Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zaměstnavatel může odvolat svůj udělený souhlas s další pracovní aktivitou zaměstnance

Pracovat pro více zaměstnavatelů současně je sice možné, ale nemusí to být vždy úplně snadné, zvláště pokud u jednoho zaměstnavatele má zaměstnanec uzavřen pracovní poměr s pracovní smlouvou a chce pracovat ještě pro zaměstnavatele jiného nebo podnikat. V takovém případě musí mít zaměstnanec pro svoji druhou pracovní aktivitu vždy souhlas zaměstnavatele. Háček je v tom, že si zaměstnavatel může již udělený souhlas rozmyslet a odvolat jej. Co čeká v takovém případě zaměstnance?

Zaměstnavatel může odvolat svůj udělený souhlas s další pracovn 2.jpg
Datum článku: 25. 05. 2021

Zaměstnanec, který chce pracovat ještě pro jiného zaměstnavatele ve stejném oboru, musí mít vždy písemný souhlas zaměstnavatele  prvního

Zaměstnanec, který chce vykonávat více zaměstnání u více zaměstnavatelů současně, si vždy musí dávat pozor, aby takový výkon byl z právního hlediska možný. Zákoník práce totiž zaměstnavatele chrání proti konkurenčním postupům jejich zaměstnanců.

Paragraf 304 zákoníku práce jednoznačně stanoví omezení dalších zaměstnaneckých i podnikatelských aktivit pro zaměstnance, kteří již někde v pracovním poměru jsou. Uvedený paragraf hned ve svém prvním odstavci jasně stanoví, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání v základním pracovněprávním vztahu vykonávat ještě další činnost, která je shodná s činností zaměstnavatele, ale vždy to musí být jen s předchozím písemným souhlasem tohoto zaměstnavatele.

Toto ustanovení platí, jak pro zaměstnance zaměstnávané v klasickém pracovním poměru, tak pro zaměstnance zaměstnávané na základě některé z dohod konaných mimo pracovní poměr, to znamená DPP nebo DPČ.

Zákon v daném případě zaměstnavatele chrání před konkurenčním znevýhodněním způsobeným zaměstnancem, tedy před případným zneužitím poznatků, informací a postupů, k nimž má zaměstnanec během výkonu zaměstnání přístup a které by využil na získání prospěchu jiného zaměstnavatele nebo ve prospěch vlastní podnikatelské činnosti.

Každý zaměstnanec, který chce vykonávat na dvou místech činnost shodnou s činností svého zaměstnavatele, musí mít písemný souhlas tohoto zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec uvedený souhlas nemá je povinen se zákona zdržet konkurenčních aktivit vůči zaměstnavateli, u něhož je zaměstnán.

Zaměstnavatel může již udělený souhlas odvolat a zaměstnanec je pak povinen činnost u druhého zaměstnavatele ukončit

V dané souvislosti je však nutné upozornit, že situace ohledně souhlasu s další pracovní aktivitou zaměstnance se může ze strany zaměstnavatele vyvíjet a již udělený souhlas může zaměstnavatel zrušit. Zaměstnanec tedy musí počítat s tím, že udělený souhlas nemusí mít navždy.

Zákoník práce totiž dává zaměstnavateli prostor nejen k udělení souhlasu s vedlejší činností zaměstnance, ale dává také přímo prostor i k odvolání tohoto souhlasu. Tato možnost odvolání je ukotvena hned ve druhém odstavci § 304 zákoníku práce.

Zaměstnavatel je povinen sdělit písemně důvody, které jej k odvolání uděleného souhlasu vedly, ale to nic nemění na tom, že zaměstnanec je povinen, co nejdříve bez zbytečného odkladu a zákonným způsobem činnost u druhého zaměstnavatele ukončit.

Některé činnosti si nepřekáží a lze je konat i u více zaměstnavatelů současně a v souladu se zákonem

Jak je vidět práci pro více zaměstnavatelů je třeba vždy promýšlet právě z hlediska výkonu stejné činnosti, Aby se zaměstnanec nedostal zbytečně do problémů, je dobré si předem zjistit, co přesně je předmětem činnosti daného zaměstnavatele ke kterému chce do druhého vztahu nastoupit a zda náhodou nebude třeba mít uvedený souhlas. Předmět činnosti zaměstnavatele se zjišťuje z veřejně dostupné dokumentace z obchodního rejstříku firem. U organizací se předmět činnosti zjišťuje ze zřizovacích listin těchto organizací nebo přímo ze zákonů, na jejichž základě daná organizace vznikla.

Jsou však i činnosti, které lze vykonávat pro více zaměstnavatelů současně. Je o činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární a uměleckou.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zaměstnavatel musí u zaměstnanců správně stanovit a dodržovat dobu odpočinku nejen u směn

Zaměstnavatel musí u zaměstnanců správně stanovit a dodržovat dobu odpočinku nejen u směn

Datum článku: 27. 09. 2022

Jak asi většina z nás minimálně tuší, tak každý zaměstnavatel má zákonem stanovenu vůči svým zaměstnancům…

Více informací
Objem zpráv v datové schránce od ledna 2023 naroste i fyzickým osobám a bude nutné si jej hlídat

Objem zpráv v datové schránce od ledna 2023 naroste i fyzickým osobám a bude nutné si jej hlídat

Datum článku: 20. 09. 2022

I když ne všichni jsou tím nadšeni, tak je nutné se smířit s tím, že rozvoj elektronizace a elektronické komunikace…

Více informací
Zvýšení limitu u DPP by v dnešní době pomohlo lidem i podnikům

Zvýšení limitu u DPP by v dnešní době pomohlo lidem i podnikům

Datum článku: 19. 09. 2022

Vláda si v současné těžké ekonomické situaci kvůli prudce stoupajícím cenám energií i nepolevujícímu růstu…

Více informací
Firmy v soukromém sektoru se také snaží zvedat mzdy, ale tolik co stát dávat nemohou a pracovníci jim stále chybí

Firmy v soukromém sektoru se také snaží zvedat mzdy, ale tolik co stát dávat nemohou a pracovníci jim stále chybí

Datum článku: 12. 09. 2022

Na první pohled se může zdát, že největší problémy, které dnes firmy musí řešit, jsou vysoké ceny energií…

Více informací