Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přiznání k daním z příjmů za rok 2020 bude mít nové podmínky pro podání i přijatelnější sankce

V letošním roce se novelizoval Daňový řád, což pro poplatníka znamená, že je třeba se od 1. 1. 2021 musí připravit na změny, které tento proces přinese. Nejzásadnější novinkou, na kterou bude nutné si zvyknout, jsou změny ve lhůtách pro podání přiznání k daním z příjmů.

Přiznání k daním z příjmů za rok 2020 bude mít nové podmínky pro podání i 2.jpg
Datum článku: 11. 11. 2020

Nové lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu se budou týkat již přiznání za rok 2020

Podle zákona se nové lhůty pro podání daňového přiznání poprvé použijí pro zdaňovací období, které skončí dnem 31. 12. 2020 a po něm. A zdaňovací období daně z příjmů pro rok 2020 skončí právě posledním dnem roku tedy 31. 12. 2020, což logicky znamená, že uvedené změny ve lhůtách pro podání už se týkají právě přiznání za rok 2020, které se bude podávat v průběhu první poloviny roku 2021.

Na podání přiznání budou nově tři lhůty. Celkem bude možné podávat přiznání k dani z příjmů až 6 měsíců od uplynutí zdaňovacího období a to vše legitimně a bez sankcí. Poplatník se však podobně jako v období předchozím bude muset rozhodnout, zda bude přiznání podávat sám nebo za něj tento úkol splní daňový poradce a následně si dle toho zvolit a dodržet odpovídající lhůtu pro podání.

V první lhůtě může poplatník podávat přiznání sám a může volit mezi papírovým a elektronickým podáním, pokud nemá elektronickou formu určenou přímo zákonem.

První lhůta je klasická do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Poplatník zde může přiznání podávat sám a může si volit mezi elektronickou formou podání nebo podávat v listinné podobě. I v této lhůtě může poplatník podávat přiznání prostřednictvím daňového poradce, nic v tom nebrání. Jen je důležité si uvědomit, že pokud se v této lhůtě podává přiznání s poradcem, hledí se na něj jako na přiznání podané ve standardní lhůtě tudíž neprodloužené a je důležité myslet na to, že i splatnost daně je v této lhůtě tedy neprodloužena.

Druhá lhůta je do čtyř měsíců od uplynutí zdaňovacího období, tedy bez sankcí až do konce května, ale elektronicky

Druhá lhůta je prodloužením té první. Poplatník bude moci bez sankcí podat přiznání ještě o měsíc později, než bylo zvykem, tedy až do konce května 2021. Poplatník v této lhůtě může podávat přiznání sám nebo si zvolit pomoc daňového poradce. Ale pozor v této prodloužené lhůtě už musí mít přiznání elektronickou podobu. Už nelze volit mezi papírovou a elektronickou formou.

Třetí lhůta pro podání je do šesti měsíců od uplynutí zdaňovacího období, ale zde už musí úkol plnit pouze daňový poradce

A bude zde i třetí lhůta, ve které bude možné přiznání ještě podat bez sankcí, ale v daném případě už jen prostřednictvím daňového poradce. Zde už si poplatník nemůže zvolit, že si přiznání podá sám, ale musí úkol svěřit poradci. Lhůta se týká přiznání podávaných mezi čtvrtým a šestým měsícem zdaňovacího období. Znamená to, že i v této době může být ještě povinnost plněna a splněna včas, ale už jedině a pouze prostřednictvím daňového poradce.

Splnění povinnosti podání se bude u poplatníka posuzovat zpětně, podle toho jakou formou bude přiznání podáno

Při podávání přiznání prostřednictvím poradce už poplatník nebude muset žádat o prodloužení termínu zasíláním plné moci pro daňového poradce. To znamená, nebude muset na prodloužený termín úřad upozorňovat. To zda poplatník splnil povinnost včas, se bude posuzovat zpětně podle toho, kdy a jakou formou poplatník přiznání podal. Pro případné rozhodování o pokutách bude tedy také velmi záležet právě na tom, jaká je forma přiznání a kdo jej podal. Výše sankce nebude v případě pozdního podání tak vysoká pokud půjde o elektronické podání či opožděného podání poradcem, protože ani poradce nemusí být stoprocentně dochvilný i když by měl. Pokud poplatník podá přiznání pozdě třeba až v srpnu a v papírové verzi. Má smůlu a pokuta se mu napočítá od dubna. Pokud půjde o přiznání podávané prostřednictvím poradce, pokuta nabíhá až od července.

