Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zaměstnávání mladistvých má svá specifika a třeba hmotnou odpovědnost na jejich bedra vůbec uvalit nelze

Zaměstnávání mladistvých se netýká jen letního období, mladí rádi získají vlastní příjem kdykoli během celého roku pokud to situace umožňuje a zaměstnavatelé jsou zase rádi za mladé posily, které se často spokojí i s menší odměnou než klasický zaměstnanec. Na straně druhé každý zaměstnavatel, který přijímá do práce mladistvého, musí myslet na to, že toto zaměstnávání má svá specifika a po mladistvém nelze vyžadovat totéž co po zletilém zaměstnanci.

Zaměstnávání mladistvých má svá specifika a třeba hmotnou odpovědnost na jejich bedra vůbec uv 2.jpg
Datum článku: 22. 07. 2021

Mladiství nemohou mít ze zákona hmotnou odpovědnost, nesmí dělat nebezpečnou práci ani pracovat přesčas či v noci

Většina mladých se již po opuštění lavic základní školy rozhlíží, jak získat nějaký vlastní příjem a nejen v letních měsících shání brigády. A jak je řečeno v úvodu zaměstnavatelé většinou rádi tyto posily přijímají zvláště na vykrytí období, kdy kmenoví zaměstnanci čerpají dovolenou, ale činnost firmy musí běžet dál. Mladí bývají často nadšení, šikovní i kreativní a většinou jsou zaměstnáváni na dohody o provedení práce či dohody o činnosti, což jsou pracovněprávní vztahy, které se uzavírají a ruší mnohem jednodušeji než pracovní poměr. Většina mladistvých navíc většinou bývá odměňována do limitu dohod a zaměstnavatel ani zaměstnanec v takovém případě nemusí řešit povinnost odvodů.

Z uvedených řádků se tudíž jeví zaměstnávání mladých mezi 15ti a 18ti lety jako zcela ideální pro obě strany. Jenže jak už skoro každý dospělý člověk ví, vše má svá zákonem daná  pravidla a pracovněprávní vztahy zvlášť. Uvedená pravidla musí obě strany znát a dodržovat.

Při zaměstnávání mladistvých si musí pravidla hlídat zejména zaměstnavatel, protože na něm tkví hlavní díl zodpovědnosti za to, aby spolupráce s mladým člověkem byla v pořádku z hlediska právního i bezpečnostního.

Zákoník práce zaměstnávání mladistvých, od ukončení povinné školní docházky do dovršení zletilosti, povoluje ale jen při dodržování určitých specifických pravidel.

Zaměstnavatel si musí být vědom zejména toho, že mladiství ze zákona nikdy nemohou mít hmotnou odpovědnost a nikdy s těmito pracovníky nesmí být uzavírána dohoda o hmotné odpovědnosti. Zásadní je zde právě věk pracovníka a nikoli to, že jde o brigádníka.

Mladiství nesmějí být přetěžováni a vždy je třeba jim přidělovat práci tak, aby nedošlo k ohrožení těchto pracovníků samotných ani jejich spolupracovníků

Zákoník práce jednoznačně říká, že mladistvým nesmí být přidělována práce nepřiměřená jejich fyzické a psychické vyspělosti či práce, zdraví nebezpečná. Zaměstnavatel tedy musí přidělování práce mladistvým promýšlet ještě pečlivěji než u zletilých pracovníků. Je zde potřeba přidělovat práci, tak aby ji mladý zaměstnanec zvládal a nevzniklo riziko ohrožení jeho zdraví ani ohrožení zdraví jeho spolupracovníků.

Mladiství proto vůbec nesmí být přidělování na práci, kde z povahy práce hrozí zvýšené riziko úrazu čili práce v podzemí při těžbě surovin ani ražení tunelů. Obdobné je to s prací ve výškách či prací s nebezpečnými stroji či látkami,

Zaměstnavatel při zaměstnávání mladistvého musí pamatovat také na to, že i když jde třeba o velmi šikovného pracovníka, tak tento zaměstnanec ze zákona nesmí konat práci přesčas ani práci v noci a může pracovat maximálně 8 hodin denně a 40 hodin týdně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací
Jak požádat o podporu od státu při insolvenci zaměstnavatele?

Jak požádat o podporu od státu při insolvenci zaměstnavatele?

Datum článku: 12. 04. 2024

Pro zaměstnance, kteří čelí nepříjemné situaci, kdy jejich zaměstnavatel kvůli finančním potížím přestal…

Více informací