Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přiznání k daním z příjmů za rok 2020 bude mít nové podmínky pro podání i přijatelnější sankce

V letošním roce se novelizoval Daňový řád, což pro poplatníka znamená, že je třeba se od 1. 1. 2021 musí připravit na změny, které tento proces přinese. Nejzásadnější novinkou, na kterou bude nutné si zvyknout, jsou změny ve lhůtách pro podání přiznání k daním z příjmů.

Přiznání k daním z příjmů za rok 2020 bude mít nové podmínky pro podání i 2.jpg
Datum článku: 11. 11. 2020

Nové lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu se budou týkat již přiznání za rok 2020

Podle zákona se nové lhůty pro podání daňového přiznání poprvé použijí pro zdaňovací období, které skončí dnem 31. 12. 2020 a po něm. A zdaňovací období daně z příjmů pro rok 2020 skončí právě posledním dnem roku tedy 31. 12. 2020, což logicky znamená, že uvedené změny ve lhůtách pro podání už se týkají právě přiznání za rok 2020, které se bude podávat v průběhu první poloviny roku 2021.

Na podání přiznání budou nově tři lhůty. Celkem bude možné podávat přiznání k dani z příjmů až 6 měsíců od uplynutí zdaňovacího období a to vše legitimně a bez sankcí. Poplatník se však podobně jako v období předchozím bude muset rozhodnout, zda bude přiznání podávat sám nebo za něj tento úkol splní daňový poradce a následně si dle toho zvolit a dodržet odpovídající lhůtu pro podání.

V první lhůtě může poplatník podávat přiznání sám a může volit mezi papírovým a elektronickým podáním, pokud nemá elektronickou formu určenou přímo zákonem.

První lhůta je klasická do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Poplatník zde může přiznání podávat sám a může si volit mezi elektronickou formou podání nebo podávat v listinné podobě. I v této lhůtě může poplatník podávat přiznání prostřednictvím daňového poradce, nic v tom nebrání. Jen je důležité si uvědomit, že pokud se v této lhůtě podává přiznání s poradcem, hledí se na něj jako na přiznání podané ve standardní lhůtě tudíž neprodloužené a je důležité myslet na to, že i splatnost daně je v této lhůtě tedy neprodloužena.

Druhá lhůta je do čtyř měsíců od uplynutí zdaňovacího období, tedy bez sankcí až do konce května, ale elektronicky

Druhá lhůta je prodloužením té první. Poplatník bude moci bez sankcí podat přiznání ještě o měsíc později, než bylo zvykem, tedy až do konce května 2021. Poplatník v této lhůtě může podávat přiznání sám nebo si zvolit pomoc daňového poradce. Ale pozor v této prodloužené lhůtě už musí mít přiznání elektronickou podobu. Už nelze volit mezi papírovou a elektronickou formou.

Třetí lhůta pro podání je do šesti měsíců od uplynutí zdaňovacího období, ale zde už musí úkol plnit pouze daňový poradce

A bude zde i třetí lhůta, ve které bude možné přiznání ještě podat bez sankcí, ale v daném případě už jen prostřednictvím daňového poradce. Zde už si poplatník nemůže zvolit, že si přiznání podá sám, ale musí úkol svěřit poradci. Lhůta se týká přiznání podávaných mezi čtvrtým a šestým měsícem zdaňovacího období. Znamená to, že i v této době může být ještě povinnost plněna a splněna včas, ale už jedině a pouze prostřednictvím daňového poradce.

Splnění povinnosti podání se bude u poplatníka posuzovat zpětně, podle toho jakou formou bude přiznání podáno

Při podávání přiznání prostřednictvím poradce už poplatník nebude muset žádat o prodloužení termínu zasíláním plné moci pro daňového poradce. To znamená, nebude muset na prodloužený termín úřad upozorňovat. To zda poplatník splnil povinnost včas, se bude posuzovat zpětně podle toho, kdy a jakou formou poplatník přiznání podal. Pro případné rozhodování o pokutách bude tedy také velmi záležet právě na tom, jaká je forma přiznání a kdo jej podal. Výše sankce nebude v případě pozdního podání tak vysoká pokud půjde o elektronické podání či opožděného podání poradcem, protože ani poradce nemusí být stoprocentně dochvilný i když by měl. Pokud poplatník podá přiznání pozdě třeba až v srpnu a v papírové verzi. Má smůlu a pokuta se mu napočítá od dubna. Pokud půjde o přiznání podávané prostřednictvím poradce, pokuta nabíhá až od července.

Zůstává pětidenní toleranční lhůta a zvýší se minimální hranice pro vznik sankce

Dlouho se při projednávání změn hovořilo o tom, zda ponechat či zrušit v současnosti platící dobu pěti dnů tolerance po termínu podání. Nakonec tato doba hájení poplatníka. Kdo tedy podá přiznání do pěti dnů po termínu, nemusí se pokuty za pozdní podání ani v roce 2021 obávat.

Dobrá zpráva je zde i pro poplatníky, kteří se zpoždění s podáním přiznání prostě nevyhnou. Od roku 2021 se zvyšuje i hranice pro vznik pokuty za pozdní podání z 200 Kč na 1000 Kč. Znamená to, že když penále za zpoždění nepřekročí hranici 1000 Kč, tak jej poplatník hradit nemusí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Datum článku: 24. 04. 2024

I v roce 2024 bude u elektronického podávání daňových přiznání klíčové nejen dodržení stanoveného termínu pro…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací