Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

S vedlejší pracovní aktivitou zaměstnance to nemusí být snadné

V současné době, kdy ceny úplně všeho stoupají den ode dne vzhůru, není nijak výjimečné, že si mnoho zaměstnanců hledá kromě jednoho zaměstnání ještě zaměstnání další nebo podniká, aby se jim dařilo dnešní cenově náročnou dobu nějak zvládat. Jenže s dvojí pracovní aktivitou zaměstnance to nemusí být jednoduché, pokud se nezamlouvá zaměstnavateli. Je třeba ke každé další pracovní aktivitě souhlas základního zaměstnavatele? Může zaměstnavatel v daném směru zaměstnanci něco zakázat?

S vedlejší pracovní aktivitou zaměstnance to nemusí b 2.jpg
Datum článku: 04. 07. 2022

Kromě základního pracovního vztahu může mít zaměstnanec i pracovní vztahy další, ale pozor na souhlas zaměstnavatele

Pracovní právo čili zákoník práce zaměstnancům jednoznačně povoluje mít i několik pracovněprávních vztahů uzavřených současně s několika zaměstnavateli, ale je nutné dávat si zde pozor na to, kdy je třeba mít k další výdělečné činnosti souhlas zaměstnavatele.

Každý zaměstnavatel z logiky věci chce, aby všichni zaměstnanci pracovali, jak nejlépe dovedou a věnovali se pracovní aktivitě s plným nasazením a současně, aby zaměstnanci byli do určité míry oddaní firmě. Zákon v dané záležitosti stojí za zaměstnavateli a dává jim možnost souhlasit či nesouhlasit s vedlejší výdělečnou činností zaměstnance, která je shodná s předmětem jejich činnosti a dokonce je zde možnost již udělený souhlas odvolat. Zaměstnanec tedy může mít ve stejné časové rovině uzavřeno více pracovních vztahů, ale pokud ve všech těchto vztazích má konat stejnou činnost, potřebuje vždy písemný souhlas zaměstnavatele, u něhož má hlavní pracovněprávní vztah § 304 zákoníku práce. Stejný paragraf zákoníku, však zaměstnance upozorňuje, že zaměstnavatel má právo svůj udělený souhlas kdykoli odvolat a zaměstnanec je povinen se odvolání podřídit a bez zbytečného odkladu vedlejší výdělečnou činnost ukončit.

Zákon zde určuje, že zaměstnanec potřebuje písemný souhlas zaměstnavatele k výkonu další shodné činnosti pro jiného zaměstnavatele. Ale co, když jde o činnost odlišnou, může se proti ní zaměstnavatel nějak stavět nebo ne?

Pokud se při vedlejší pracovní aktivitě nejedná o shodnou činnost, souhlas ze zákona nutný není a zaměstnavatel ji nemůže zakázat, ale je dobré si předem vzájemně vyjasnit situaci

Pokud zaměstnanec bude kromě hlavního pracovního poměru u zaměstnavatele A konat i další vedlejší pracovní aktivity u jiných zaměstnavatelů a tyto vedlejší aktivity nebudou mít shodný předmět činnosti se základním pracovním poměrem, tak zaměstnanec nemá povinnost žádat zaměstnavatele o souhlas. Zaměstnavatel ze základního pracovního vztahu nemá právo ve vedlejší pracovní činnosti zaměstnanci bránit nebo mu ji dokonce zakazovat, pokud zaměstnanec plní své pracovní úkoly a závazky stanovené pracovní smlouvou. Podmínka písemného souhlasu zaměstnavatele pro všechny vedlejší pracovní aktivity zaměstnance zákonem stanovena není, což znamená, že zaměstnavatel může do těchto aktivit zasahovat jen v rámci výše uvedeného § 304 a ne více. Pokud chce zaměstnavatel vedlejší pracovní aktivity zaměstnance omezovat v rámci uvedeného § 304, musí pamatovat také na to, že nemůže svým nesouhlasem bránit zaměstnanci v činnosti vědecké, pedagogické, publicistické a literární.

Na straně druhé pokud má jakýkoli pracovněprávní vztah správně fungovat je důležité jednat i v případě vedlejší pracovní aktivity co nejotevřeněji, což znamená komunikovat, informovat, hledat shodu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací
Rozšířené potvrzení o zaměstnanosti kvůli podpoře si zaměstnanec musí vyžádat

Rozšířené potvrzení o zaměstnanosti kvůli podpoře si zaměstnanec musí vyžádat

Datum článku: 14. 09. 2023

Pokud končí pracovněprávní vztah zaměstnavatele a zaměstnance, má zaměstnavatel ze zákona vždy povinnost vystavit…

Více informací
Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není snadné

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není snadné

Datum článku: 13. 09. 2023

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli není nic neobvyklého ani nezákonného a zaměstnavatelé…

Více informací