Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dlouhodobé ošetřovné bude mít vstřícnější podmínky nejen pro rodiny nevyléčitelně nemocných

Volání pečujících příbuzných po změně podmínek pro čerpání dlouhodobého ošetřovného bylo konečně vyslyšeno. Prezident ČR včera podepsal novelu zákona, která zmírní dosud přísné podmínky pro získání uvedené dávky a umožní tak více rodinám, aby se mohly, doma postarat o nevyléčitelně či jinak závažně nemocné, kteří vyžadují dlouhodobou celodenní péči druhé osoby.

Dlouhodobé ošetřovné bude mít vstřícnější podmínky nejen pro rodiny n 2.jpg
Datum článku: 31. 08. 2021

Při žádosti o dlouhodobé ošetřovné v případě nevyléčitelně nemocných v terminálním stádiu nemoci už nebude podmínkou předchozí hospitalizace nemocného v nemocnici

Od 1. 1. 2022 se konečně dočkají přijatelnějších podmínek pečující blízké osoby, které se starají či budou starat o nevyléčitelně nebo jinak dlouhodobě těžce nemocné příbuzné.

O dávku dlouhodobého ošetřovného už budou moci ve větším klidu požádat i pečující osoby, které se budou starat o nevyléčitelně nemocné v konečném stádiu života, kde se zdravotní stav nemocného stále zhoršuje, odchod ze života je otázkou nedlouhé doby a hospitalizace v nemocnici již není nutná, naopak nemocný může své poslední dny strávit lépe v domácím prostředí. Dosud se pečujícím o uvedené nemocné při žádosti o dávku dlouhodobého ošetřovného staví do cesty nutnost předchozí hospitalizace nemocného v nemocnici po dobu nejméně sedmi dnů. Uvedená podmínka se u lidí v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci splňuje těžce nebo splnit vůbec nejde.

Od 1. 1. 2022 budou moci osoby pečující o tyto nemocné požádat o dlouhodobé ošetřovné bez nutnosti předchozí hospitalizace nemocného v nemocnici. Uvedená změna tedy umožní osobám pečujícím nejen o onkologicky nemocné, ale též o nemocné s progresivními neurologickými onemocněními a lidi se selhávajícími životními funkcemi, získat dlouhodobé ošetřovné rychleji a ve chvíli kdy je skutečně potřebují.

Ostatním pečujícím se nutná doba hospitalizace nemocného potřebná k nároku na dlouhodobé ošetřovné zkrátí ze sedmi na čtyři dny

Změna, ohledně nutnosti předchozí hospitalizace, při žádosti o dlouhodobé ošetřovné, přijde od 1. 1. 2022 i pro ostatní pečující, kteří se celodenně starají o blízké s dlouhodobým onemocněním či v poúrazovém stavu.

Pro ostatní pečující, kteří nepečují o umírající, ale přesto se jejich nejbližší bez celodenní péče o základní životní potřeby na dobu nejméně třiceti kalendářních dnů neobejdou, se podmínka nutné hospitalizace zkrátí, na čtyři dny místo současných sedmi dnů. Do uvedených nutných čtyř dnů hospitalizace se bude započítávat i den přijetí a den propuštění pacienta do a z nemocnice či obdobného zařízení lůžkové péče.

I nadále zůstává v platnosti, že o potřebě dlouhodobého ošetřování pacienta v domácí péči musí rozhodnout a podepsat je lékař, který o pacienta pečuje v lůžkovém zařízení, z něhož je propouštěn. U pacientů v konečné fázi života potvrzuje potřebou domácího ošetřování nemocného taktéž lékař obvykle specialista, který má pacienta v péči dlouhodobě.

Nemění se ani podmínka, která stanoví, že nárok na dlouhodobé ošetřovné vzniká ve chvíli, kdy nutnost celodenní potřebné péče o nemocného dosahuje nejméně třiceti kalendářních dnů. Celkem je možné dlouhodobé ošetřovné čerpat až 90 dnů.

Lhůta pro podání žádosti o popisované ošetřovné se prodlouží na osm dnů po skončení hospitalizace

Další příznivou novinkou u dávky dlouhodobého ošetřovného od ledna 2022 bude prodloužení lhůty pro podání žádosti o tuto dávku. Pečující již nebudou muset  nutně ještě v den propuštění nemocného z nemocnice stihnout  požádat o vydání rozhodnutí o potřebě dlouhodobého ošetřovného. Nyní uvedená povinnost platí, a pokud si pečující osoba nepožádá o uvedené rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče ještě v den, kdy blízkého propouští z nemocnice, už má smůlu a později si o tento dokument požádat nemůže.

Nové budou mít pečující na vyžádání uvedeného potvrzení lhůtu osmi dnů po ukončení hospitalizace nemocného. Uvedených osm dnů času na požádání o vydání popisovaného rozhodnutí budou mít samozřejmě i pečující o nevyléčitelně nemocné, kde podmínku hospitalizace nebude nutné splnit. V uvedeném případě je ještě více nutné dát pečujícím lhůtu na rozmyšlenou a nevyžadovat obstarávání dokumentace bezprostředně v den, kdy se dozví, že se život blízkého člověka blíží rychle ke konci.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový vzor společenské smlouvy k založení společnosti s ručením omezeným

Nový vzor společenské smlouvy k založení společnosti s ručením omezeným

Datum článku: 26. 01. 2023

Založení společnosti s ručením omezeným je díky nedávno nastalé účinnosti změn v příslušném zákoně zase…

Více informací
Odpočet daně za pomoc poskytnutou Ukrajině je možný za rok 2022 i 2023

Odpočet daně za pomoc poskytnutou Ukrajině je možný za rok 2022 i 2023

Datum článku: 25. 01. 2023

Poskytnutí pomoci formou darů či peněz je záležitost velmi potřebná i záslužná, a proto je možné si jejím…

Více informací
Při využití služeb i péče v domovech pro seniory či postižené musí lidem zůstat alespoň minimum z příjmu

Při využití služeb i péče v domovech pro seniory či postižené musí lidem zůstat alespoň minimum z příjmu

Datum článku: 20. 01. 2023

Pokud v důsledku stáří, nemoci nebo zdravotního postižení ubývá člověku schopnost soběstačnosti, ohlíží se…

Více informací
Přivýdělek při evidenci na úřadu práce v roce 2023 může být do 8650 Kč, ale opět není pro každého

Přivýdělek při evidenci na úřadu práce v roce 2023 může být do 8650 Kč, ale opět není pro každého

Datum článku: 17. 01. 2023

Částka možného přivýdělku při evidenci uchazeče na úřadu práce pro rok 2023 se sice mírně proti předchozímu…

Více informací