Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Zaměstnavatelé, kteří poskytují některým znevýhodněným skupinám svých zaměstnanců zaměstnání na kratší úvazky než je standardní pracovní doba, mohou od února 2023 začít na dané zaměstnance uplatňovat slevu na sociálním pojištění 5 %. Nejeden zaměstnavatel však zatím stále tápe, od kdy poprvé lze tedy danou slevu použít a na které skupiny zaměstnanců přesně.

Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji l 2.jpg
Datum článku: 06. 02. 2023

Slevu na sociálním pojištění na zaměstnance je možné poprvé uplatnit za měsíc únor do 20. března 2023 a jen na zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru

Použít uvedenou slevu na sociálním pojištění, což znamená regulérně zaplatit na povinném pojistném zaměstnanců méně, než je standard mohou zaměstnavatelé poprvé za měsíc únor 2023, což znamená do 20. března 2023. Jak již tento portál upozornil v jednom ze svých předchozích článků, tak k tomu, aby zaměstnavatel mohl uvedenou slevu na konkrétního zaměstnance použít, si musí nejdříve podat elektronicky žádost na ČSSZ, že chce tuto slevu uplatnit.

Žádosti je možné již od 1. 2. 2023. Slevu je možné uplatnit pouze na zaměstnance zaměstnávané na klasický pracovní poměr nebo na zaměstnance ve služebním poměru na kratší pracovní dobu, než je oněch zákonem stanovených 40 hodin týdně. Uvedené nižší pojistné na sociální pojištění je možné uplatnit u zaměstnanců, kteří pro zaměstnavatele pracují v rozsahu 8 až 30 hodin týdně. Slevu nelze uplatnit na zaměstnance pracující na dohody o provedení práce nebo dohody o činnosti.

Slevu lze uplatnit na zaměstnance starší 55 let i mladší než 21 let a na zaměstnance pečující i zaměstnance s postižením

Jak je řečeno výše uvedenou slevu na sociálním pojištění je možné uplatnit pouze u některých skupin zaměstnanců. Jde o zaměstnance, kteří z různých důvodů shánějí práci hůře než je běžné, protože už jsou ve vyšším věku nebo naopak v nízkém věku bez zkušeností nebo potřebují pečovat o děti či nemocné blízké.

Slevu tedy lze uplatnit:

  • na zaměstnance starší 55 let nebo zaměstnance mladší 21 let,
  • zaměstnance rodiče pečující o děti ve věku do 10 let nebo zaměstnance pečující o děti mladší 10 let, kterým nahrazují péči rodičů z rozhodnutí soudu,
  • zaměstnance, kteří pečují o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni závislosti I, II, III, nebo IV osoba blízká se zde posuzuje dle § 24 odst. 1 o důchodovém pojištění,
  • zaměstnance, který se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem dle § 21 písm.,a) § 22 a § 23 zákona o důchodovém pojištění,
  • na zaměstnance, kteří k zaměstnavateli nastoupili jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci dle § 109 nebo § 109a v období 12 měsíců před měsícem, za nějž se sleva uplatňuje,
  • na zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením dle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Datum článku: 28. 11. 2023

Podnikatelé, kteří usilují o efektivní snížení své daňové povinnosti z příjmů pro rok 2023, mají nyní…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací