Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Snížení nebo odklad splátek hypotéky, má vždy svá negativa, na něž je nutné předem myslet

Osobní i rodinné rozpočty jednotlivců i rodin v této zemi zažívají v současné napjaté nepříznivé ekonomické situaci velmi těžké a dosud nepoznané zkoušky. Tam, kde je potřeba navíc pravidelně splácet hypotéku, častěji než dříve dochází k situacím, že na další splátky zkrátka náhle není kde vzít. Co si v takovém případě počít? Snížení či úplný odklad splátek jsou sice určitým řešením situace, ale mají svá úskalí, o nichž je třeba se předem poradit a promyslet je.

Snížení nebo odklad splátek hypotéky, má vždy svá negativa, na něž je nutné 2.jpg
Datum článku: 26. 07. 2022

Problém se splácením hypotéky je třeba začít řešit s bankou hned v zárodku a u snížení či odkladu splátek si dobře vyjasnit co znamenají

Jak je řečeno v úvodu problémy se zvládáním splácení hypotéky mohou v dnešní ekonomicky nepříznivé době nastat i lidem, kteří ještě třeba před půl rokem byli přesvědčeni, že je taková situace nemůže potkat. Stále prudce rostoucí inflace, jejíž konec si ještě zdaleka netroufnou odhadnout ani ti nejlepší prognostici, bezohledně a velmi citelně zasahuje do příjmů všem a na tento nepříznivý faktor se mnoha lidem často nabalují další. Tato změť problémů vede stále častěji u většího počtu lidí i k nezvládání splácení hypotéky, což může mít až fatální následky zvláště, když problém zůstane dlouho neřešen.

Základním pravidlem v dané situaci je začít problém s neschopností,  plnit závazky z hypotéky případně i několika hypoték, řešit co nejdříve poté, kdy nastane. Záležitost je nutné primárně nahlásit a řešit s bankou, která hypotéku poskytla. Důležité je sdělit bance celou nepřízeň situace, v níž se klient ocitl, doložit případné snížení příjmů a z toho plynoucí neschopnost splácení a hledat s příslušným bankéřem, řešení záležitosti individuálně podle daného konkrétního problému.

Banky k řešení uvedených záležitostí většinou klientovi nabídnou snížení či odklad splátek. Takový postup sice může při problémech s hypotékou vše vyřešit, ale třeba také ještě více zkomplikovat. Proto je vždy nezbytný individuální přístup ke každému případu a hledání řešení přesně na míru okolnostem, v nichž se klient nachází.

Snížení či odklad splátek vždy znamená odsunutí závazku na pozdější dobu, potřebu splnění určitých podmínek i nepříjemné stigma dlužníka, i když jde o krok s bankou naplánovaný a domluvený

Pokud se tedy problémy se splácením hypotéky vyskytnou, je nutné hledat co nejrychleji v součinnosti s bankou jejich řešení a vědět co konkrétní způsob řešení bude znamenat. Pokud člověk přistoupí na snížení či odklad splátek dluhu, měl by jednoznačně vědět, co pro něho daná situace znamená, že zde v žádném případě nejde o vyřešení záležitosti jedním krokem, že závazek plynoucí z hypotéky bude nutno dál plnit a splnit, že jde jen o úpravu schůdnějších podmínek, a že se daným, krokem plátce hypotéky vždy nezbytně octne v bankovním registru dlužníků.

Snížení či částečný nebo úplný odklad splátek hypotéky tedy nikdy nezbaví povinnosti splnění závazku plynoucího z hypotéky, Opatření může povinnost udělat pouze snesitelnější pro splnění, pokud je možné dobu splnění prodloužit. Platí, že každá hypotéka má vždy ze zákona nastaven určitý limit pro splacení. Při sjednávání podmínek hypotéky jsou pro banku vždy zásadní příjmy klienta a jeho věk a podle těchto faktorů se nastavuje i doba splácení, aby závazek byl splacen v optimální době, kdy je klient schopen dosáhnout potřebných příjmů.

Snížením či odkladem splátek se prodlouží doba splácení hypotéky a banka musí vždy nejdříve rozhodnout, zda je u konkrétního člověka možné takovou úpravu splátek povolit. Zákon totiž stanoví, že maximální délka pro splácení hypotéky je 30 let a tato doba může být ještě prodloužena, ale jen o pět let navíc. Což znamená, že doba pro splácení hypotéky může být prodloužena jen maximálně o pět let navíc. Aby se mohla doba pro splácení prodloužit, musí klient doložit, že má příjmy, které mu při prodloužení lhůty umožní závazek splnit. Dalším klíčovým faktorem k prodloužení hypotéky je věk klienta. Maximální hranice věku klienta, při níž je možné prodloužení splácení hypotéky na nějakou dobu povolit je 70 let.

I pokud věk i příjmové podmínky snížení či odložení splátek vyhovují, jsou zde i další podmínky, které musí být pro povolení tohoto snížení či odložení závazku splněny.

Pokud si chce člověk požádat o prodloužení doby splácení hypotéky, nesmí být v době žádosti už zpožděn se splátkami a musí mít již zaplaceno nejméně 6 splátek z celkového objemu, Kdo si chce splácení hypotéky prodloužit, nesmí být při žádosti v exekuci ani insolvenci a zároveň musí počítat s tím, že si bez souhlasu banky nesmí vzít žádnou další půjčku.

Prodloužení splátek se nikdy neobejde bez záznamu v bankovním registru dlužníků

Jak je naznačeno výše snížení či prodloužení splátek hypotéky musí být vždy zaznamenáno v bankovním registru dlužníků. Jde o záznam, který být uveden musí, i když bude dlužník svůj závazek plnit a skutečně jej splní. Uvedený záznam následně v registru zůstává minimálně po dobu čtyř let od zápisu i v případech, že dluh je splacen dříve než za ony čtyři roky.

 

Závěrem je tedy třeba zopakovat, že snížení nebo odložení splátek hypotéky a je tak dokonce možné postupovat i u více hypoték současně, ale vždy je důležité situaci důkladně zvážit a poradit se s bankovními specialisty, pokud má jít o efektivní řešení, které pomůže závazek z hypotéky zvládnout.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Datum článku: 02. 12. 2022

Poslanecká sněmovna schválila návrh MPSV na další změny v dávkovém systému konkrétně u příspěvku na bydlení…

Více informací
O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

Datum článku: 30. 11. 2022

Každý zaměstnanec má na základě příslušného ustanovení zákoníku práce možnost dát ze své vlastní vůle…

Více informací
Převedení části dovolené do roku 2023 je možné u dovolené nad základní výměrou

Převedení části dovolené do roku 2023 je možné u dovolené nad základní výměrou

Datum článku: 30. 11. 2022

Rok 2022 nezadržitelně spěje ke konci a mnoho zaměstnanců i zaměstnavatelů opět uvažuje nad tím, co se…

Více informací
K prodeji na vánočních trzích je nutné se vybavit  nezbytnou dokumentací

K prodeji na vánočních trzích je nutné se vybavit nezbytnou dokumentací

Datum článku: 29. 11. 2022

Prodej na vánočních trzích se v roce 2022 po dvou těžkých minulých letech rozběhl v přirozeném rytmu bez…

Více informací