Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Sčítání lidu 2021 v ČR je pro občany zákonná povinnost a její nesplnění znamená pokutu tisíce korun

Navzdory pandemii se život v naší zemi přece jen úplně nezastavil a tak je třeba myslet na povinné plnění nejrůznějších povinností včetně těch méně častých. Jednou z těchto méně častých povinností, která v příštích dnech čeká všechny občany ČR žijící doma i v zahraničí je sčítání lidu 2021.

Sčítání lidu 2021 v ČR je pro občany zákonná povinnost a její nesplnění z 2.jpg
Datum článku: 23. 03. 2021

Sčítání lidu domů a bytů 2021 bude probíhat od 27. března 2021 do 11. května 2021

Sčítání lidu domů a bytů je proces, který se pravidelně opakuje každých deset let a pomáhá získat důležité informace, které ještě nejsou ve statistikách státu, ale přitom hrají zásadní úlohu při rozvoji země. Výsledky daného procesu jsou důležité pro činnost státní správy, rozvoj podnikání ekonomiky i veřejné infrastruktury. Přináší důležité informace pro potřeby rozvoje bydlení, informace potřebné pro trh práce i pro řešení sociálních a dalších otázek v dané zemi.

Sčítání 2021 se spustí o půlnoci z 26. na 27. března 2021 a aktivně pro občany potrvá do 11. května 2021. Povinnost, která ze sčítání občanovi plyne, je možné splnit dvěma způsoby, buď elektronickou cestou, nebo prostřednictvím klasického papírového sčítacího formuláře.

Provést sčítání elektronicky s pomocí počítače nebo aplikace v chytrých mobilních telefonech bude možné ve dnech od 27. března 2021 do 9. dubna 2021. Elektronický formulář k danému účelu bude k dispozici na internetu na webu Českého statistického úřadu, pod heslem Scitani.cz.

Pro ty kdo si na elektronické sčítání netroufnou či jim prostě unikne uvedený termín, je připraveno sčítání formou listinného formuláře. Sčítání právě formou papírového formuláře začne probíhat od 17. dubna 2021 a ukončeno bude 11. května 2021.

Formuláře budou jednak v předem sdělených termínech roznášeny občanům do schránek. Oznámení o termínu doručení dostane člověk taktéž do schránky. Jinou variantou bude možnost si formulář vyzvednout sám na vybraných pobočkách pošt nebo v budovách krajské správy Českého statistického úřadu. Při osobním vyzvedávání formulářů bude nutné sdělit adresu bydliště. Uvedená místa, kde bude možné formuláře vyzvednout, budou současně sloužit také k odevzdání formulářů vyplněných.

Povinnost sčítání se týká téměř každého včetně osob s dlouhodobým trvalým či přechodným pobytem v ČR azylantů i našich občanů žijících v zahraničí s trvalým pobytem na území ČR

Splnění občanské povinnosti sčítání lidu se týká nejen všech občanů bez ohledu na národnost, které mají v ČR trvalý pobyt, ale týká se i cizinců, kteří mají v naší zemi povolen dlouhodobý trvalý čí přechodný pobyt 90 a více dnů i osob, kterým byl v naší zemi udělen azyl.

Do povinného sčítání se musí zapojit i naši občané žijící v zahraničí, kteří mají na území ČR trvalý pobyt. Sčítání se vztahuje i na občany, kteří se vrátili z ciziny a žijí na území republiky, ale ještě se nestačili přihlásit k pobytu.

Občané žijící dlouhodobě v zahraničí, kteří mají na území ČR i nadále hlášen trvalý pobyt si tedy povinnost sčítání také musí splnit a musí tak učinit pouze elektronickou formou. Papírová verze sčítání pro ně umožněna nebude.

Sčítání se netýká pouze osob ze zahraničí, které jsou na našem území, doložitelně jako turisté na dobu kratší 90. dnů a cizinců, kteří jsou u nás jako zahraniční diplomaté.

Informace, které se do formulářů vyplňují

Do elektronické i papírové verze sčítacích formulářů bude potřeba vyplnit údaje o sčítaných osobách datum na rození či číslo platného identifikačního dokladu. Dále bude třeba vyplnit údaje o domě či bytě, kde sčítaná osoba bydlí a také údaje o osobách, které s ní sdílí společnou domácnost. Povinně je třeba vyplnit i údaje o nejvyšším ukončeném vzdělání o zaměstnání či studiu i místě pracoviště či školy a další údaje.

Sčítání může po dohodě provést jedna osoba z rodiny i za ostatní členy a dobré je pomoci i známým, kteří si případně nevědí rady

Jak je výše řečeno, sčítání se týká všech skupin obyvatel včetně malých dětí i nejstarších seniorů. Mnohým bude tedy potřeba se sčítáním pomoci či povinnost zcela splnit za ně.

Bude umožněno, provést sčítání jednou osobou za všechny členy společné domácnosti či rodiny. Pokud se rodina na takovém postupu domluví, musí sčítající znát nebo mít k dispozici potřebné údaje, rodná čísla, čísla osobních dokladů a další náležitosti. Stejným způsobem i s pomocí telefonu či e-mailu je dobré pomoci se splněním povinnosti třeba starším přátelům, známým či sousedům, kteří si nevědí rady. Pomoc ohledně sčítání lze hledat i přímo na výše uvedených internetových stránkách statistického úřadu či na telefonu 253 253 683.

Pozor za nezapojení se do povinného sčítání hrozí pokuta až 10 000 Kč

Jak je z výše uvedených řádek už jistě patrné je zapojení se do sčítání lidu povinné pro všechny výše uvedené osoby ze zákona. Osobám, které si tuto povinnost některým z uvedených způsobů v příslušných termínech nesplní, hrozí citelné sankce. Pokuta za nesečtení se, může šplhat až k 10 000cům korun.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Informativní důchodová aplikace poskytne i mladším ročníkům přehled o jejich budoucím důchodu

Informativní důchodová aplikace poskytne i mladším ročníkům přehled o jejich budoucím důchodu

Datum článku: 23. 07. 2021

Digitální informace jsou většinou přehledné a snadno dostupné široké veřejnosti. Nejrůznější aplikace, které…

Více informací
Zaměstnávání mladistvých má svá specifika a třeba hmotnou odpovědnost na jejich bedra vůbec uvalit nelze

Zaměstnávání mladistvých má svá specifika a třeba hmotnou odpovědnost na jejich bedra vůbec uvalit nelze

Datum článku: 22. 07. 2021

Zaměstnávání mladistvých se netýká jen letního období, mladí rádi získají vlastní příjem kdykoli během celého…

Více informací
Očkovacích center s očkováním bez registrace přibývá a kromě Prahy se bez registrace už očkuje i v Brně, Zlíně, Ostravě nebo třeba v Jaroměři

Očkovacích center s očkováním bez registrace přibývá a kromě Prahy se bez registrace už očkuje i v Brně, Zlíně, Ostravě nebo třeba v Jaroměři

Datum článku: 21. 07. 2021

Očkování proti onemocnění Covid-19 se jeví jako stále důležitější záležitost nejen kvůli tomu, že virus mutuje…

Více informací
Zdravotní pojišťovně je nutné vždy nahlásit, že se pojištěnec stává státním pojištěncem nebo že jím naopak přestává být

Zdravotní pojišťovně je nutné vždy nahlásit, že se pojištěnec stává státním pojištěncem nebo že jím naopak přestává být

Datum článku: 20. 07. 2021

Už mnohokrát bylo na těchto stránkách řečeno, že je nezbytné, aby každý občan ČR měl nějak vyřešeno…

Více informací