Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

S uplatněním slev na pojistném to nemusí být snadné u zaměstnanců cizinců

Od února 2023 mohou zaměstnavatelé využívat slevu na pojistném na sociální pojištění u některých skupin zaměstnanců, které zaměstnávají na kratší úvazky. Aby toto zvýhodnění mohli zaměstnavatelé čerpat, musí svůj úmysl čerpání nejdříve nahlásit ČSSZ a zjistit, zda na dotčeného zaměstnance již nečerpá tuto slevu jiný zaměstnavatel. Současně je však také potřeba, aby dotčený zaměstnanec podléhal právním předpisům ČR a měl potřebné doklady ke slevě jinak slevu čerpat nelze, a to může být problém u zaměstnávaných cizinců.

S uplatněním slev na pojistném to nemusí být snadné u zaměstnanc 2.jpg
Datum článku: 09. 02. 2023

V případě zaměstnanců cizinců mohou nastat komplikace s uplatněním slevy na sociálním pojistném. Pokud nárok na slevu nepůjde podložit příslušným dokladem tuzemských institucí, tak slevu uplatnit nelze

Zaměstnávání cizinců není v ČR nijak vzácnou záležitostí, mnozí tuzemští zaměstnavatelé mají třeba i třetinu zaměstnanců cizinců. Jenže v takovém případě mohou mít v současnosti problém s využitím nové slevy na sociálním pojistném na tyto osoby.

Pokud budou tito zaměstnanci podléhat tuzemským právním předpisům a zaměstnavatel za ně bude odvádět příslušné odvody pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a současně bude možné doložit odpovídajícím dokladem, že slevu na ně uplatnit lze. Jenže pokud nepůjde patřičně doložit, že uvedený zaměstnanec je například rodičem pečujícím o dítě do 10 let nebo třeba zaměstnancem se zdravotním postižením, tak zaměstnavatel slevu nebude moci využít.

Problém může nastat právě v onom dokladu. K doložení totiž nestačí jakýkoli doklad, který si k danému účelu žádá zákon o pojistném na sociální zabezpečení. Znamená to, že rodičovství a péči o dítě do 10 let věku je nutné doložit rodným listem onoho dítěte a ten zaměstnanec nemusí mít zrovna k dispozici, pokud je zde bez rodiny.

Ještě větší problém může však nastat s případným doložením zdravotního postižení zaměstnance. Doklad z jiné země, že jde o osobu se zdravotním postižením, totiž k uvedenému účelu stačit nebude. Pro tuto situaci musí mít uvedený zaměstnanec, rozhodnutí tuzemského orgánu o tom, že je osobou se zdravotním postižením. V takovém případě by se musel dotčený zaměstnanec nejdříve obrátit na orgány České správy sociálního zabezpečení a požádat o posouzení svého zdravotního stavu respektive vystavení příslušného posudku. Pokud zaměstnanec cizinec takový doklad nemá. Výše uvedená sleva na něho zaměstnavatelem nemůže být uplatněna.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Datum článku: 20. 09. 2023

Ačkoli do konce roku 2023 ještě zbývá celá čtvrtina, tak neškodí se podívat vpřed a případně se již začít…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací
Rozšířené potvrzení o zaměstnanosti kvůli podpoře si zaměstnanec musí vyžádat

Rozšířené potvrzení o zaměstnanosti kvůli podpoře si zaměstnanec musí vyžádat

Datum článku: 14. 09. 2023

Pokud končí pracovněprávní vztah zaměstnavatele a zaměstnance, má zaměstnavatel ze zákona vždy povinnost vystavit…

Více informací