Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zaměstnavatel může odvolat svůj udělený souhlas s další pracovní aktivitou zaměstnance

Pracovat pro více zaměstnavatelů současně je sice možné, ale nemusí to být vždy úplně snadné, zvláště pokud u jednoho zaměstnavatele má zaměstnanec uzavřen pracovní poměr s pracovní smlouvou a chce pracovat ještě pro zaměstnavatele jiného nebo podnikat. V takovém případě musí mít zaměstnanec pro svoji druhou pracovní aktivitu vždy souhlas zaměstnavatele. Háček je v tom, že si zaměstnavatel může již udělený souhlas rozmyslet a odvolat jej. Co čeká v takovém případě zaměstnance?

Zaměstnavatel může odvolat svůj udělený souhlas s další pracovn 2.jpg
Datum článku: 25. 05. 2021

Zaměstnanec, který chce pracovat ještě pro jiného zaměstnavatele ve stejném oboru, musí mít vždy písemný souhlas zaměstnavatele  prvního

Zaměstnanec, který chce vykonávat více zaměstnání u více zaměstnavatelů současně, si vždy musí dávat pozor, aby takový výkon byl z právního hlediska možný. Zákoník práce totiž zaměstnavatele chrání proti konkurenčním postupům jejich zaměstnanců.

Paragraf 304 zákoníku práce jednoznačně stanoví omezení dalších zaměstnaneckých i podnikatelských aktivit pro zaměstnance, kteří již někde v pracovním poměru jsou. Uvedený paragraf hned ve svém prvním odstavci jasně stanoví, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání v základním pracovněprávním vztahu vykonávat ještě další činnost, která je shodná s činností zaměstnavatele, ale vždy to musí být jen s předchozím písemným souhlasem tohoto zaměstnavatele.

Toto ustanovení platí, jak pro zaměstnance zaměstnávané v klasickém pracovním poměru, tak pro zaměstnance zaměstnávané na základě některé z dohod konaných mimo pracovní poměr, to znamená DPP nebo DPČ.

Zákon v daném případě zaměstnavatele chrání před konkurenčním znevýhodněním způsobeným zaměstnancem, tedy před případným zneužitím poznatků, informací a postupů, k nimž má zaměstnanec během výkonu zaměstnání přístup a které by využil na získání prospěchu jiného zaměstnavatele nebo ve prospěch vlastní podnikatelské činnosti.

Každý zaměstnanec, který chce vykonávat na dvou místech činnost shodnou s činností svého zaměstnavatele, musí mít písemný souhlas tohoto zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec uvedený souhlas nemá je povinen se zákona zdržet konkurenčních aktivit vůči zaměstnavateli, u něhož je zaměstnán.

Zaměstnavatel může již udělený souhlas odvolat a zaměstnanec je pak povinen činnost u druhého zaměstnavatele ukončit

V dané souvislosti je však nutné upozornit, že situace ohledně souhlasu s další pracovní aktivitou zaměstnance se může ze strany zaměstnavatele vyvíjet a již udělený souhlas může zaměstnavatel zrušit. Zaměstnanec tedy musí počítat s tím, že udělený souhlas nemusí mít navždy.

Zákoník práce totiž dává zaměstnavateli prostor nejen k udělení souhlasu s vedlejší činností zaměstnance, ale dává také přímo prostor i k odvolání tohoto souhlasu. Tato možnost odvolání je ukotvena hned ve druhém odstavci § 304 zákoníku práce.

Zaměstnavatel je povinen sdělit písemně důvody, které jej k odvolání uděleného souhlasu vedly, ale to nic nemění na tom, že zaměstnanec je povinen, co nejdříve bez zbytečného odkladu a zákonným způsobem činnost u druhého zaměstnavatele ukončit.

Některé činnosti si nepřekáží a lze je konat i u více zaměstnavatelů současně a v souladu se zákonem

Jak je vidět práci pro více zaměstnavatelů je třeba vždy promýšlet právě z hlediska výkonu stejné činnosti, Aby se zaměstnanec nedostal zbytečně do problémů, je dobré si předem zjistit, co přesně je předmětem činnosti daného zaměstnavatele ke kterému chce do druhého vztahu nastoupit a zda náhodou nebude třeba mít uvedený souhlas. Předmět činnosti zaměstnavatele se zjišťuje z veřejně dostupné dokumentace z obchodního rejstříku firem. U organizací se předmět činnosti zjišťuje ze zřizovacích listin těchto organizací nebo přímo ze zákonů, na jejichž základě daná organizace vznikla.

Jsou však i činnosti, které lze vykonávat pro více zaměstnavatelů současně. Je o činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární a uměleckou.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Datum článku: 03. 02. 2023

Od 1. 1. 2023 se změnila vyhláška ohledně pracovnělékařských prohlídek v zaměstnání. Změnily se především…

Více informací
Novela ohledně práce na home office a dohody bude s kompromisy, ale povinnosti přidá stejně

Novela ohledně práce na home office a dohody bude s kompromisy, ale povinnosti přidá stejně

Datum článku: 03. 02. 2023

Rozsáhlá a velmi obávaná novela zákoníku práce, která má přinést změny pravidel do dohod o provedení práce,…

Více informací
Za zdravotnické záchranáře a hasiče je třeba od roku 2023 odvádět vyšší pojistné na sociální pojištění

Za zdravotnické záchranáře a hasiče je třeba od roku 2023 odvádět vyšší pojistné na sociální pojištění

Datum článku: 02. 02. 2023

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají zdravotnické záchranáře nebo členy jednotky hasičského záchranného sboru…

Více informací
Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Datum článku: 02. 02. 2023

Potřeba přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance je samozřejmě záležitost, která může být jak…

Více informací