Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Proti opakované nezákonné daňové kontrole se lze bránit

Pokud má daňový subjekt pocit, že je správou daně kontrolován příliš často bez jednoznačného srozumitelně uvedeného důvodu, může se proti danému jednání správního orgánu samozřejmě bránit soudně. Ale pozor i zde si musí žalující strana dobře uvědomit, že je nutné postupovat dle pravidel zákona a mít ohledně nezákonného postupu důkazy.

Proti opakované nezákonné daňové kontrole s 2.jpg
Datum článku: 27. 06. 2022

Daňová kontrola je samozřejmě občas nutná, ale i zde platí, že vše má své meze

Daňová kontrola je proces sloužící správnému zjištění a stanovení daně u daňového subjektu. Předmětem Daňové kontroly je podle daňového řádu § 85 správné plnění daňových povinností či jiných okolností rozhodných pro správu daně. Obecně je tedy hlavním úkolem daňové kontroly zjišťovat zda jsou daňové povinnosti subjektu v pořádku, nebo pokud v pořádku nejsou, tak kde je chyba. Kontrolní proces je samozřejmě v daňové oblasti nutný a zcela legitimní, a pokud kontrolní orgány postupují podle zákonem stanovených pravidel, má daňový subjekt povinnost se kontrole nebránit, spolupracovat při ní a napomáhat, aby záležitost proběhla v klidu a vše co je potřeba bylo prověřeno.

Na straně druhé však také platí, že ani ohledně daňové kontroly nemusí daňový subjekt strpět vše a pokud má pocit, že je v jeho případě postupováno ze strany daňových orgánů nepřiměřeně a nepřípustně, může se proti takovému postupu soudně bránit. Uvedené platí i pro situace opakovaných daňových kontrol, pokud má subjekt pocit, že je kontrolory navštěvován až příliš často bez jednoznačně uvedené příčiny.

Pokud je například daňová kontrola u daňového subjektu provedena několikrát ve stejném zdaňovacím období, bez doložení nových skutečností nebo jednoznačného vysvětlení proč je kontrola prováděna znovu, má daňový subjekt právo označit takové jednání správce daně za svévolné a šikanující a bránit se proti němu soudně takzvanou zásahovou žalobou.

Zásahová žaloba může ochránit před nezákonným postupem správního orgánu, ale vždy musí být podložena jednoznačným důkazem nezákonného jednání

Proti opakujícím se daňovým kontrolám, kde se subjektu nedostalo jasného vysvětlení, proč se kontroly dějí a jaký mají cíl, a které daňový subjekt chápe, jako nerelevantní neopodstatněný útok na svá práva je tedy možné podat zásahovou žalobu.

Zásahová žaloba je právním ochranným prostředkem proti nezákonnému zásahu správního orgánu, kdy správní orgán pokynem či donucením zasáhl přímo proti právům daného subjektu.

Pokud má soud v dané záležitosti rozhodnout správně a určit zda byl uvedený zásah skutečně zásahem nezákonným, musí dostat od žalující strany jednoznačné důkazní prostředky o tom, že správní orgán skutečně jednal svévolně a v rozporu s postupy určenými zákonem. Tyto důkazní prostředky si musí daňový subjekt pochopitelně opatřit sám, což nebývá nikdy snadné.

Zákon paragrafem 85a samozřejmě správci daně dává možnost ze závažných důvodů daňové kontroly provádět i opakovaně zvláště v případě, když se objeví nové skutečnosti či důkazy, které při původní kontrole nemohly být uplatněny. Opakovaná kontrola však vždy může probíhat jen v rozsahu nezbytném, který se týká nově zjištěných skutečností. Správce daně musí daňovému subjektu opakování kontroly písemně oznámit a uvést důvody a rozsah opakované kontroly. Pokud takové oznámení s důvody opakování kontroly daňový subjekt nedostane, nebo nejsou uvedené důvody srozumitelné a opakovaná kontrola se uskuteční, je to důvod za strany daňového subjektu pro uplatnění zásahové žaloby.

Zásahovou žalobou je možné napadnout nezákonné jednání a postup při kontrole, ale ne samotný výsledek kontroly

Pozor pokud se daňový subjekt rozmýšlí nad podáním zásahové žaloby, měl by mít jasno v tom, proti čemu se chce bránit. Zásahovou žalobou se nelze bránit proti výsledku toho, co bylo kontrolou zjištěno. Pro takovou situaci je třeba použít jiný zákonný prostředek obrany. Zásahovou žalobou se lze bránit pouze proti tomu, jak byla kontrola prováděna, čili jak bylo při kontrole jednáno.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Datum článku: 12. 09. 2023

Obrat je pro firmu velmi zásadní veličinou. Jde o ukazatel finanční rovnováhy a prosperity podniku. Tuto veličinu je…

Více informací
Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Datum článku: 11. 09. 2023

Zjistit si případné dluhy na daních je už možné nejen s pomocí ePortálu ČSSZ, ale obdobnou službu nově spustil…

Více informací
Faktura není nejsilnějším důkazem v dlužnických sporech podnikatelů

Faktura není nejsilnějším důkazem v dlužnických sporech podnikatelů

Datum článku: 09. 08. 2023

Spory mezi podnikateli ohledně neplnění dohodnutých závazků a z toho vzešlých dluhů jsou velmi nepříjemné, ale…

Více informací
Nový online portál pomáhající s certifikačním procesem u technologií

Nový online portál pomáhající s certifikačním procesem u technologií

Datum článku: 03. 08. 2023

Czechinvest uvádí na trh inovativní online platformu s názvem "Jak na certifikaci". Tato platforma byla vytvořena…

Více informací