Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Proti opakované nezákonné daňové kontrole se lze bránit

Pokud má daňový subjekt pocit, že je správou daně kontrolován příliš často bez jednoznačného srozumitelně uvedeného důvodu, může se proti danému jednání správního orgánu samozřejmě bránit soudně. Ale pozor i zde si musí žalující strana dobře uvědomit, že je nutné postupovat dle pravidel zákona a mít ohledně nezákonného postupu důkazy.

Proti opakované nezákonné daňové kontrole s 2.jpg
Datum článku: 27. 06. 2022

Daňová kontrola je samozřejmě občas nutná, ale i zde platí, že vše má své meze

Daňová kontrola je proces sloužící správnému zjištění a stanovení daně u daňového subjektu. Předmětem Daňové kontroly je podle daňového řádu § 85 správné plnění daňových povinností či jiných okolností rozhodných pro správu daně. Obecně je tedy hlavním úkolem daňové kontroly zjišťovat zda jsou daňové povinnosti subjektu v pořádku, nebo pokud v pořádku nejsou, tak kde je chyba. Kontrolní proces je samozřejmě v daňové oblasti nutný a zcela legitimní, a pokud kontrolní orgány postupují podle zákonem stanovených pravidel, má daňový subjekt povinnost se kontrole nebránit, spolupracovat při ní a napomáhat, aby záležitost proběhla v klidu a vše co je potřeba bylo prověřeno.

Na straně druhé však také platí, že ani ohledně daňové kontroly nemusí daňový subjekt strpět vše a pokud má pocit, že je v jeho případě postupováno ze strany daňových orgánů nepřiměřeně a nepřípustně, může se proti takovému postupu soudně bránit. Uvedené platí i pro situace opakovaných daňových kontrol, pokud má subjekt pocit, že je kontrolory navštěvován až příliš často bez jednoznačně uvedené příčiny.

Pokud je například daňová kontrola u daňového subjektu provedena několikrát ve stejném zdaňovacím období, bez doložení nových skutečností nebo jednoznačného vysvětlení proč je kontrola prováděna znovu, má daňový subjekt právo označit takové jednání správce daně za svévolné a šikanující a bránit se proti němu soudně takzvanou zásahovou žalobou.

Zásahová žaloba může ochránit před nezákonným postupem správního orgánu, ale vždy musí být podložena jednoznačným důkazem nezákonného jednání

Proti opakujícím se daňovým kontrolám, kde se subjektu nedostalo jasného vysvětlení, proč se kontroly dějí a jaký mají cíl, a které daňový subjekt chápe, jako nerelevantní neopodstatněný útok na svá práva je tedy možné podat zásahovou žalobu.

Zásahová žaloba je právním ochranným prostředkem proti nezákonnému zásahu správního orgánu, kdy správní orgán pokynem či donucením zasáhl přímo proti právům daného subjektu.

Pokud má soud v dané záležitosti rozhodnout správně a určit zda byl uvedený zásah skutečně zásahem nezákonným, musí dostat od žalující strany jednoznačné důkazní prostředky o tom, že správní orgán skutečně jednal svévolně a v rozporu s postupy určenými zákonem. Tyto důkazní prostředky si musí daňový subjekt pochopitelně opatřit sám, což nebývá nikdy snadné.

Zákon paragrafem 85a samozřejmě správci daně dává možnost ze závažných důvodů daňové kontroly provádět i opakovaně zvláště v případě, když se objeví nové skutečnosti či důkazy, které při původní kontrole nemohly být uplatněny. Opakovaná kontrola však vždy může probíhat jen v rozsahu nezbytném, který se týká nově zjištěných skutečností. Správce daně musí daňovému subjektu opakování kontroly písemně oznámit a uvést důvody a rozsah opakované kontroly. Pokud takové oznámení s důvody opakování kontroly daňový subjekt nedostane, nebo nejsou uvedené důvody srozumitelné a opakovaná kontrola se uskuteční, je to důvod za strany daňového subjektu pro uplatnění zásahové žaloby.

Zásahovou žalobou je možné napadnout nezákonné jednání a postup při kontrole, ale ne samotný výsledek kontroly

Pozor pokud se daňový subjekt rozmýšlí nad podáním zásahové žaloby, měl by mít jasno v tom, proti čemu se chce bránit. Zásahovou žalobou se nelze bránit proti výsledku toho, co bylo kontrolou zjištěno. Pro takovou situaci je třeba použít jiný zákonný prostředek obrany. Zásahovou žalobou se lze bránit pouze proti tomu, jak byla kontrola prováděna, čili jak bylo při kontrole jednáno.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací
Při kontrolách převodních cen se více hlídá přeprodávání reklamy a praktiky s nehmotným majetkem

Při kontrolách převodních cen se více hlídá přeprodávání reklamy a praktiky s nehmotným majetkem

Datum článku: 28. 03. 2024

Generální finanční ředitelství České republiky informuje, že pokračuje v pečlivých kontrolách cenových…

Více informací
Z daňových důvodů, je důležité u DIP, příspěvky klientů evidovat odděleně od příspěvků zaměstnavatelů

Z daňových důvodů, je důležité u DIP, příspěvky klientů evidovat odděleně od příspěvků zaměstnavatelů

Datum článku: 11. 03. 2024

Důchodové spoření je téma, které v posledních letech nabývá na aktuálnosti a důležitosti. V tomto kontextu se…

Více informací
Jak správně postupovat při vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů v roce 2024

Jak správně postupovat při vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů v roce 2024

Datum článku: 11. 03. 2024

Nerealizované kurzové rozdíly, které vznikají v důsledku přecenění pohledávek a závazků v cizí měně ke dni…

Více informací