Zůstává pětidenní toleranční lhůta a zvýší se minimální hranice pro vznik sankce

Dlouho se při projednávání změn hovořilo o tom, zda ponechat či zrušit v současnosti platící dobu pěti dnů tolerance po termínu podání. Nakonec tato doba hájení poplatníka. Kdo tedy podá přiznání do pěti dnů po termínu, nemusí se pokuty za pozdní podání ani v roce 2021 obávat.

Dobrá zpráva je zde i pro poplatníky, kteří se zpoždění s podáním přiznání prostě nevyhnou. Od roku 2021 se zvyšuje i hranice pro vznik pokuty za pozdní podání z 200 Kč na 1000 Kč. Znamená to, že když penále za zpoždění nepřekročí hranici 1000 Kč, tak jej poplatník hradit nemusí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Informace o registraci k DPH v souvislosti se změnami v zákoně o DPH platnými od roku 2021

Informace o registraci k DPH v souvislosti se změnami v zákoně o DPH platnými od roku 2021

Datum článku: 18. 01. 2021

V zákoně o DPH a daňovém řádu došlo od 1. 1. 2021 opět k novelizaci, čímž se aktualizoval i dokument…

Více informací
Změna úředních hodin na finančních úřadech od 18 ledna 2021

Změna úředních hodin na finančních úřadech od 18 ledna 2021

Datum článku: 14. 01. 2021

Podatelny a pokladny na finančních úřadech budou mít od pondělí 18. ledna 2021 otevřeno pouze v pondělí dopoledne…

Více informací
Doplatek do minimální mzdy si i v roce 2021 musí u zaměstnanců pohlídat každý zaměstnavatel

Doplatek do minimální mzdy si i v roce 2021 musí u zaměstnanců pohlídat každý zaměstnavatel

Datum článku: 14. 01. 2021

Každý zaměstnanec musí i v roce 2021 dostat za svoji práci alespoň tu nejnižší minimální mzdu, kterou pro daný…

Více informací

Doplatek do minimální mzdy si i v roce 2021 musí u zaměstnanců pohlídat každý zaměstnavatel

Každý zaměstnanec musí i v roce 2021 dostat za svoji práci alespoň tu nejnižší minimální mzdu, kterou pro daný rok stanoví nařízení vlády. Když odměna za práci v kalendářním měsíci nedosáhne výše aktuálně platné minimální mzdy, musí zaměstnavatel poskytnout doplatek do minimální mzdy.

Minimální mzda je v roce 2021 znovu vyšší a tomu je třeba náležitě přizpůsobit vše, co s tímto souvisí včetně doplatku ke mzdě zaměstnanců, kteří na minimální mzdu pro nižší výkonost nedosáhnou

Jak je řečeno v úvodu, minimální mzda je ze zákona nejnižší přípustná výše odměny za zaměstnancovu práci, což znamená, že nižší než tuto mzdu zaměstnanec dostat nesmí, ani v případech, kdy je třeba méně výkonný, ať už z vlastní viny či nezaviněně.

Nařízení vlády č. 487/2020 o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, stanoví, že od 1. 1. 2021 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy na 15 200 Kč za měsíc a samozřejmě se zvyšuje i základní sazba minimální mzdy za hodinu na částku 90,50 Kč. Uvedené platí při standardní pracovní době 40 hodin týdně. Do minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy se započítávají taktéž osobní příplatky, příplatky za specializaci, vedení, zastupování pedagogickou činnost a všechny mimořádné odměny. V podnikatelské sféře se jedná o odměny typu prémie, cílové odměny, fakultativní příplatkové mzdy a mimořádné odměny z rozhodnutí zaměstnavatele. Do výše minimální mzdy ze zákona naopak nezasahují mzda za práci přesčas a příplatky za práci o víkendech, svátcích či příplatky za práci v noci.

Pokud však mzda, plat či odměna z dohody u zaměstnance nedosáhne v kalendářním měsíci ani se započítáním všeho co započteno být má, výše minimální mzdy, pak je zaměstnavatel povinen danému zaměstnanci poskytnout příslušný doplatek do výše minimální mzdy. Doplatek se poskytuje bez ohledu na zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonost zaměstnance.

Na dodržování správného odměňování minimální mzdou se často zaměřují kontroly

Na dodržování zákonů v oblasti odměňování zaměstnanců se velmi často soustředí Státní úřad inspekce práce při svých kontrolách, proto je důležité mít i v roce 2021 vše v pořádku a přizpůsobeno aktuální výši minimální mzdy.