Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Souhlas s dlouhodobým ošetřovným zaměstnavatel až na závažné výjimky udělit musí

O tom, že dlouhodobé ošetřovné bude mít od 1. 1. 2022 vstřícnější podmínky pro všechny kdo dávku potřebují čerpat, se již na těchto stránkách psalo. Změnám v ošetřovném pokud má dávka správně fungovat se musí přizpůsobit i zaměstnavatelé a nesmí zapomínat, co jim v dané souvislosti ukládá zákon.

Souhlas s dlouhodobým ošetřovným zaměstnavatel až na závažné výjim 2.jpg
Datum článku: 14. 12. 2021

Na dlouhodobé ošetřovné zaměstnanci od roku 2022 dosáhnou snáze a zaměstnavatelé jim volno udělit k danému účelu musí, pokud jim v tom prokazatelně nebrání zásadní provozní důvody

Změny v ošetřovném obou typů, které nabývají účinnosti od 1. 1. 2022 jsou skutečně zásadní a měly by usnadnit situaci těm, kteří potřebují pečovat o blízké, ať již kratší dobu nebo dlouhodobě.

Na běžné klasické ošetřovné od ledna 2022 dosáhne širší okruh příbuzných nemocného, protože se ruší dosavadní podmínka a nevyžaduje se soužití ošetřujícího a ošetřovaného v jedné domácnosti. Daleko více podstatných změn nastane od začátku roku 2022 u dlouhodobého ošetřovného. U nevyléčitelně nemocných, kteří jsou na konci života, již nebude nutná předchozí hospitalizace. U ostatních dlouhodobě nemocných se tato nutná hospitalizace zkrátí. A především na vydání rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování bude mnohem delší lhůta než dosud, místo jednoho dne osm dnů.

Důvodem k nevyhovění žádosti o dlouhodobé ošetřovné může být jedině prokázaná nezastupitelnost zaměstnance

Jak napovídá úvod, popsaným změnám v ošetřovném se ze zákona musí přizpůsobit i zaměstnavatelé a musí zaměstnancům čerpání dlouhodobého ošetřovného umožnit, neklást jim do cesty nezdůvodněné překážky a  zaručit jim po skončení potřeby ošetřovného návrat na stejnou pozici.

Je známo, že mnozí zaměstnavatelé nejsou poskytováním dlouhodobého ošetřovného nikterak nadšeni a snaží se dané situaci nějakým způsobem vyhnout. Jak ale říká zákoník práce i směrnice EU, pracovní volno na poskytnutí péče a pomoci rodinnému příslušníkovi nebo tomu, kdo sdílí se zaměstnancem společnou domácnost, zaměstnanci poskytnuto být musí. Směrnice EU stanoví poskytnutí takového volna minimálně na pět dnů v roce. Zákoník práce ČR stanoví povinné poskytnutí takového volna na dobu mnohem delší, jenže jak je zde zmíněno, zaměstnanci mnohdy mají se získáním problém.

Zaměstnavatelé, kteří se snaží udělení dlouhodobého ošetřovného bránit a nemohou jednoznačně doložit, že je k nesouhlasu s udělením tohoto volna vedou závažné důvody spočívající v nenahraditelnosti zaměstnance a ohrožení chodu podniku se dopouští jednání proti zákoníku práce.

Paragraf 191 uvedeného zákoníku totiž jednoznačně stanoví, že zaměstnavatel může neudělit zaměstnanci písemný souhlas s nepřítomností v práci kvůli poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče, jedině v případě, že prokáže, že mu v udělení brání závažné provozní důvody. Nejvyšší soud pak v jednom ze svých rozhodnutí uvedl, že takovým důvodem může být jedině právě prokázaná nezastupitelnost zaměstnance, který o ošetřovné žádá.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Datum článku: 08. 12. 2023

Balíček úsporných opatření, který vstoupí v platnost s počátkem roku 2024, přinese rozsáhlé změny v oblasti…

Více informací
Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Datum článku: 30. 11. 2023

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. rozšiřuje možnosti dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci pracujícími…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací