Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa

Sídla firem a správa daní musí být od roku 2015 v jednom místě

Podnikatelé, kteří mají sídlo své firmy v Praze, ale jejich podnikatelská činnost probíhá jinde, se musí připravit na fakt, že od roku 2015 se jim do místa ekonomického působení přesune také správa daní. Finanční správa ČR jednoduše přesune správu daní firmy do místa, kde podnikání reálně probíhá. Umožní jí to takzvaný institut delegace, který je stanoven § 18 daňového řádu. Tato možnost je zde i dnes, ale od ledna 2015 nebude možné proti tomuto kroku využít opravné prostředky a firma se bude muset daňově přesunout do místa svého působení.

Sídla firem a správa daní musí být od roku 2015 v jednom místě.jpg
Datum článku: 04. 12. 2014

Uvedené opatření se dotkne tisíců firem

V podstatě dojde k opatření, které Generální finanční ředitelství avizovalo již před nějakou dobou. Jde o prověření firem, které sídlí na virtuálních adresách a Office-housech v Praze se takovýchto firem nachází 43 tisíc. Všechny tyto společnosti budou prověřeny. Pokud úředníci finančního ředitelství, shledají, že je prospěšné, aby správa daní společnosti byla vykonávána v regionu jejího působení, tak bude správa přesunuta.

Jak proces delegace probíhá

Jak jsme již uvedli uvedený přesun správy daní je vlastně pře-delegováním správy daní z jednoho finančního úřadu na jiný místně příslušný úřad firmy. Tento přesun se provádí, když je to hospodářsky účelné a i v případě, kdy jsou pro výkon správy daní zvláště potřebné odborné znalosti. Postup je takový, že správce daně prověří společnost sídlící na virtuální adrese a ověří si, kde společnost reálně fyzicky působí. Když se zjistí, že ekonomická činnost neprobíhá v sídle subjektu, ale v jiném regionu, kde je soustředěna účetní agenda zaměstnanci i vedoucí pracovníci společnosti. Spojí se uvedený pracovník finančního úřadu, který kontrolu provádí s místně-příslušným finančním úřadem v regionu působení společnosti. Pracovníci dotčených finančních úřadů podají návrh na delegaci správy daně, to znamená převedení výkonu správy daně. Návrh je poté zaslán na Odvolací finanční ředitelství, které návrh posoudí a vydá Rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti.V dnešní době je možné se proti tomuto rozhodnutí odvolat a odvolání má odkladný účinek. V příštím roce již toto odvolání možné nebude, protože nabude účinnosti novela daňového řádu.
„Je důležité upozornit že podnikatel se tímto rozhodnutím nikam přesouvat nemusí. Pokud potřebuje mít sídlo v Praze, může je zde mít, přesune se jen výkon správy jeho daní,“ uvádí Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Podnikatelům se uvedený postup proti nim nelíbí

Podnikatelům se uvedené opatření finanční správy nelíbí. Samotní podnikatelé říkají, že důvodů proč chce mít firma sídlo v Praze může být mnoho a nelze za nimi vidět jen, vyhýbání se kontrolám a povinnostem. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků u samotné finanční správy, které chybí nastavení vyvážené organizace kontrol.

Podle vyjádření Hospodářské komory ČR by měly být respektovány určité zásady přiměřenosti při posuzování jednání podnikatelského subjektu. Měly by být více posuzovány konkrétní pohnutky konání subjektu, před náhledem toho jak se případ z prvého pohledu jeví. „Pokud podnikatel riskuje a účelově přesouvá své místo pobytu nebo sídlo, je si vědom i následků, které to pro něho může mít. Druhá věc je, že zákon nezakazuje podnikatelům, brát změnu místní příslušnosti jako jistý druh daňové optimalizace a je na finančních úřadech. Jak na tento jev zareagují,“ říká Lenka Vodná, mluvčí Hospodářské komory ČR

Sídlo v Praze může být přitažlivé

Jak uvádíme výše, volba firemního sídla v Praze nemusí ještě znamenat sklony k nečestným úmyslům. Mnoho podnikatelů má virtuální sídlo proto, že nemají vhodnou nemovitost, do které sídlo umístit. Jiným podnikatelům umístění sídla do Prahy, přináší větší zájem obchodních partnerů a podobně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

První převod bytů v rodinných domech by možná také mohl být osvobozen od daně

První převod bytů v rodinných domech by možná také mohl být osvobozen od daně

Datum článku: 21. 06. 2018

Starosti s daněmi při převodu bytů bývají docela zátěží, ale ve většině případů se jim vyhnout nelze. Jedině…

Více informací
Neplnění informační povinnosti firem už zřejmě nebude necháváno bez postihu

Neplnění informační povinnosti firem už zřejmě nebude necháváno bez postihu

Datum článku: 18. 06. 2018

Neplnění zákonné informační povinnosti firem bývá v současnosti ponecháváno bez trestu, ale už brzy se možná…

Více informací
Náhrada mzdy za dovolenou se také zdaňuje

Náhrada mzdy za dovolenou se také zdaňuje

Datum článku: 18. 06. 2018

I když z toho nikdo nebývá příliš nadšen, většina příjmů poplatníka musí být vždy náležitě zdaněna, pokud…

Více informací
Založení firmy se dnes bez notáře neobejde a má své výhody

Založení firmy se dnes bez notáře neobejde a má své výhody

Datum článku: 18. 06. 2018

Založení firmy si žádá provést bezchybně nutné administrativní záležitosti a dodržet nejrůznější pravidla,…

Více informací