Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Sídla firem a správa daní musí být od roku 2015 v jednom místě

Podnikatelé, kteří mají sídlo své firmy v Praze, ale jejich podnikatelská činnost probíhá jinde, se musí připravit na fakt, že od roku 2015 se jim do místa ekonomického působení přesune také správa daní. Finanční správa ČR jednoduše přesune správu daní firmy do místa, kde podnikání reálně probíhá. Umožní jí to takzvaný institut delegace, který je stanoven § 18 daňového řádu. Tato možnost je zde i dnes, ale od ledna 2015 nebude možné proti tomuto kroku využít opravné prostředky a firma se bude muset daňově přesunout do místa svého působení.

Sídla firem a správa daní musí být od roku 2015 v jednom místě.jpg
Datum článku: 04. 12. 2014

Uvedené opatření se dotkne tisíců firem

V podstatě dojde k opatření, které Generální finanční ředitelství avizovalo již před nějakou dobou. Jde o prověření firem, které sídlí na virtuálních adresách a Office-housech v Praze se takovýchto firem nachází 43 tisíc. Všechny tyto společnosti budou prověřeny. Pokud úředníci finančního ředitelství, shledají, že je prospěšné, aby správa daní společnosti byla vykonávána v regionu jejího působení, tak bude správa přesunuta.

Jak proces delegace probíhá

Jak jsme již uvedli uvedený přesun správy daní je vlastně pře-delegováním správy daní z jednoho finančního úřadu na jiný místně příslušný úřad firmy. Tento přesun se provádí, když je to hospodářsky účelné a i v případě, kdy jsou pro výkon správy daní zvláště potřebné odborné znalosti. Postup je takový, že správce daně prověří společnost sídlící na virtuální adrese a ověří si, kde společnost reálně fyzicky působí. Když se zjistí, že ekonomická činnost neprobíhá v sídle subjektu, ale v jiném regionu, kde je soustředěna účetní agenda zaměstnanci i vedoucí pracovníci společnosti. Spojí se uvedený pracovník finančního úřadu, který kontrolu provádí s místně-příslušným finančním úřadem v regionu působení společnosti. Pracovníci dotčených finančních úřadů podají návrh na delegaci správy daně, to znamená převedení výkonu správy daně. Návrh je poté zaslán na Odvolací finanční ředitelství, které návrh posoudí a vydá Rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti.V dnešní době je možné se proti tomuto rozhodnutí odvolat a odvolání má odkladný účinek. V příštím roce již toto odvolání možné nebude, protože nabude účinnosti novela daňového řádu.
„Je důležité upozornit že podnikatel se tímto rozhodnutím nikam přesouvat nemusí. Pokud potřebuje mít sídlo v Praze, může je zde mít, přesune se jen výkon správy jeho daní,“ uvádí Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Podnikatelům se uvedený postup proti nim nelíbí

Podnikatelům se uvedené opatření finanční správy nelíbí. Samotní podnikatelé říkají, že důvodů proč chce mít firma sídlo v Praze může být mnoho a nelze za nimi vidět jen, vyhýbání se kontrolám a povinnostem. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků u samotné finanční správy, které chybí nastavení vyvážené organizace kontrol.

Podle vyjádření Hospodářské komory ČR by měly být respektovány určité zásady přiměřenosti při posuzování jednání podnikatelského subjektu. Měly by být více posuzovány konkrétní pohnutky konání subjektu, před náhledem toho jak se případ z prvého pohledu jeví. „Pokud podnikatel riskuje a účelově přesouvá své místo pobytu nebo sídlo, je si vědom i následků, které to pro něho může mít. Druhá věc je, že zákon nezakazuje podnikatelům, brát změnu místní příslušnosti jako jistý druh daňové optimalizace a je na finančních úřadech. Jak na tento jev zareagují,“ říká Lenka Vodná, mluvčí Hospodářské komory ČR

Sídlo v Praze může být přitažlivé

Jak uvádíme výše, volba firemního sídla v Praze nemusí ještě znamenat sklony k nečestným úmyslům. Mnoho podnikatelů má virtuální sídlo proto, že nemají vhodnou nemovitost, do které sídlo umístit. Jiným podnikatelům umístění sídla do Prahy, přináší větší zájem obchodních partnerů a podobně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Formulář žádosti o pomoc pro společníky malých s. r. o. je už dostupný na webu Finanční správy

Formulář žádosti o pomoc pro společníky malých s. r. o. je už dostupný na webu Finanční správy

Datum článku: 29. 05. 2020

O finanční pomoc pro zvládání dopadů epidemie již mohou žádat i společníci malých s. r. o. Formulář žádosti je…

Více informací
Peníze studentů za uloženou pracovní povinnost v době epidemie je nutné také náležitě daňově vypořádat

Peníze studentů za uloženou pracovní povinnost v době epidemie je nutné také náležitě daňově vypořádat

Datum článku: 28. 05. 2020

Plnění daňových povinností se v případě určitých příjmů ze zákona vztahuje i na příjmy studentů…

Více informací
Program Antivirus by měl pokračovat a pomáhat firmám i v následující recesi

Program Antivirus by měl pokračovat a pomáhat firmám i v následující recesi

Datum článku: 26. 05. 2020

Úplné uzdravení po těžké koronavirové krizi není snadné nejen pro malé, ale ani větší firmy. Ještě nějakou…

Více informací
Protikrizový balíček sníží daně třeba ubytovatelům a pomůže rychleji uplatnit daňovou ztrátu

Protikrizový balíček sníží daně třeba ubytovatelům a pomůže rychleji uplatnit daňovou ztrátu

Datum článku: 26. 05. 2020

Největší omezení kvůli pandemii sice pomíjí a běžný život opět dostává šanci, ale podnikatelům a firmám…

Více informací