Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přiznání k dani z příjmu nebude potřeba do 50 000 hrubých ročních příjmů

Limit ohledně povinnosti podávání přiznání k dani z příjmu fyzických osob vzroste od roku 2023 mnohem více, než se původně plánovalo. S podáním přiznání se nebudou muset trápit všichni ti, jejichž roční zdanitelné příjmy nedosáhnou 50 000 Kč za celý rok.

Přiznání k dani z příjmu nebude potřeba do 50 000 hrubých roč 2.jpg
Datum článku: 07. 11. 2022

Limit u povinnosti podávání přiznání k dani z příjmů fyzických osob, se zvedne z 15 000 Kč ročně na 50 000 Kč

Poslanci v pátek 4. listopadu schválili významnou novinku, díky níž se povinnost podání přiznání k dani z příjmů bude od roku 2023 týkat výrazně menšího množství lidí než dosud.

Limit pro plnění dané povinnosti je v současné době na částce 15 000 Kč ročně. Povinnost k podání přiznání k dani z příjmů má v současnosti každá fyzická osoba, která má roční příjmy, které jsou dle zákona o daních z příjmů zdanitelnými příjmy a přesáhly částku 15 000 Kč za celý rok. Uvedený limit se však  nově posune až na částku 50 000 Kč ročních zdanitelných příjmů. Povinnost podání se netýká příjmů přímo zákonem od daně osvobozených a příjmů, kterých se týká vybírání daně srážkou dle zvláštní sazby. Do přiznání k dani z příjmů fyzických osob se také nezahrnují příjmy z příležitostných podnikatelských činností, pokud nepřekročí hranici 30 000 Kč za celý kalendářní rok. Tato částka se měnit pro rok 2023 nebude.

Uvedené navýšení limitu z oněch 15 000 Kč rovnou na 50 000 Kč je obrovská změna, která nastane po dvaceti letech beze změn u dané veličiny. Uvedená změna je podle ministerstva financí již velmi potřebná, aby se zbytečným podáváním přiznání kvůli zanedbatelným příjmům nezatěžovali nejen poplatníci, ale ani Finanční správa. Výše uvedené částky, podle ministerstva, musí zohledňovat současnou ekonomickou situaci, kdy zvláště s přihlédnutím k současné vysoké inflaci, je 50 000 Kč hrubého příjmu ročně, je skutečně příjmem malým.

Uvedený limit 50 000 platí i na ostatní příjmy podnikatelů v režimu paušální daně

Výše popisovaná změna ohledně povinnosti podávání přiznání se bude vztahovat i na podnikatele přihlášené v režimu paušální daně.

Drobní podnikatelé, kterým roční příjmy z podnikání také nepřesahují určitou zákonem určenou hranici a nejsou povinně registrováni k DPH mohou používat k plnění daňových povinností administrativně snazší režim paušální daně, a pak se na ně povinnost podání daňového přiznání. Uvedené však platí jen do chvíle, pokud ani ostatní příjmy čili ty nepodnikatelské také zůstanou v určitém limitu a nepřekročí jej.

Uvedený limit pro ostatní zdanitelné příjmy podnikatele, tedy příjmy například z nájmu či kapitálového majetku se taktéž ze současné částky 15 000 Kč ročně, posunou nově k oné hranici do 50 000 Kč ročně. Pokud tedy dané nepodnikatelské příjmy bude podnikatel v roce 2023 mít, ale vejdou se do zmíněného limitu, podnikatel přiznání nebude muset řešit.

Jiná situace by však podnikateli nastala, pokud by byl limit buď u podnikatelských příjmů, nebo u oněch ostatních nepodnikatelských, ale zdanitelných příjmů překročen. V obou případech by to znamenalo povinnost podání daňového přiznání a současně odchod z režimu paušální daně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Oznámení o příjmech osvobozených od daně může být třeba podat i v roce 2023

Oznámení o příjmech osvobozených od daně může být třeba podat i v roce 2023

Datum článku: 08. 02. 2023

Z některých příjmů se sice nemusí platit daň z příjmu, ale přesto se, když přesáhnou určitou částku, musí…

Více informací
Přiznání k dani z příjmů je někdy nutné i v režimu paušální daně

Přiznání k dani z příjmů je někdy nutné i v režimu paušální daně

Datum článku: 07. 02. 2023

Doba plnění povinnosti podání daňového přiznání je za dveřmi. Pojďme si připomenout, že se tato povinnost…

Více informací
Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Datum článku: 06. 02. 2023

Zaměstnavatelé, kteří poskytují některým znevýhodněným skupinám svých zaměstnanců zaměstnání na kratší…

Více informací
Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Datum článku: 03. 02. 2023

Od 1. 1. 2023 se změnila vyhláška ohledně pracovnělékařských prohlídek v zaměstnání. Změnily se především…

Více informací