Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

OSVČ si musí na rok 2023 opět chystat více peněz na zdravotní i sociální pojištění

I když to tak na první pohled možná nevypadá, tak i pro rok 2023 se zvýší průměrná mzda a s ní vše co je na ni navázáno, což znamená i zvýšení všeobecného vyměřovacího základu a jeho přepočítacího koeficientu a s tím přijde i změna povinných záloh pro OSVČ. Vláda již schválila příslušné nařízení, kterým se dané parametry změní a podnikatelé si tedy musí na povinné platby v příštím roce znovu chystat více finančních prostředků.

OSVČ si musí na rok 2023 opět chystat více peněz na zdravotní 3.jpg
Datum článku: 03. 10. 2022

Průměrná mzda v roce 2023 podle propočtů stoupne na 40 324 Kč a podle toho se musí zvýšit i povinné zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ

Rok 2022 vstoupil do svého posledního čtvrtletí a OSVČ se musí pomalu ohlížet po tom, co nového jim přinese zejména ohledně povinností rok 2023. Jednou ze základních změn, na níž musí být OSVČ každým rokem nachystáni je změna ve výši povinně hrazených záloh na zdravotní pojištění a sociální pojištění. Uvedené zálohy budou muset být i v roce 2023 hrazeny ve správné výši a včas a už nyní je jisté, že obě povinné platby budou muset být proti roku 2022 navýšeny.

Proč k uvedenému zvýšení dochází? Důvodem je růst průměrné mzdy. Výše průměrné mzdy je klíčovou veličinou, podle níž se nastavují parametry pro růst důchodů v příslušném roce a vychází se z ní také při stanovování minimálních i maximálních vyměřovacích základů a dalších parametrů pro povinnosti OSVČ. Na základě dlouhodobého i aktuálního ekonomického vývoje vydává vláda vždy koncem roku nařízení, kterým upravuje všeobecný vyměřovací základ a jeho přepočítací koeficient a určí předpokládanou výši průměrné mzdy pro další rok a z průměrné mzdy, jak je řečeno výše  vzejde následně maximální i minimální základ pro stanovení povinných záloh na pojistné jak pro OSVČ na činnost hlavní, tak i pro OSVČ na činnost vedlejší. I při podnikání na vedlejší činnost, vzniká za určitých podmínek povinnost odvádět zálohy.

Výše průměrné mzdy pro rok 2023 se určí vynásobením stanoveného všeobecného vyměřovacího základu příslušným koeficientem. Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2023 má být na částce 38 294 Kč. Přepočítací koeficient pro úpravy tohoto vyměřovacího základu byl stanoven na hodnotu 1, 0530 a z daných veličin tedy vynásobením a příslušným zaokrouhlením vzejde již zmíněná částka průměrné měsíční mzdy, což znamená 40 324 Kč.

Minimální záloha na sociální pojištění v roce 2023 při hlavní činnosti OSVČ vzroste o něco více než sto korun

Vzrůst průměrné mzdy pro rok 2023 zvedne maximální i minimální, roční i měsíční vyměřovací základ pro povinnou platbu záloh sociálního pojistného. Maximální roční vyměřovací základ  by měl vzrůst v roce 2023 o 67 824 Kč na částku 1 935 552 Kč. Minimální roční vyměřovací základ u OSVČ na hlavní činnost stoupne, ze 116 736 Kč na 120 972 Kč což se pochopitelně projeví také zvýšením minimálního měsíčního vyměřovacího základu, který se s rokem 2023 zvedne u OSVČ na hlavní činnost na částku 10 081 Kč. A tyto uvedené změny se tedy zákonitě odrazí i ve výši povinně placené měsíční zálohy.  Měsíční záloha na sociální pojištění u podnikatele podnikajícího na hlavní činnost bude v roce 2023 zhruba o 103 Kč vyšší. Což znamená, že nová výše sociálního pojištění pro daného podnikatele bude 2 944 Kč měsíčně.

V případě vedlejší činnosti podnikatele se platba povinného pojistného na sociální pojištění zvýší také, pokud podnikatel ze zákona dané povinnosti podléhá, čili pokud musí povinně pojistné také odvádět, což je dáno dosažením či překročením hranice rozhodných příjmů. Pokud příjmy podnikatele při vedlejší činnosti jsou nižší, než rozhodná částka stanovená zákonem pak sociální pojištění odvádět nemusí. Hranice rozhodné částky se pro rok 2023 také zvyšuje z 93 387 Kč na nových 96 778 Kč. Rozhodná částka pro povinnou účast OSVČ na vedlejší činnost na sociálním pojištění bude právě na čísle 96 778 Kč. Pokud bude mít podnikatel příjmy nižší, sociální pojištění hradit nemusí.

Sociální pojištění v případě podnikání na vedlejší činnost bude podnikatel povinen hradit v případě, že jeho příjmy budou shodné nebo vyšší než ona rozhodná částka. Stejné pravidlo platí i v roce 2022 a nic se na něm měnit nebude. I v roce 2023 tedy při vedlejší činnosti bude platit, že s dosažením nebo překročením hranice rozhodné částky musí podnikatel hradit alespoň minimální měsíční zálohy na sociální pojištění, které v roce 2023 budou o 41 Kč vyšší než v roce předešlém. To znamená měsíční částku k úhradě ve výši 1178 Kč. V roce 2022 je tato částka 1137 Kč měsíčně.

Zdravotní pojištění v roce 2023 stoupne samozřejmě také

Zdravotní pojistné je ještě zásadnější veličinou než pojištění sociální a povinné zálohy pro OSVČ na toto pojištění se samozřejmě od 1. 1. 2023 zvýší také. Minimální záloha na zdravotní pojištění při hlavní činnosti bude nově na částce 2 722 Kč měsíčně. Pokud je podnikání činností vedlejší bude i v roce 2023 platit, že OSVČ v prvním roce podnikání neplatí zdravotní pojištění vůbec. A dále od druhého roku podnikání neplatí na zdravotní pojištění měsíční zálohy během roku, ale zdravotní pojištění si doplatí jednou ročně po podání daňového přiznání za daný rok. Při stanovení zdravotního pojištění respektive dané částky k platbě při vedlejší činnosti platí, že nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a pojistné vzejde ze skutečně dosaženého zisku.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací
Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Datum článku: 21. 03. 2023

Příležitostné drobné přivýdělky z roku 2022, jejichž výše za celý rok nepřekročila 30 000 Kč, není potřeba…

Více informací
Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Datum článku: 21. 03. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v pondělí 20. března 2023 již druhou dotační výzvu…

Více informací
Peníze za nezrušené zálohy při přestupu na paušální režim lze dostat zpět

Peníze za nezrušené zálohy při přestupu na paušální režim lze dostat zpět

Datum článku: 16. 03. 2023

Podnikatelé nemají o povinnosti a starosti nouzi, ani když přejdou ze standardního náročného režimu na režim…

Více informací