Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Snazší odstoupení od smluv uzavřených na dálku díky novému formuláři

Odstoupení od problematických smluv uzavřených na dálku už by nemělo být, tak dramatickou záležitostí, jako ještě do nedávné doby. Postup by měl být snazší díky nedávno schválenému novému nařízení vlády a z něj vzešlé podoby nového vzorového formuláře.

Snazší odstoupení od smluv uzavřených na dálku díky novému f 2.jpg
Datum článku: 24. 02. 2023

Nové podmínky a vzorové poučení k odstoupení od smlouvy by mělo pomoci zákazníkům odstoupit od smluv uzavřených po telefonu nebo online

Odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku například po telefonu či online se mohlo ještě v nedávných dnech stát vyčerpávajícím peklem, zvláště pokud se do uvedené situace dostal spotřebitel se sníženou možností obrany například senior. A právě senioři nebo lidé se sníženou schopností pohybu nebo třeba orientace v právu se velmi často stávali oběťmi nepoctivých obchodníků nabízejících uzavření smluv na dálku často telefonicky případně online.

V současné době už by měla být i tato citlivá skupina spotřebitelů lépe před podobnými praktikami chráněna. Od 18 ledna 2023 ji chrání nové nařízení vlády o vzorovém poučení o právu odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory distančním způsobem čili právě online nebo telefonicky. Nařízení upřesňuje pravidla nastavená novelou zákona o ochraně spotřebitelů, která je účinná od 6. ledna 2023.

Na základě tohoto nařízení se musí zákazníkovi vždy dostat při uvedených obchodech vzorového poučení o jeho právech možnosti odstoupení od smlouvy. Uvedené vzorové poučení se musí dostat do dispozice zákazníka spolu se vzorovým formulářem k jednoduchému odstoupení od dané smlouvy. Poskytnutí vzorového formuláře a seznámení zákazníka s podmínkami odstoupení od smlouvy je pro podnikatele povinné a musí zákazníkovi poskytnout tyto podmínky způsobem, jakým bude mít možnost se s nimi seznámit například elektronickou či běžnou poštou. Bez poskytnutí tohoto poučení a vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy včetně pokynů k jeho vyplnění, nemohou obchodníci smlouvu na dálku uzavřít.

Zákazník vzorový formulář k odstoupení může, ale i nemusí použít a odstoupit může i jiným jednoznačně doložitelným projevem vůle k odstoupení

Při sjednání obchodu na dálku tedy musí být zákazník poučen o svých právech od dané smlouvy odstoupit a musí k tomu dostat ke svým rukám vzorový formulář. Pokud se zákazník k odstoupení rozhodne, může, ale také nemusí daný formulář použít. Odstoupit od předmětné smlouvy může jakýmkoli jiným jednoznačně doložitelným a prokazatelným projevem své vůle k odstoupení. Takovým projevem vůle může být i vlastními slovy formulovaný e-mail zaslaný obchodníkovi, který vyjadřuje přání zákazníka od smlouvy odstoupit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změny u stavebního spoření od roku 2024 přijdou s příspěvkem nebo i bez něho

Změny u stavebního spoření od roku 2024 přijdou s příspěvkem nebo i bez něho

Datum článku: 17. 03. 2023

Stavební spoření a z něho plynoucí možnost získání výhodného úvěru má v Česku stále vysokou oblibu. Jenže…

Více informací
Změnit zdravotní pojišťovnu v roce 2023 znamená podat do konce března přihlášku

Změnit zdravotní pojišťovnu v roce 2023 znamená podat do konce března přihlášku

Datum článku: 14. 03. 2023

Změnit zdravotní pojišťovnu je samozřejmě možné i v roce 2023 a ideální čas na podání přihlášky…

Více informací
I při vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy musí být vždy cesta ze závazku

I při vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy musí být vždy cesta ze závazku

Datum článku: 13. 03. 2023

Vždy když si dvě strany sjednávají smluvní podmínky nějakého závazku, musí postupovat v souladu s platnými…

Více informací
Březen i září 2023 přináší změny v registraci vozidel

Březen i září 2023 přináší změny v registraci vozidel

Datum článku: 06. 03. 2023

V březnu je dobré si pomalu rezervovat termín na výměnu pneumatik ze zimních na letní. Březen 2023 však přináší…

Více informací