Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Spolupracující osoba ušetří na daních a posílí i prověří vztahy

Spolupracovat s druhými je činnost velmi důležitá, proto jsme k ní vedeni již od nejútlejšího dětství. Je to činnost nesnadná učí nás disciplíně i shovívavosti, sebe prosazení i sounáležitosti, a kdo se toto umění naučí dobře zvládat je v životě i podnikání úspěšný

Spolupracující osoba ušetří na daních a posílí i prověří vztahy.jpg
Datum článku: 09. 12. 2015

Spolupráce v podnikání je jedním z důležitých mezníků na cestě k úspěchu. Spolupracujete s dodavateli, odběrateli společníky a podobně. Můžete se rozhodnout, ale i pro spolupráci mnohem užší v rámci vlastní rodiny a to i v případě, že máte jen malou živnost. Jestliže s vámi podnikatelskou cestou půjde manželka nebo potomek, kteří jsou zaměstnáni, ale přece vás v tom nenechají, pak nejen že cítíte posilující pevnou vazbu, ale zároveň můžete regulérně odvádět státu méně na sociálním pojištění i dani z příjmu a přidáte více do rodinného rozpočtu.

Plánujte a dodržujte pravidla pak se společné dílo podaří

Pokud si chcete snížit své daňové zatížení tím, že jeho část po vzájemné dohodě přeložíte na bedra blízkého člena rodiny manžela, manželky či dorostlých dětí, může to být výhodné. Je však důležité mít o věci řádné informace a neušít spolupráci horkou jehlou, jen pro nižší daně, protože v takovém případě si připravíte pouze problémy a platit budete nakonec více než by byla vaše daňová povinnost.

Kdo může být spolupracující osobou?

Aby vám spolupráce přinesla kýžené plody je nejdůležitějším prvním bodem, aby spolupracující osoba žila s podnikatelem ve společné domácnosti. Jako spolupracující osoby se nejčastěji uplatňují manželky živnostníků nebo studující potomci. Výhodná může být spolupráce ve chvíli, kdy je manželka na rodičovské dovolené či si studující potomek chce přivydělat Institut spolupráce se vyplatí též u manželky s nízkými příjmy, která nemůže plně využít slevu na poplatníka a zvýhodnění na dítě.

Co musí být u spolupracujících osob dodrženo?

Mít spolupracující osobu není jen tak, uvedený vztah musí být podle pravidel. Spolupracující osoba nemusí mít sice živnostenské oprávnění, ale její spolupráce musí být do 30 dnů od zahájení nahlášena finančnímu úřadu. Dále je potřeba uvedenou skutečnost nahlásit též příslušné zdravotní pojišťovně i České správě sociálního zabezpečení do 8 pracovních dnů od začátku spolupráce. Uvedené náležitosti vyřešte hned při začátku spolupráce a neodkládejte je až na chvíli, kdy budete podávat daňové přehledy, pak už bude pozdě a přijde pokuta za neplnění povinností. Spolupracující osoba musí podávat Přehledy o příjmech a výdajích a daňové přiznání.

Spolupráci je důležité správně rozdělit

Při uplatňování spolupracující osoby nebo osob je potřeba tuto spolupráci správně rozdělit.
Pokud spolupráce probíhá mezi manželi. Spolupracující manžel či manželka může mít na svých bedrech maximálně 50% příjmů a i výdajů a čistý zisk před zdaněním může být nejvýše do 540 000 Kč za celý rok. Pokud, ale spolupráce trvá jen část roku pak uvedená částka nesmí překročit 45 000 Kč za každý započatý měsíc spolupráce. V období spolupráce není také možné uplatňovat slevu na manžela či manželku s nízkými příjmy. To znamená buď spolupracující osobu nebo využití slevy, obojí současně mít nelze.
Když spolupráce bude probíhat mezi podnikajícím rodičem a dítětem či dětmi. Příjmy a výdaje maximálně přerozdělit z 30%, čistý zisk před zdaněním může být nejvýše 180 000 Kč pokud spolupráce trvá celý rok, pokud jde o období kratší nesmí se překročit suma 15 000 Kč za každý započatý měsíc společného podnikání.

Spolupracující osoba získává uvedenou činností vedlejší zdroj příjmů z vedlejší výdělečné činnosti a nemusí z něho vůbec odvádět sociální pojištění, když hrubý zisk nepřekročí určitý limit. Pro rok 2015 je tento limit udáván částkou 63 865 Kč za kalendářní rok. Pokud je uvedený limit překročen, platit se musí, ale nemusí být dodržen vyměřovací základ pojistné se zaplatí ze skutečně dosaženého hrubého zisku. Stejně je tomu i se zdravotním pojištěním, které hrazeno být musí, ale také bez zřetele na vyměřovací základ, ale pouze ze skutečného hrubého zisku.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Insolvence a slevy či odpočty na dani to z velké většiny dohromady nejde ani v roce 2019

Insolvence a slevy či odpočty na dani to z velké většiny dohromady nejde ani v roce 2019

Datum článku: 12. 02. 2019

Vypořádat se s daněmi za zdaňovací období musí povinně i poplatník v insolvenci. Avšak většina slev a výhod,…

Více informací
Plánované daňové změny se zřejmě neobejdou bez vyšších zdravotních odvodů pro živnostníky i zaměstnance

Plánované daňové změny se zřejmě neobejdou bez vyšších zdravotních odvodů pro živnostníky i zaměstnance

Datum článku: 11. 02. 2019

Každá změna, vylepšení či postup vpřed si žádá své, je třeba něco dělat jinak, změnit dosud používaný postup…

Více informací
Opatření proti daňovým únikům musí podle NKÚ Finanční správa ještě důkladněji promýšlet

Opatření proti daňovým únikům musí podle NKÚ Finanční správa ještě důkladněji promýšlet

Datum článku: 11. 02. 2019

Nejvyšší kontrolní úřad vytýká Finanční správě, že opatření proti daňovým únikům pro právnické osoby…

Více informací
Invalidní důchodce, který je zaměstnán nebo podniká, má také nárok na slevy na dani

Invalidní důchodce, který je zaměstnán nebo podniká, má také nárok na slevy na dani

Datum článku: 07. 02. 2019

Daně a na ně vázané přiznání k dani či roční zúčtování se týká i zaměstnaných či podnikajících…

Více informací