Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Soukromé vozidlo zaměstnance na pracovní cestě a odpovědnost zaměstnavatele

Použití soukromého vozidla zaměstnance je záležitostí možnou a nijak neobvyklou. Pro zaměstnavatele ovšem taková situace znamená povinnosti, jde nejen o vyplacení cestovních náhrad za spotřebované pohonné hmoty, ale také o odpovědnost zaměstnavatele za škodu na vozidle, které zaměstnanec s jeho souhlasem použije.

Soukromé vozidlo zaměstnance na pracovní cestě a o 2.jpg
Datum článku: 21. 10. 2021

O použití soukromého vozidla zaměstnance při pracovní cestě by se měl zaměstnavatel se zaměstnancem vždy předem dohodnout nejen kvůli proplácení náhrad

Použití soukromého vozidla zaměstnance při výkonu pracovní cesty tedy není zase až tak nic neobvyklého, Avšak v zájmu obou stran musí být, aby takováto situace měla mít vždy předem nastavena jasná pravidla, nejen kvůli pozdějšímu proplácení cestovních náhrad zaměstnanci, ale i kvůli případnému řešení vzniklé škody. Pokud tedy zaměstnanec chce či zaměstnavatel potřebuje, aby zaměstnanec k výkonu služební cesty použil soukromé vozidlo, pak na prvním místě musí být žádost zaměstnavatele, v níž o uvedené použití vozidla požádá.

Způsob jakým zaměstnavatel zaměstnance o toto použití soukromého vozidla požádá, zákon sice přímo nestanoví, ale je ideální, aby to bylo jednoduchou písemnou formou podepsanou oběma stranami. Tento písemný doklad může totiž být velkým pomocníkem při řešení případných problematických situací kolem cestovních náhrad či škod.

U cestovních náhrad došlo v říjnu 2021 k mimořádnému zvýšení náhrady u pohonných hmot

Cestovní náhrady náleží ze zákona zaměstnanci, který pro zaměstnavatele plní pracovní úkoly na pracovní cestě. Náhrady jsou kompenzací výdajů, které zaměstnanci prokazatelně vznikly v souvislosti s pracovní cestou. Kompenzace náleží jednak v souvislosti s dopravou a samozřejmě také s náklady na stravování a ubytování. Pokud zaměstnanec po dohodě se zaměstnavatelem použije k dopravě a vůbec pohybu na pracovní cestě vlastní osobní automobil, tak mu  samozřejmě od zaměstnavatele náleží náhrada za spotřebované pohonné hmoty.

Uvedený systém náhrady se stanoví dle § 157 zákoníku práce, který říká, že náhrada náleží za každý ujetý kilometr podle počtu kilometrů ujetých na pracovní cestě. Zákonem a příslušnou vyhláškou MPSV je pak stanovena sazba a cena za 1 litr spotřebovaných pohonných hmot. Výše cestovních náhrad se samozřejmě každým rokem upravují, aktualizují, případně zvyšují. Mimořádně, jak o tom informuje včerejší článek na tomto portálu, může k takové úpravě dojít i opakovaně během roku. A právě před několika dny k takovéto úpravě v ceně benzínu u cestovních náhrad došlo. Zaměstnanci, kteří jsou v současnosti na služební cestě vlastním autem, mají nárok v případě, že používají benzín 95 oktanů na více peněz za spotřebované pohonné hmoty, než by měli ještě před pár dny. Více zde.

Další záležitost, kterou si musí zaměstnavatel uvědomit, pokud posílá zaměstnance na pracovní cestu jeho vlastním autem, je, že odpovědnost za škodu, je v takovém případě na zaměstnavateli

Ano, zaměstnavatel, který vyšle zaměstnance na pracovní cestu zaměstnancovým vlastním autem, si musí uvědomit, že v takovém případě dle § 265 zákoníku práce odpovídá za případnou škodu na vozidle zaměstnance, které s jeho vědomím tento zaměstnanec na pracovní cestě použil. Což znamená, že pokud by škoda na vozidle zaměstnance při pracovní cestě v souvislosti s plněním pracovních úkolů vznikla, bude mít zaměstnavatel povinnost tuto škodu nahradit.

V dané souvislosti by si měl zaměstnavatel ještě před tím, než se zaměstnancem dohodne dopravu na služební cestu zaměstnancovým vozidlem ověřit několik zásadních údajů:

  • že zaměstnanec má platný řidičský průkaz,
  • že zaměstnanec má platnou zdravotní prohlídku způsobilosti k řízení automobilu,
  • že vozidlo zaměstnance má platnou technickou prohlídku i měření emisí škodlivin,
  • že vozidlo zaměstnance má uzavřeno zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací
Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 25. 05. 2023

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci za plnění úkolů pro zaměstnavatele na pracovní cestě. Pokud zaměstnanec…

Více informací