Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Sousedské dětské skupiny budou možná realitou již od roku 2024

Se zajištěním péče o malé děti zaměstnaným rodičům budou možná již od roku 2024 pomáhat i Sousedské dětské skupiny, ministerstvo práce a sociálních věcí již k tomu chystá příslušnou legislativu.

Sousedské dětské skupiny budou možná realitou  2.jpg
Datum článku: 27. 06. 2023

Sousedské dětské skupiny mají být pomocníkem rodičů vracejících se do zaměstnání i přeplněným předškolním zařízením

Většina rodičů napříč republikou, kteří se chtějí nebo často musí vrátit po mateřské či rodičovské do zaměstnání, řeší stále častěji problém s péčí o malé děti až do předškolního věku. Místa v předškolních zařízeních všeho druhu jsou beznadějně zaplněna. Na zápisy dětí do uvedených zařízení se stojí fronty a nejeden rodič odchází s nepořízenou. Pomáhat řešit tento problém by měly již od příštího roku, což znamená od roku 2024 takzvané sousedské dětské skupiny.

Návrh příslušné úpravy zákona o dětských skupinách, který má dát právní rámec a podmínky fungování právě i sousedským skupinám již MPSV poslalo do připomínkového řízení. Sousedské dětské skupiny mají být alternativou ke klasickým dětským skupinám s trochu mírnějšími podmínkami pro fungování. Tato nová alternativa má být dalším článkem v rozšíření možností zajištění péče o nejmenší děti a v umožnění rodičům vrátit se po mateřské či rodičovské dovolené co nejdříve do pracovního procesu alespoň na kratší úvazek.

Sousedské dětské skupiny budou moci být maximálně čtyřčlenné a pečující musí být profesí minimálně chůva s pravidelně aktualizovaným kurzem první pomoci pro děti

Jak je zmíněno výše pravidla fungování sousedských dětských skupin by měla být o něco mírnější, než u klasických dětských skupin, ale i tuto péči bude do určité míry kontrolovat příslušný krajský úřad. Krajské úřady budou udělovat žadatelům o provozování sousedské dětské skupiny příslušné oprávnění k provozu. Žadatel musí počítat s tím, že si úřad přijde před udělením oprávnění prohlédnout prostory, kde bude dětská skupina provozována, zda vyhovují alespoň základním podmínkám pro uvedenou péči. Sousedská dětská skupina bude moci být provozována přímo v domácnosti žadatele, ale musí být zajištěna bezpečnost dětí a hygienické podmínky odpovídající pobytu skupiny dětí ve věkovém rozmezí od 6 měsíců do 4 let případně do předškolního věku.

Úřad bude při kontrole zajímat i to zda má žadatel k provozu takového zařízení příslušnou kvalifikaci, může to být kvalifikace profesionální chůvy, pečovatelky či vychovatelky pro dětská zařízení a podobně. Nezbytností bude, aby žadatel měl a pravidelně si aktualizoval kurz první pomoci dětem.

Kapacita sousedské dětské skupiny bude maximálně 4 děti včetně vlastního dítěte provozovatelky provozovatele, pokud dítě v předškolním věku má. Na vlastní dítě však provozovatelka pochopitelně nebude dostávat příslušný příspěvek od státu pro danou péči. Jídlo dětem budou zajišťovat rodiče, pokud se s poskytovatelem péče nedohodnou jinak.

Na poskytování dané péče bude možné čerpat stejnou podporu od státu, jakou dostávají klasické dětské skupiny i příslušné příspěvky od rodičů dětí

Poskytovatel popsané sousedské péče  samozřejmě potřebuje na danou činnost také finanční prostředky. Může si jednak zažádat o příspěvky od státu na kapacitní místo. Jde o stejnou podporu státu, která se poskytuje i klasickým dětským skupinám. Tato podpora činí necelých 11 tisíc Kč měsíčně na dítě do 3 let a 6,5 tisíce měsíčně na dítě starší. Poskytovatel/ka péče v sousedské skupině může samozřejmě požadovat i příspěvky od rodičů dětí na danou péči. Pozor však, pokud jsou čerpány příspěvky od státu na kapacitní místo je třeba tomu přizpůsobit částku požadovanou od rodičů. Uvedená částka totiž má zákonem stanovený limit. Pokud bude mít pečující v sousedské skupině maximální povolený počet 4 dětí a bude využívat příspěvky od státu a k tomu dostávat ještě příspěvky od rodičů dětí, může měsíčně takto dosáhnout na částku až 60 tisíc korun.

Dlužno říci, že i když se zdá být částka vysoká, tak je třeba si uvědomit, že uvedená péče si vždy vyžaduje také vysoké náklady, pokud mají prostory i péče samotná odpovídat tomu k čemu je určena.

Živnostenské oprávnění k sousedské péči potřeba nebude, protože poskytovatelé budou registrování v evidenci poskytovatelů péče o děti v dětských skupinách. Poskytovatel si však bude muset hradit i povinné zdravotní pojištění, pokud jeho úhradu nebude mít zajištěnu jiným způsobem.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací