Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přiznání k dani z příjmů je někdy nutné i v režimu paušální daně

Doba plnění povinnosti podání daňového přiznání je za dveřmi. Pojďme si připomenout, že se tato povinnost i za rok 2022 v roce 2023 může týkat také podnikatelů v režimu paušální daně, kteří si uvedený režim možná volili právě proto, aby přiznání podávat nemuseli. Jenže mohou nastat situace, kdy se ani s paušálním režimem přiznání vyhnout nelze, a kdo by se o to pokoušel, čekají ho nepříjemnosti s finančním úřadem.

Přiznání k dani z příjmů je někdy nutné i v režimu pa 2.jpg
Datum článku: 07. 02. 2023

Podnikatel v režimu paušální daně se nevyhne přiznání k dani z příjmů, pokud má i jiné zdanitelné příjmy než ty z podnikání v paušálním režimu

Jak napovídá úvod článku, jsou situace, kdy se podnikatel podání přiznání k dani z příjmů nevyhne, ani když si zvolí specifický režim paušální daně, který může od dané povinnosti osvobodit. Téměř nic v životě neplatí zcela stoprocentně a ani režim paušální daně neosvobozuje od povinnosti podání přiznání k dani z příjmů úplně vždy. Jsou zkrátka situace a není jich úplně málo, kdy OSVČ navzdory tomu, že je přihlášen, a patří k režimu paušální daně, přiznání podat musí. Takové situace mohou nastat i v roce 2023, kdy je potřeba podat přiznání za rok 2022 a je nutné si to uvědomit dříve, než uplynou příslušné lhůty pro splnění dané povinnosti. Nesplnění povinnosti podání daňového přiznání znamená vždy pokutu.

I když OSVČ používá režim paušální daně, musí podat přiznání k dani z příjmů, pokud má i další příjmy podléhající dani, než ty z podnikání, kvůli němuž používá uvedený daňový režim.

Pokud měl podnikatel používající režim paušální daně za rok 2022 i jiné příjmy podléhající zdanění, než jsou ty z podnikání, pak má povinnost ze zákona podat v příslušné lhůtě řádné přiznání k dani z příjmů. Povinnost se týká všech dalších příjmů podnikatele, které nepatří k příjmům od daně osvobozeným nebo přesahují 15 000 Kč za celý rok a nejsou z jeho podnikání. Příjmy do částky 15 000 Kč včetně za celý rok patří do limitních příjmů, na které se povinnost podání přiznání k dani z příjmů nevztahuje. Pro přiznání za rok 2022 platí ještě tento limit. Pro přiznání podávané za rok 2023 už bude limit daleko vyšší na částce 50 000 Kč za celý rok.

Uvedené tedy znamená, že pokud měl podnikatel, kromě příjmů z podnikání v paušálním režimu ještě příjmy z kapitálového majetku, nájmu nebo jiné ostatní příjmy dle § 10 zákona o dani z příjmu, musí podat daňové přiznání, pokud uvedené příjmy nebo i jen některé z nich přesáhly uvedenou částku 15 000 Kč za celý rok 2022.

Pozor přiznání si při paušálním režimu vyžádá i práce na dohody DPP nebo DPČ nad zákonný limit

Pokud OSVČ, který byl pro rok 2022 v režimu paušální daně, byl navíc ještě zaměstnán na některou z dohod konaných mimo pracovní poměr a měl z takové dohody výdělek nad limit srážkové daně pro uvedenou dohodu, musí přiznání k dani podat také. U Dohod o provedení práce je tento limit na částce 10 000 Kč hrubého výdělku měsíčně. U Dohod o pracovní činnosti je limit na částce 3999 Kč měsíčně. Příjmy z dohod nad uvedenými limity už přiznány být musí a musí.

Pokud tedy podnikatel měl k příjmům z podnikání ještě navíc některý z těchto příjmů, podá si v příslušné lhůtě v roce 2023 daňové přiznání. Do uvedeného přiznání musí však uvést příjmy ze svého podnikání i ony další příjmy podléhající zdanění. Vypočte si příslušnou daň, u níž si zohlední, čili započte všechny zaplacené zálohy na paušální daň a poté příslušnou daň zaplatí. Zaplatit daň je třeba ve stejné lhůtě jako podat přiznání.

Pokud podnikatel uvedené splní, může v režimu paušální daně zůstat, pokud nejsou jiné okolnosti, které se s režimem paušální daně neslučují

Připomeňme si, že povinnost podání přiznání k dani z příjmu nemusí současně vždy znamenat nutnost opuštění režimu paušální daně. Pokud OSVČ podává přiznání k dani z výše uvedených důvodů, může v paušálním režimu dále pokračovat a v dalším zdaňovacím období za rok 2023 již danou povinnost mít nemusí. Bude záležet na jeho aktuální příjmové situaci i situaci v podnikání.

Může však nastat i situace, kdy kromě podání přiznání k dani bude muset podnikatel také skončit s režimem paušální daně, protože již nesplňuje podmínky pro setrvání v něm

Režim paušální daně však má své zákonem určené podmínky, kdy jej podnikatelé používat mohou a kdy už ne. Může se tedy přirozeně stát, že podnikatel přestane podmínky tohoto režimu splňovat a pak má povinnost ohlásit tuto skutečnost na příslušném formuláři správci daně, z paušálního režimu vystoupit a začít plnit daňové povinnosti jiným odpovídajícím způsobem.

Pokud taková situace nastane, má podnikatel samozřejmě také povinnost podat daňové přiznání.

Taková situace nastává v případech když:

podnikatel překročí zákonem stanovený limit příjmů z podnikání pro účast v paušálním režimu do 2 milionů,

stane se plátcem DPH,

stane se společníkem veřejné obchodní společnosti,

stane se komplementářem komanditní společnosti,

je v insolvenčním řízení,

je účastníkem důchodového pojištění jinde než v ČR,

žije dlouhodobě v cizině a stal se z něho daňový nerezident.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Datum článku: 28. 11. 2023

Podnikatelé, kteří usilují o efektivní snížení své daňové povinnosti z příjmů pro rok 2023, mají nyní…

Více informací
Běžné ošetřovné zatím OSVČ může mít jedině přes vlastní komerční pojištění

Běžné ošetřovné zatím OSVČ může mít jedině přes vlastní komerční pojištění

Datum článku: 09. 11. 2023

OSVČ občas stejně jako zaměstnanci potřebují pečovat o nemocné děti či jiného člena rodiny, který potřebuje…

Více informací
Pro zpětné vyplacení náhradního výživného je třeba doložit podmínky nároku a času není mnoho

Pro zpětné vyplacení náhradního výživného je třeba doložit podmínky nároku a času není mnoho

Datum článku: 02. 11. 2023

Od 1. listopadu 2023 vstoupila v platnost novela zákona, která prodlužuje poskytování náhradního výživného pro…

Více informací
Úlevy poskytované zaměstnanci při zvyšování kvalifikace mohou být i zastaveny či přerušeny

Úlevy poskytované zaměstnanci při zvyšování kvalifikace mohou být i zastaveny či přerušeny

Datum článku: 02. 11. 2023

Během studia, které je v souladu s potřebami zaměstnavatele, má zaměstnanec ze zákona právo na poskytování…

Více informací