Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rozvržení práce v souladu s kontem pracovní doby není úplně snadné

Konto pracovní doby je zákonný nástroj pro zaměstnavatele k pružnému rozvržení pracovní doby zaměstnanců, když je nutné vyřešit nenadálé výkyvy v potřebách práce, v případech, kdy jednou je práce více a jindy méně. Používání uvedeného nástroje však není úplně snadné a zaměstnavatel si musí velmi dobře nastudovat pravidla, aby neporušoval práva zaměstnance zejména ohledně přiměřenosti pracovní doby a odměňování.

Rozvržení práce v souladu s kontem pracovní doby ne2.jpg
Datum článku: 16. 11. 2021

Konto pracovní doby umožňuje rozvrhnout pracovní dobu dle potřeb zaměstnavatele a poskytovat zaměstnanci stálou mzdu, ale vše musí být nastaveno přesně dle zákona

Ani v té nejpečlivěji řízené firmě nešlape vždy vše jako hodinky. Stačí nečekaný výpadek dodavatele či náhlá vyšší nemocnost zaměstnanců a již je třeba dosud fungující záležitosti měnit a přizpůsobovat okolnostem. Právě pro takovéto situace má zákoník práce mezi svými právními nástroji pro zaměstnavatele i nástroj nazvaný Konto pracovní doby.

Konto pracovní doby zaměstnavatelům umožňuje přechodně poměrně rychle upravit pracovní dobu zaměstnanců podle potřeb podniku a současně tomu uzpůsobit i odměňování zaměstnanců formou takzvané stálé mzdy. Háček je v tom, že používání konta pracovní doby má zákonem nastavena poměrně přísná pravidla, která se zaměstnavatelům neplní zrovna lehce a velmi snadno se mohou při použití tohoto způsobu rozvržení dopustit chyby.

Konto pracovní doby nelze zavést u všech zaměstnavatelů, může být používáno jen s vyrovnávacím obdobím a je nutné věnovat zvýšenou pozornost mzdám i účtu pracovní doby

Jak je řečeno výše konto pracovní doby má zaměstnavateli umožňovat rozvrhnout pracovní dobu podle aktuálních potřeb a přizpůsobit ji například nenadálým výkyvům, jenže toto uzpůsobení si ze zákona nemůže dovolit každý zaměstnavatel.

Konto pracovní doby mohou zaměstnavatelé zavádět jedině kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele. Tento způsob rozvržení pracovní doby se tedy nedá zavést do individuální pracovní smlouvy uzavírané mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nelze jej použít při zaměstnávání na dohody konané mimo pracovní poměr. A stejně tak nesmí institut konta pracovní doby používat zaměstnavatelé uvedení v zákoně, zejména jde o zaměstnavatele ve státní správě.

V žádném případě nesmí při použití konta pracovní doby zaměstnavatel rozvrhovat pracovní dobu libovolně a nahodile, ale naopak je třeba vše pečlivě písemně zpracovat a postupovat dle zákona. Rozvrh pracovní doby musí být vypracován písemně a zaměstnancům je třeba oznámit uvedené změny v postupu práce a dát vypracovaný rozvrh k nastudování nejpozději jeden týden před tím, než změny začnou platit.

Konto pracovní doby rozvrhuje pracovní dobu vždy nerovnoměrně nestandardně, a proto s ním musí být vždy zavedeno vyrovnávací období, které je zásadní zejména pro správné odměňování zaměstnanců. Vyrovnávací období slouží k zachycení rozdílu a vyrovnání situace mezi standardní zákonem stanovenou týdenní pracovní dobou a skutečně odpracovanou pracovní dobou upravenou v oné mimořádné situaci. Vyrovnávací období může trvat standardně maximálně 26 týdnů po sobě jdoucích, kolektivní smlouvou může být dané období prodlouženo až na 52 týdnů po sobě jdoucích.

Klíčovou záležitostí je správné určení stálé mzdy

Jak je předesláno výše při používání konta pracovní doby se zaměstnavatel musí zvláště pečlivě věnovat administrativě. Každému zaměstnanci musí být v daném období veden účet pracovní doby a účet mzdy. Na účtu pracovní doby se pečlivě zaznamenává rozvrh pracovní doby v jednotlivých dnech i se začátkem a koncem směny a odpracovaná pracovní doba za týden. Na účtu mzdy se pak zaměstnanci zaznamenává stálá mzda zaměstnance a dosažená mzda zaměstnance, na kterou mu vzniklo právo v souladu se sjednanými podmínkami.

Stálá mzda je mzda ve stálé měsíční výši sjednaná právě pro uvedené období používání konta pracovní doby. Tato stálá mzda musí být sjednána a ukotvena v kolektivní smlouvě případně vnitřním předpisu, kde se sjednávalo fungování konta pracovní doby. Stálá mzda ze zákona nesmí být nikdy nižší než 80 procent průměrného běžného předchozího výdělku zaměstnance. Stálá mzda se vypočítává z období předchozích 12 měsíců po sobě jdoucích před tím, než zaměstnavatel začne používat konto pracovní doby.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Exekuce některé věci nesmí spolknout ze zákona, ale u jiných je nutné prokázat nezbytnost, nebo že dlužníkovi nepatří

Exekuce některé věci nesmí spolknout ze zákona, ale u jiných je nutné prokázat nezbytnost, nebo že dlužníkovi nepatří

Datum článku: 25. 11. 2021

Jak už bylo mnohokrát řečeno, dluhy jsou velmi nepříjemná záležitost, která v těch závažnějších případech…

Více informací
Průměrný výdělek a jak ho správně vypočítat

Průměrný výdělek a jak ho správně vypočítat

Datum článku: 25. 11. 2021

Průměrný výdělek je pro zaměstnavatele klíčovou veličinou pro mnoho zásadních výpočtů ohledně zaměstnanců. Bez…

Více informací
Vrací se pravidelné povinné testování do zaměstnání i škol, krizové ošetřovné pro rodiče i příspěvek ke mzdě pro zaměstnance v karanténě

Vrací se pravidelné povinné testování do zaměstnání i škol, krizové ošetřovné pro rodiče i příspěvek ke mzdě pro zaměstnance v karanténě

Datum článku: 22. 11. 2021

Epidemie nemoci Covid-19 své řádění nevzdává, naopak počty nakažených v posledních dnech raketově rostou a tak se…

Více informací
K dosažení oddlužení je nutné nedělat chyby

K dosažení oddlužení je nutné nedělat chyby

Datum článku: 19. 11. 2021

Oddlužení umožňuje dlužníkovi se zcela zákonným způsobem zbavit dluhu splacením jen jeho určité části…

Více informací