Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Sníženou sazbu DPH u zdravotnických prostředků od ledna 2022 musí dodavatelé respektovat a používat

Z důvodů novelizace zákona č. 371/2021 o veřejném zdravotním pojištění došlo od 1. ledna 2022 ke změnám v uplatnění sazby DPH u dodání a oprav mnoha zdravotnických prostředků i pomůcek pro zdravotně postižené. Změna se týká toho, že se uvedené prostředky přesunuly ze základní sazby DPH do první snížené sazby, která je 15 procent. Protože položek, kterých se uvedená změna týká je velké množství a mnozí dodavatelé se v nich zatím nedokázali zorientovat, tak na dodávané zboží uplatňují stále základní sazbu DPH 21 procent. Uvedený postup je nesprávný a znamená problémy.

Sníženou sazbu DPH u zdravotnických prostředků od ledna 2022 musí dodavate 2.jpg
Datum článku: 05. 04. 2022

Chybně uplatňovaná sazba DPH u zdravotnických prostředků a pomůcek v roce 2022 znamená problémy pro nejednoho odběratele

Daň z přidané hodnoty je součástí většiny zboží a služeb a musí ji správně v souladu se zákonem odvádět všichni dodavatelé-plátci, kteří danou povinnost mají a jsou k DPH registrováni. Zákon o DPH stanovuje tři sazby uvedené daně, které musí být na zboží a služby aplikovány pokud se nejedná o zboží či službu od této daně osvobozenou. V roce 2022 platí tři sazby DPH jedna základní a dvě snížené. Základní sazba DPH je 21% a podléhá jí většina zboží či služeb, ale ne všechny. Určité druhy zboží a služeb mají být co nejdostupnější všem skupinám občanů a proto jim zákon stanoví snížené sazby DPH. Snížené sazby jsou dvě. První snížená sazba je 15% a vztahuje se na potraviny, hromadnou dopravu a právě od roku 2022 mnoho zdravotnických prostředků i pomůcek pro občany s postižením. Druhá snížená sazba DPH je 10 procent a patří do ní kojenecká výživa, léky, knihy a hudebniny.

Pokud tedy zákonná norma stanoví, že se nějaká položka má přesunout ze základní sazby do snížené musí všichni dodavatelé zboží a služeb, kteří jsou povinnými plátci DPH tuto daň správně určit a odvést. Čili pokud je zákonem stanoveno, že od 1. 1. 2022 se u zdravotnických prostředků, určených pro výlučnou potřebu nemocných a zdravotně postižených osob k léčbě a zmírnění důsledků nemoci či postižení, bude uplatňovat první snížená sazba DPH, čili 15% je nutné, aby se dodavatelé daného zboží změně přizpůsobili.

Jenže ačkoli je již měsíc duben mnozí dodavatelé daných prostředků i jejich oprav nad změněnou sazbou daně tápou, protože u některých komodit není vždy snadné sazbu stanovit správně, protože prostředků a pomůcek, kterých se změna týká je velké množství. Výsledkem je, že tito dodavatelé nadále uplatňují základní sazbu DPH čili 21 % místo 15%, jenže takový postup je chybný a působí daňové nesrovnalosti a problémy se správcem daně odběratelům těchto prostředků.

Jmenujme si, alespoň ty nejznámější a nejčastěji používané zdravotní prostředky a pomůcky, na něž se snížená sazba nově vztahuje

Do uvedené skupiny zdravotních prostředků a pomůcek s první sníženou sazbou DPH 15 % se tedy nově řadí zboží, které lze zařadit do úhradových skupin v tabulce číslo 1 oddílu c přílohy č. 3 či do přílohy č. 4 zákona, o veřejném zdravotním pojištění. Patří sem tedy:

zdravotnické pomůcky krycí pro hojení ran běžné i hojení ran vlhké čili náplasti, obinadla, savé prostředky na hojení,

pomůcky pro inkontinentní pacienty a pacienty se stomií - pomůcky na sběr moči, stomické sáčky a sety.

zdravotnické pomůcky pro pacienty s diabetem a dalšími poruchami metabolismu,

zdravotnické pomůcky ortopedické a protetické – fixační a stabilizační pomůcky pro hlavu, krk, trup a horní i dolní končetiny, ochranné, korekční a kompenzační pomůcky pro všechny části těla a ortopedická obuv,

zdravotnické pomůcky pro osoby s poruchou pohybu a imobilní – invalidní vozíky a jejich příslušenství, zdravotní kočárky a příslušenství, podpůrné pomůcky pro chůzi chodítka berle, prostředky pomáhající postiženým při osobní hygieně, pomůcky pro ležící osoby a antidekubitní pomůcky,

zdravotnické pomůcky pro sluchově postižené – sluchadla, řečové procesory,

zdravotnické pomůcky pro zrakově postižené a kompenzační pomůcky pro danou skupinu,

zdravotnické pomůcky inhalační, respirační a pomůcky pro podávání živin přímo do zažívacího traktu, pomůcky pro dlouhodobou domácí kyslíkovou podporu, pomůcky pro osoby s poruchami dýchání během spánku, pomůcky pro odsávání dýchacích cest, pomůcky pro umělou plicní ventilaci v domácím prostředí,

stomatologické pomůcky a prostředky – korunky, lité kovové výplně zubu, částečně snímatelné zubní náhrady, plně snímatelné zubní náhrady, adherzivní náhrady, pooperační a rekonstrukční náhrady,

umělé části těla a ortopedické pomůcky – protézy, dlahy i chirurgické kýlní pásy.

Patří sem však i další zboží, které není zdravotnickým prostředkem, ale přesto nezbytně slouží pro osobní používání nemocným a zdravotně postiženým – psací stroje pro nevidomé, papír pro Braillovo písmo, vodící a další přístroje s hmatovým nebo hlasovým zařízení pro nevidomé, počítače speciálně upravené pro nevidomé nebo osoby s poruchami jemné motoriky či amputovanými končetinami, videotelefony pro neslyšící, hodinky a budíky pro neslyšící či nevidomé, ruční ovládání do osobních automobilů pro zdravotně postižené a

další celá řada pomůcek a přístrojů uvedených v příloze číslo 3 zákona o DPH i zákona o veřejném zdravotním pojištění, které pomáhají žít život s nemocí a zdravotním postižením.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

Datum článku: 26. 09. 2023

Nájem nemovité věci je specifická problematika, u které v mnoha případech není nutné se záležitostmi DPH zabývat…

Více informací
Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Datum článku: 19. 09. 2023

Lhůty pro splnění daňových povinností nebývají nikdy přehnaně dlouhé a s včasným plněním daných…

Více informací