Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rodičovský příspěvek může být i mnohem nižší než 7600 Kč měsíčně nebo 7900 Kč měsíčně v roce 2020

Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek jsou dávky podpory pro rodiče, kteří pečují o malé děti do čtyř let či postižené dítě do deseti let věku a nemohou se proto plně věnovat získávání příjmu zaměstnáním či podnikáním. Výše uvedené podpory není pro všechny rodiče stejná. Peněžitá pomoc v mateřství někdy nemusí náležet vůbec a úplně nejnižší rodičovský příspěvek může být v roce 2019 jen 50 Kč na jedno dítě.

Rodičovský příspěvek může být i mnohem nižší než 7600 Kč mě 2.jpg
Datum článku: 03. 09. 2019

Výše státní podpory pro osoby pečující o malé děti záleží na předchozí pracovní aktivitě a příjmech těchto osob

Jak je řečeno výše, stát poskytuje rodičům případně dalším osobám pečujícím o malé děti určitou finanční podporu, ale výše této podpory není a nebude pro všechny stejná, záleží na mnoha faktorech a zásadní vliv má v dané situaci pracovní aktivita a výše příjmu rodičů popřípadě pečující osoby před mateřskou či rodičovskou.

Zásadní vliv na to, jak bude mateřská či rodičovská podpora vysoká vždy hraje výše předchozích příjmů žadatelů kvůli určení denního vyměřovacího základu a stejně klíčovou roli u mateřské má i splnění potřebné doby hrazeného nemocenského pojištění. O uvedené dávky může žádat matka či otec dítěte nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů. Pokud nežádá rodič, musí se při žádosti předložit soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

Laicky řečeno čím vyšší příjmy rodič před nástupem na mateřskou či rodičovskou dovolenou má, tím vyšší bude mateřská a u rodičovské si bude moci volit, jak rychle dávku vyčerpá a v jaké výši. Když je možné při žádosti posuzovat denní vyměřovací základ obou rodičů použije se při určení výše rodičovské vždy vyšší z obou posuzovaných částek bez ohledu na to, který z rodičů o podporu žádá.

Když je mateřská příliš nízká nebo nenáleží lze žádat hned po narození rodičovský příspěvek

Prvním z uvedených příspěvků, o které lze při péči o nejmenší děti žádat je peněžitá pomoc v mateřství zkráceně jen mateřská. Nárok na mateřskou je však vždy podmíněn splněním potřebné doby a úhrady nemocenského pojištění před podáním žádosti o uvedenou dávku. V době žádosti musí žádající splňovat podmínku pojištění alespoň 270 dnů v posledních dvou letech, které žádosti předcházeli. Tato podmínka platí pro žadatele zaměstnance i pro OSVČ. Osoba, která je v době žádosti o mateřskou nezaměstnaná může mít na dávku nárok, pokud se nachází v ochranné lhůtě 180 dnů a má splněnu předchozí podmínku doby pojištění. Pokud mateřská náleží, stanoví se jako 70 procent z denního vyměřovacího základu z předchozího příjmu za poslední rok předcházející žádosti. Uvedený příjem ještě ovlivňují ministerstvem stanovené redukční hranice.

U mateřské se může stát, že při nízké mzdě je dávka velmi nízká a nedosáhne ani na částku 7 600 Kč měsíčně. Případně může při nesplnění podmínek pojištění nastat i varianta, že dávka nenáleží vůbec. Pokud nárok je, ale je příliš nízký lze požádat o dorovnání na minimální variantu rodičovským příspěvkem. Pokud nárok není, vstupuje na scénu rovnou rodičovský příspěvek.

Nejnižší rodičovský příspěvek náleží i rodičům, u kterých nelze stanovit ani minimální vyměřovací základ

S rodičovským příspěvkem se mají věci trochu jinak. Celkově lze v roce 2019 na uvedené dávce vyčerpat 220 000 Kč na jedno dítě do čtyř let věku. Pokud se jedná o vícerčata, jde o částku 330 tisíc Kč. V roce 2020 se uvedená dávka zvýší na 300 000 Kč u jednoho dítěte a dávka u vícerčat se samozřejmě zvýší také. U této dávky je možné si podle výše předchozích příjmů žadatele nastavit kolik bude měsíčně čerpat a jak rychle vyčerpá celkovou částku, která mu od státu náleží. Uvedená dávka náleží pečujícím o dítě či děti do čtyř let vždy alespoň v nějaké výši, i když se nelze opřít o žádný vyměřovací základ. Tou zcela nejmenší částkou, kterou lze na dané dávce pravidelně pobírat je v současnosti 50 Kč. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nejedna firma se chystá ještě během září 2022 přidat zaměstnancům na stravování

Nejedna firma se chystá ještě během září 2022 přidat zaměstnancům na stravování

Datum článku: 09. 09. 2022

I když většina firem v současné době zvažuje výdaje více než kdy dříve, přesto se nejedna chystá ještě teď…

Více informací
U smlouvy o dílo je dobré jistit si převzetí díla objednatelem

U smlouvy o dílo je dobré jistit si převzetí díla objednatelem

Datum článku: 06. 09. 2022

Jak důležitou roli v případě smluv o dílo hraje předávací protokol, již zde bylo v jednom z nedávných článků…

Více informací
Podnikatelé si mohou od 1. září do konce listopadu 2022 požádat o podporu na úspory energie

Podnikatelé si mohou od 1. září do konce listopadu 2022 požádat o podporu na úspory energie

Datum článku: 31. 08. 2022

Neustálý růst cen energií a s tím spojené nepříjemnosti nedělá vrásky jen domácnostem, ale trápí často ještě…

Více informací
Předávací protokol u smlouvy o dílo jistí práva objednatele i zhotovitele

Předávací protokol u smlouvy o dílo jistí práva objednatele i zhotovitele

Datum článku: 29. 08. 2022

V okamžiku, kdy dochází na objednávku ke zhotovení nějakého díla či provedení služby, musí být vždy daný…

Více informací