Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Softwarové firmy třeste se, když elektronické podání neuspěje bude zle

Každá firma musí být připravena i na nepříjemné chvíle, pokud se zjistí že výrobek který produkuje má nějaké vady. V současnosti by měly být v nejvyšší pohotovosti firmy, které dodávají podnikatelům software potřebný ke správnému splnění jejich daňových povinností vázaných na elektronická podání pro Finanční správu.

Softwarové firmy třeste se když elektronické podání neuspěje bude zle.jpg
Datum článku: 23. 09. 2015

Finanční správě dochází trpělivost a podnikatelům hrozí větší postihy

Dnes přichází Finanční správa ČR s prohlášením, že hodlá v příštím roce podnikatele ještě důsledněji a nekompromisně stíhat za nesprávné podání správci daně. Konkrétně se jedná o nedodržení přesné struktury a formátu datové zprávy stanovené správcem daně, aby informace mohly být plynule dále zpracovávány. Přesně musí být dodrženy především následující atributy

  1. Struktura stanovená správcem daně jednoznačně definuje počet znaků pro jednotlivé položky a tento počet nesmí být překročen.
  2. V položce číslo popisné musí být vždy jen čtyři znaky a těmito znaky musí být vždy jen čísla a ne písmena či jiné znaky.
  3. Položky které musí být vyplněny hodnotou jen z přesně daného číselníku nesmí být vyplněny hodnotou z číselníku jiného.
  4. Kódování XML souboru musí přesně odpovídat deklarovanému kódování z hlavičky souboru.
  5. Velikost podání včetně příloh nesmí překročit 4 MB.
  6. Přílohy podání musí být vyplněny přímo ve formuláři podání, kde je k tomu stanovené místo a odpovídající XML struktura. Přílohy nesmí být do formuláře vkládány v jiném formátu.

Jen při stoprocentním dodržení uvedených položek zpráva odpovídá struktuře a je a bude správcem daně přijímána. V opačném případě je podání považováno za vadné a podnikatel je v souladu s § 74 daňového řádu, vyzván správcem daně k opravě chyb. Pokud podání není opraveno ve stanovené lhůtě či se v něm opět vyskytují chyby, pak se na ně hledí jako by vůbec nebylo podáno a daňová povinnost tak není splněna což má odpovídající nepříjemné následky.

Vadných podání je čím dál více a bude ještě hůř

Protože v současnosti počet opakovaně vadných podání stále roste a situace se zřejmě ještě zhorší s rokem 2016, kdy podnikatele čeká další pravidelná povinnost podávání kontrolního hlášení k DPH a další a každé podání, které nebude mít přesně předepsanou strukturu podle správce daně bude neplatné, podnikatel jím daňovou povinnost nesplní a čekají ho tedy sankce v podobě finančních postihů plynoucí ze zákona o DPH. Podnikatelé se tak budou muset zamyslet nad svým softwarovým vybavením a změnit je či přenastavit tak, aby k chybám v počtu znaků, nesprávným znakům, nesprávnému kódování, špatné struktuře příloh a dalším již nedocházelo a s problémem se budou obracet na softwarové firmy. Které by měly přistoupit k nápravě produktu, který umožňuje opakovaně dělat chyby i když by to mělo být vyloučeno.

Softwarové firmy myslete na svou pověst

Finanční správa tedy dnes zveřejněným sdělením apeluje na samotné zpracovatele softwarů, aby mysleli na dobré jméno svých firem a velmi dbali na to, aby programy dodávané podnikatelům jednoznačně a 100% obstály v požadavcích, které musí a budou muset splňovat elektronická podání pro správce daně. Uvedené pokárání výrobcům softwaru nemá být ze strany Finanční správy žádným „kladivem na čarodějnice,“ ale upozorněním na potřebnou nápravu stavu věci tak, aby podání nečinilo problém podnikatelům a jednoznačně obstálo u správce daně a proces daňové správy tím byl rychlý a plynulý.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nedostatek zaměstnanců sužuje firmy stále a někde už se dávají i bonusy za návrat po dovolené

Nedostatek zaměstnanců sužuje firmy stále a někde už se dávají i bonusy za návrat po dovolené

Datum článku: 23. 08. 2019

S nedostatkem zaměstnanců bojuje v tuzemsku stále více firem. Situace se nemění ani, když podle statistik…

Více informací
Finanční správa kontroluje, zda poskytovatelé služeb přes Airbnb řádně odvádějí daně

Finanční správa kontroluje, zda poskytovatelé služeb přes Airbnb řádně odvádějí daně

Datum článku: 21. 08. 2019

Pečlivé plnění daňových povinností je při každém podnikání velmi důležité. Kdo se uvedené záležitosti…

Více informací
Firmy mohou i do roku 2020 hledět s optimismem, tuzemské hospodářství si udrží dobrou kondici

Firmy mohou i do roku 2020 hledět s optimismem, tuzemské hospodářství si udrží dobrou kondici

Datum článku: 01. 08. 2019

I když se tu a tam objevují hlasy o tom, že tempo tuzemské ekonomiky začne výrazně zpomalovat, prognózy…

Více informací
Finanční úřady ve 34 menších městech se nezruší, jen zefektivní provoz

Finanční úřady ve 34 menších městech se nezruší, jen zefektivní provoz

Datum článku: 31. 07. 2019

Finanční správa už delší dobu říká, že i ve státní administrativě je třeba upravit provoz tak, aby byl…

Více informací