Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zaměstnávání mladistvých má svá specifika a třeba hmotnou odpovědnost na jejich bedra vůbec uvalit nelze

Zaměstnávání mladistvých se netýká jen letního období, mladí rádi získají vlastní příjem kdykoli během celého roku pokud to situace umožňuje a zaměstnavatelé jsou zase rádi za mladé posily, které se často spokojí i s menší odměnou než klasický zaměstnanec. Na straně druhé každý zaměstnavatel, který přijímá do práce mladistvého, musí myslet na to, že toto zaměstnávání má svá specifika a po mladistvém nelze vyžadovat totéž co po zletilém zaměstnanci.

Zaměstnávání mladistvých má svá specifika a třeba hmotnou odpovědnost na jejich bedra vůbec uv 2.jpg
Datum článku: 22. 07. 2021

Mladiství nemohou mít ze zákona hmotnou odpovědnost, nesmí dělat nebezpečnou práci ani pracovat přesčas či v noci

Většina mladých se již po opuštění lavic základní školy rozhlíží, jak získat nějaký vlastní příjem a nejen v letních měsících shání brigády. A jak je řečeno v úvodu zaměstnavatelé většinou rádi tyto posily přijímají zvláště na vykrytí období, kdy kmenoví zaměstnanci čerpají dovolenou, ale činnost firmy musí běžet dál. Mladí bývají často nadšení, šikovní i kreativní a většinou jsou zaměstnáváni na dohody o provedení práce či dohody o činnosti, což jsou pracovněprávní vztahy, které se uzavírají a ruší mnohem jednodušeji než pracovní poměr. Většina mladistvých navíc většinou bývá odměňována do limitu dohod a zaměstnavatel ani zaměstnanec v takovém případě nemusí řešit povinnost odvodů.

Z uvedených řádků se tudíž jeví zaměstnávání mladých mezi 15ti a 18ti lety jako zcela ideální pro obě strany. Jenže jak už skoro každý dospělý člověk ví, vše má svá zákonem daná  pravidla a pracovněprávní vztahy zvlášť. Uvedená pravidla musí obě strany znát a dodržovat.

Při zaměstnávání mladistvých si musí pravidla hlídat zejména zaměstnavatel, protože na něm tkví hlavní díl zodpovědnosti za to, aby spolupráce s mladým člověkem byla v pořádku z hlediska právního i bezpečnostního.

Zákoník práce zaměstnávání mladistvých, od ukončení povinné školní docházky do dovršení zletilosti, povoluje ale jen při dodržování určitých specifických pravidel.

Zaměstnavatel si musí být vědom zejména toho, že mladiství ze zákona nikdy nemohou mít hmotnou odpovědnost a nikdy s těmito pracovníky nesmí být uzavírána dohoda o hmotné odpovědnosti. Zásadní je zde právě věk pracovníka a nikoli to, že jde o brigádníka.

Mladiství nesmějí být přetěžováni a vždy je třeba jim přidělovat práci tak, aby nedošlo k ohrožení těchto pracovníků samotných ani jejich spolupracovníků

Zákoník práce jednoznačně říká, že mladistvým nesmí být přidělována práce nepřiměřená jejich fyzické a psychické vyspělosti či práce, zdraví nebezpečná. Zaměstnavatel tedy musí přidělování práce mladistvým promýšlet ještě pečlivěji než u zletilých pracovníků. Je zde potřeba přidělovat práci, tak aby ji mladý zaměstnanec zvládal a nevzniklo riziko ohrožení jeho zdraví ani ohrožení zdraví jeho spolupracovníků.

Mladiství proto vůbec nesmí být přidělování na práci, kde z povahy práce hrozí zvýšené riziko úrazu čili práce v podzemí při těžbě surovin ani ražení tunelů. Obdobné je to s prací ve výškách či prací s nebezpečnými stroji či látkami,

Zaměstnavatel při zaměstnávání mladistvého musí pamatovat také na to, že i když jde třeba o velmi šikovného pracovníka, tak tento zaměstnanec ze zákona nesmí konat práci přesčas ani práci v noci a může pracovat maximálně 8 hodin denně a 40 hodin týdně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Datum článku: 30. 11. 2023

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. rozšiřuje možnosti dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci pracujícími…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací