel

Datum článku: 13. 11. 2023

Dobu splatnosti faktur si musí pečlivě hlídat nejen strana, která má povinnost platby čili dlužník, ale také…

Více informací
Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací